Af

11. marts 2015

Teatercentrum: Scenekunst skal på skoleskemaet

Henrik Køhler har skrevet dette debatindlæg til Altinget.dk om, at scenekunst bør være en del af pensum i folkeskolen, fordi kunstneriske kompetencer skaber innovativ og selvstændig tænkning:

Alle børn har ret til at møde kunst i deres liv.

Dette er stadfæstet af FN i konventionen for børns rettigheder, som i artikel 31 siger:

1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv.

2. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse.

Det vil vi gerne tage alvorligt i Danmark, og gennem mere end 50 år har vi arbejdet for at sikre børn og unges adgang til scenekunst. Visionen er, at alle børn og unge i 

Danmark skal have mulighed for at opleve scenekunst, uanset social, økonomisk, geografisk og etnisk baggrund. Udgangspunktet for denne vision er, at teatrene producerer forestillinger for børn og unge på deres præmisser, og at størsteparten af teater for et ungt publikum i Danmark spilles der, hvor børnene er: På skoler, i gymnastiksale, på biblioteker, forsamlingshuse og lignende steder.

Da vi fik den nye skolereform, blev der givet en plads til nye kompetencer i læringen. Skolen fik mulighed for at invitere andre fagligheder indenfor, heriblandt kunstneriske fagligheder, både med kunstnere som undervisere og kunst som en større del af indholdet. Det giver masser af mening. For netop gennem de kunstneriske kompetencer skabes en del af grundlaget for innovativ og selvstændig tænkning. Gennem kunsten gives vi rum til refleksion og kreativ udfoldelse, som er nogle af de kompetencer, der efterspørges i en globaliseret verden.

Men det er også vigtigt at fokusere på børn og unges ejerskab til kunsten, så kunst ikke kun opfattes som en del af pensum. Forskere anerkender i langt højere grad end tidligere betydningen af børn og unges egen kulturelle virkelighed.

Vi ser, hvordan børn og unge kan bevæge sig ind og ud af virtuelle verdener, hvordan de kan skabe parallelle kulturelle virkeligheder til deres sociale virkelighed, og hvordan de ubesværet kan lade deres kulturelle virkelighed tjene som inspiration til den sociale virkelighed, de befinder sig i.

Det er netop evnen til leg og rollespil, der åbner børn og unges sind til at forstå og bruge kunsten aktivt i deres dannelse. Derfor bør vi i langt højere grad inddrage børn og unge i dialogen om, hvordan vi skal bruge kunsten i hverdagen. Vi bør, i stedet for kun at fokusere på kulturel formidling fra voksne til børn og unge, skabe rum til kulturel kommunikation med børn og unge.

Derfor er her et par store ønsker til politiske prioriteringer i fremtiden:
- Gør scenekunst til en del af pensum i skolen
- Skab mulighed for børn og unges inddragelse i kulturel og kunstnerisk udvikling – Prioriter involvering af ”førstegangsbrugere”.

Lad os fremover betragte kunsten som rugbrødet, der giver os livsnødvendig næring i dagligdagen og ikke som flødeskummet, der bare forsøder særlige stunder.

Henrik Køhler er leder af kompetencecentret Teatercentrum

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg