Af: Carsten Jensen

31. marts 2017

En årlig historiebog

Så er Den Røde Brochure klar med repertoireudbuddet for sæson 2017-18. Teaterkataloget indeholder over 330 forestillinger fra mere end 130 teatre samt diverse informationer om afvikling af turneforestillinger, festivaler, KulturCrew m.v. Det findes både på papir, som bladremodul på nettet og i en brugervenlig online-søgeversion. Men papirudgaven er den håndfaste, bevaringsnemme dokumentation af dansk børneteaters formåen.

Hvis man har brug for en samlet oversigt over, hvad der tilbydes af professionelt teater for børn og unge i den kommende  sæson, er repertoirekataloget ''Teater for børn og unge 2017-18' – med kælenavnet 'Den Røde Brochure' – det både nemme og nødvendige redskab.

Det kan være ganske befriende i disse 'alt-findes-nu-kun-på-nettet-tider' – og ja, det gælder jo teateravisen.dk – at få en rigtig gennembladringsmulig papirudgave af et katalog over den kommende sæsons udbud af scenekunst for børn og unge.

'Teater for børn og unge 2017-18'  fås dog også som digitalt bladremodul samt ikke mindst i rettelses- og tilføjelsesmulig netversion med en masse gode features og søgefunktioner, som det papirbårne repertoirekatalog ikke rummer.

Kun refusionsberettigede forestillinger

Teaterkataloget er først og fremmest henvendt til formidlere/arrangører/indkøbere af turneforestillinger og potentielle gruppebesøg fra skoler og institutioner til forestillingerne på de faste scener.

Der er tale om teatrenes egne præsentations- og salgstekster – og udgiveren Teatercentrum fralægger sig indledningsvist ansvaret for såvel sidernes udformning som de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger.

Dog har man som udgiver sikret sig, at alle præsenterede forestillinger er refusionsberettigede eller formidlingsstøttegodkendte – hvilket også er kravet for deltagelse i de årlige Aprilfestivaler og for den sags skyld anmeldelse her på portalen.

Der er nok at tage stilling til endda. Med en pudsig formulering fortælles i forordet, at

'over 338 forestillinger (er det så 339?) fra i alt 131 teatre' har fundet plads i den knap 300 sider store brochure, der trykkes i 11.000 eksemplarer, hvoraf omkring 9.000 gratis sendes ud til faste modtagere i form af skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer i disse dage – og i øvrigt kan erhverves gratis af andre interesserede via henvendelse til udgiveren Teatercentrum (se faktaboks).

Udfordringer

Mens antallet af annoncerende børneteatre har holdt sig nogenlunde stabilt den seneste halve snes år – mellem 131 og 141 teatre – og således alene i antallet fremviser den imponerende kulturproducerende virkelyst, som stagnerende støttemuligheder og vigende afsætningsmarkeder ikke har fået bugt med – så kniber det trods alt lidt mere med udbuddet af forestillinger.

Et foreløbigt lavpunkt synes årets katalogudgave at eksponere med 338 tilbudte produktioner, mens man for fx i en femårsperiode fra 2010-15 havde mellem 400-436 forestillinger oplistet i repertoirebrochuren.

Her kan man måske både finde forklaringer i teatrenes manglende økonomi og i de udfordringer, som andre distributionskanaler udgør i form af sociale medier, direct-mail og andre digitale tiltag m.v., der konkurrerer med det hæderkronede sæsonkatalog, der er udgivet op til hver ny sæson tilbage fra 1971.

Opslagsværk

Den ansvarshavende udgiver, Henrik Køhler, der er direktør på Teatercentrum, maner dog til besindighed:

»Selvom der er færre sider fra teatrene i næste sæsons katalog, er der jo det samme antal annoncerende teatre – men det giver selvfølgelig visse udfordringer for både produktet og branchen,« siger han.

»Men selvom Teaterkataloget findes i en glimrende og opdateringsvenlig udgave på nettet, så er papirudgaven altså stadig vigtig og betydningsfuld for mange opkøbere og også for teaterfolk. Vi ved positivt, at mange bruger papirudgaven hele året som et opslagsværk, hvor man, og dvs. superbrugerne, lige tjekker teatre og forestillinger m.v. på en måde, som den digitale version ikke kan leve op til.«

Dokumentation

En vigtig tilføjelse hertil er, at papirudgaven jo også på sin vis fremstår som en historiebog, der år efter år fortæller om dansk børneteaters repertoire og indirekte angiver trends og temaer – og for den sags skyld også teatrenes markedsføring. Med udgivelser siden 1971 er der således bevaret en særlig form for dokumentation af området, som teaterforskere også kan have glæde sig.

Også selvom det årlige katalog med sin produktion et lille halvt år før sæsonstart har den indbyggede skavank, at teatrenes produktioner især i sidste halvdel af sæsonen godt kan ændre sig markant fra katalogtekstens forsigtige antydning af en ny forestilling på vej…

Men her tager den konstant opdateringsmulige netversion så over i det nutidige forløb, mens planlægningen bliver en historisk parentes…

Anmeldelser

Da Teaterkataloget i høj grad består af turneforestillinger med flerårige spilleperioder, vil det allerede nu være muligt at finde anmeldelser og dermed faglig kritik og forbrugerorientering på de fleste af katalogets forestillinger her på portalen (Brug Søg-funktionen på teater eller forestilling).

Og med teateravisen.dk's p.t. årlige anmeldelsesfrekvens på omkring 120 forestillinger vil rigtig mange af de nyeste produktioner i kataloget blive anmeldt i løbet af sæsonen.

År for år er der tillige  ind- og udfald af enkelte teatre, der ikke hver sæson spiller børne- og ungdomsteater. Og enkelte lukker helt ned. Fra sidste års brochure må man således bl.a. undvære Månegøgl.

De store institutionsteatre – Folketeatret med dets turnerende ungdoms- og familieforestillinger dog undtaget – er meget sjældne gæster i kataloget. De nøjes med egne markedsføringskanaler, når deres familieforestillinger skal promoveres.

Omslaget

Er der mange gentagelser i kataloget. er der i hvert fald noget nyt hver eneste sæson: Godt nok er den røde farve standard – omend nuancerne varierer – men omslaget er et unikt design fra den udvalgte kunstner.

I år er det Miwer (Michael Wettendorff) – der står for omslaget. Han er en dansk illustrator og forfatter, der er bosiddende i København og bl.a. har gjort sig bemærket som børnebogsillustrator – herunder Split fra Børnenes Trafikklub; Hr. Skæg-bøgerne, som bl.a. har resulteret i sangbogen 'Hr. Skægs ABC'; Rasmus Klump m.fl. – og hans egen bog,'Horrorbogen', der er en labyrint og -findebog. 

Seneste artikler

Seneste artikler

Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Årsopgørelse

Årsopgørelse

Teateravisen følger 2023 til dørs med enkelte punktnedslag omkring børne- og ungdomsteatret. Der blev atter produceret scenekunst på højt niveau og i imponerende mængder, som samtidig er i stand til at overskygge, at den økonomiske proletarisering af området fortsat er en alt for nærgående medspiller for mange teatre.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Årsopgørelse

Årsopgørelse

Teateravisen følger 2023 til dørs med enkelte punktnedslag omkring børne- og ungdomsteatret. Der blev atter produceret scenekunst på højt niveau og i imponerende mængder, som samtidig er i stand til at overskygge, at den økonomiske proletarisering af området fortsat er en alt for nærgående medspiller for mange teatre.
Læs mere