Af

22. august 2016

Teaterforeningerne kan ikke dække behovet for turneteater

Chris Poulsen kommenterer formand for Danmarks Teaterforeninger Lars Sallings svar på et tidligere indlæg om teaterforeningerne:

Jeg kvitterer for Lars Sallings indlæg i Teateravisen 18. august.

Jeg kan konstatere, at i Sallings formandsperiode for Danmarks Teaterforeninger har sammenslutningen oplevet solidt faldende billetsalg.

Det fremgår af et interview med Lars Salling i Dagbladet Information 23/11 2011, at DT samlet hvert år sælger omkring 380.000 teaterbilletter. Det seneste opgjorte tal fra 2014 er på  254.805 solgte billetter, iflg. Teateravisen. Det giver en tilbagegang i billetsalget på ca. 30 % over tre år.

Jeg har tidligere mailet og udvekslet synspunkter om DT og egnsteatre med Lars Salling. Det er faktuel viden. Hans påstand om det modsatte er ikke korrekt.

Jeg fastholder, at samtlige kulturordførere fra alle Folketingets partier roste egnsteaterloven under debatten for to år siden, og Lars Sallings høringssvar fik ingen indflydelse på processen. Der var ikke en eneste ordfører, eller et eneste parti, der ønskede ændringer i egnsteatrenes ret til at arrangere turneforestillinger eller den egenproduktion, som de fortsat skal skabe. Samtlige indlæg om egnsteaterlovens revision i 2014 kan findes på Folketingets hjemmeside. Det er faktuel viden.

Det er ikke mit job at forsvare og rose egnsteatrene, det klarer Tingets kulturordførere på glimrende vis.

Teaterpublikummet i alle aldre, her i det nordvestjyske, er mangedoblet, og interessen for scenekunst vokset betydeligt som følge af den indsats for teater og drama, især for børn og unge, som Limfjordteatret og Thy Teater har bibragt egnen.

Man kan ikke forlange, at frivillige i teaterforeningerne rundt om i landet skal kunne dække befolkningens behov for turneteater. En typisk teaterforening  arrangerer mellem 10-15 forestillinger om året, nogle færre andre flere. Det er slet ikke nok til at dække efterspørgslen.

En teaterforening bør således slet ikke sammenlignes med et egnsteater, der af gode grunde kan arrangere og producere meget mere teater.

Chris Poulsen er formand for Thisted Musikteater

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg