18. august 2023

Pavillon K bliver nyt egnsteater i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune har siden 1990 haft en egnsteateraftale med Cantabile 2, hvis nuværende aftaleperiode udløber med udgangen af 2024. Og som i øvrigt fra 1. maj har heddet Egnsteatret i Vordingborg Kommune, fordi den fratrådte leder, Nullo Facchini, har retten til navnet Cantabile 2.

Det åbnede op for både Teater Møn/Asterions Hus og Pavillon K – der er har base i Vordingborg og er en sammenslutning af medlemsteatre – til at byde ind på at blive nyt egnsteater i Vordingborg Kommune. Se artiklen ’Et spil om et egnsteater’.

Men onsdag besluttede Kultur- og Fritidsudvalget så at pege på Pavillon K som kommende egnsteater for perioden 2025-28 – i en samarbejdsmodel med det nuværende egnsteater, hvilket er med til at sikre et særligt statstilskud på halvanden mio. kr. udover selve egnsteatertilskuddet – som ville bortfalde ved et valg af Teater Møn/Asterions Hus.

Et notat fra Kultur- og Fritidsudvalget opridser situationen:

’Fordi egnsteateraftalen har været kørt kontinuert med det samme teaterkompagni siden før kommunesammenlægningen i 2007, er egnsteatret i Vordingborg Kommune fortsat tildelt et særligt statsligt tilskud, samt tidligere amtsmidler, i alt godt 1.455.000 kr. årligt. Disse særlige tilskud udgør en væsentlig procentdel (20-25%) af teatrets årlige budget, og en del er bl.a. øremærket til Waves, som en del af Kulturregion Storstrøms aftale med Slots- og Kulturstyrelsen. 

Efter drøftelser med Slots- og Kulturstyrelsen står det klart, at de særlige tilskud kun kan opretholdes gennem en videreførelse af den juridiske enhed (CVR-nummer og bestyrelse), der bærer det nuværende egnsteater i Vordingborg Kommune og indeholder festivalen Waves. Det betyder, at hvis man peger på et eksisterende teater (juridisk enhed), som nyt egnsteater i Vordingborg Kommune, så vil de særlige statslige tilskud bortfalde og den nye aftale vil have 1.455.000 kroner mindre at drive egnsteater for’. 

Det er klare ord for pengene. Så da Teater Møn/Asterions Hus er et etableret kompagni med CVR-nummer og bestyrelse, ville tilskuddet altså bortfalde, mens Pavillon K er en forening, hvor det nuværende egnsteater ved at flytte ind med bevarelse af CVR-nummer og fortsættende bestyrelse fortsætter som selskab og juridisk enhed.

Kultur- og Fritidsudvalget peger også på, at Pavillon K som egnsteater 'vil betyde en anerkendelse til de teaterkompagnier, som sammen med egnsteatret har skabt styrkepositionen i Vordingborg Kommune over de seneste årtier'.

Skuffelsen hos Teater Møn var stor. Man havde håbet, at der måske kunne være plads til begge ansøgere – og havde som Pavillon K meldt ud, at man ikke kunne fastholde det nuværende høje aktivitetsniveau uden den økonomiske sikring, der ligger i en egnsteateraftale. Begge har til nu modtaget støtte fra kommunale puljer.

Til gengæld var glæden selvfølgelig stor hos Pavillon K., der nu står til at blive nyt egnsteater i Vordingborg Kommune, og hvor Gitte Nielsen, der er leder af Pavillon K, ser frem til dialogen med kommunen om en ny egnsteateraftale.

Beslutningen er meldt ud lige før Egnsteatret i Vordingborg Kommune skal afvikle WAVES Festival fra 20.-26. august – hvis fortsatte eksistens altså også skal indeholdes i en kommende egnsteateraftale.

(Billedet: Pavillon K, der p.t. er en forening bestående af 12 professionelle teatre/scenekunstnere hjemmehørende i Vordingborg Kommune, bliver nyt egnsteater i en samarbejdsmodel med det nuværende egnsteater. Foto: Pavillon K)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne