13. oktober 2023

Vordingborg Kommunes nye egnsteater bliver Pavillon K

I august besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune at pege på Pavillon K som kommende egnsteater for perioden 2025-28, og onsdag blev det så vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet med stemmerne 28-1. Kun Venstres Karina Foss stemte for alternativet Teater Møn.

Det var et forventet udfald, og dermed bliver det nye egnsteater den tidligere skitserede samarbejdsmodel med det nuværende egnsteater (der har skiftet navn til Egnsteatret i Vordingborg Kommune, fordi den i efteråret 2022 fratrådte leder, Nullo Facchini, har retten til navnet Cantabile 2) og nu indgår i Pavillon K’s medlemsskare på 14 kompagnier.

Dermed er det nye egnsteater også sikret et særligt statstilskud på halvanden mio. kr. udover selve egnsteatertilskuddet – som ville bortfalde ved et valg af Teater Møn/Asterions Hus – og følgelig indgår som et nærliggende økonomisk incitament til den endelige beslutning. Den historie kan man læse i kortfort her.

Dengang pegede Kultur- og Fritidsudvalget dog også på, at Pavillon K som egnsteater ‘vil betyde en anerkendelse til de teaterkompagnier, som sammen med egnsteatret har skabt styrkepositionen i Vordingborg Kommune over de seneste årtier’.

Men nu kan beslutningen udmønte sig i en driftsaftale med Pavillon K – og dermed vil Vordingborg Kommune, som siden 1990 haft en egnsteateraftale med Cantabile 2, fortsat have et egnsteater.

Se også artiklen ‘Et spil om et egnsteater’ om baggrundshistorien.

 

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne