Af: Carsten Jensen

22. oktober 2009

Signe Birkbøll - her med hovedtøjet fra forestillingen 'Takt og Tone' - har overtaget den kunstneriske ledelse af Jytte Abildstrøms Teater fra stifteren Jytte Abildstrøm. Foto: Søren K. Kløft

Sceneskift

Jytte Abildstrøms Teater på Riddersalen har holdt skiftedag. Signe Birkbøll har overtaget rollen som kunstnerisk leder og skal føre teatret videre i en økonomisk set turbulent tid. Jytte Abildstrøm er trådt et skridt tilbage, men besjæler stadig stedet i sin egenskab af teaterleder emeritus m.m.

Fakta

- Jytte Abildstrøms Teater er en selvejende institution og lille storbyteater i Frederiksberg Kommune og har siden 1970 holdt til på Riddersalen i det gamle forlystelsessted Lorry på Frederiksberg. Her er der blevet opført revy og teaterforestillinger for voksne og børn – og dertil har Jytte Abildstrøms Teater gennem alle årene haft en omfattende turnevirksomhed med sine børneteaterforestillinger.
Læs mere på www.riddersalen.dk

- Signe Birkbøll (f. 1958) er kunstnerisk leder, husdramatiker og skuespiller. Hun startede på Riddersalen i 1977. Hendes første forestilling var 'Zigeunervognen' i 1982. Siden har hun skrevet et halvt hundrede stykker til børn og voksne – senest ’Takt og Tone’, der netop har haft københavnerpremiere. Læs anmeldelsen .

- Jytte Laila Zabell Abildstrøm Mygind (f. 1934) har været teaterleder på Riddersalen i 39 år. Hun startede med revy og fik sin scenedebut i 1953. Siden er det også blevet til et hav af film- og tv-roller. Jytte Abildstrøms Teater blev startet i 1964 som dukketeater. Med flytningen til Riddersalen kom også voksenteatret på repertoiret.
Blandt mange priser til Jytte Abildstrøm er Karen Marie Thorsens Mindelegat (1999), Peter Sabroe-prisen 1990 og Danmarks Teaterforeningers Børneteaterpris i 1994. Hun fik Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 1995.
I 2003 udkom erindringsbogen ’Mor som pige ’ (fortalt til Iben Danielsen/Borgens Forlag).

Det er i virkeligheden en rigtig gammel nyhed at bringe til torvs, for siden 14. april i år har Signe Birkbøll helt officielt – dvs. i relation til Frederiksberg Kommune – været kunstnerisk leder for Jytte Abildstrøms Teater og Riddersalen.

Men Jytte Abildstrøm selv er der naturligvis stadig og kan se tilbage på 45 års virke med eget teater. Hvilket ikke forhindrer teatret i at markere hendes 40 års jubilæum på Riddersalen 6. februar næste år.

Er De forvirret? Det er der skam ingen grund til. Jytte Abildstrøm har det jo med at gøre tingene på sin helt egen måde, Og selvom lederskiftet i det lille storbyteater med base og egen scene på Riddersalen er foregået i al stilhed, har børneteateravisen.dk altså fået æren af for alvor at bringe de nye tider frem i offentligheden.
Derfor sidder vi nu bænket i det lille køkken på Riddersalen for at sætte lidt flere ord på begivenheden – efter at Signe Birkbøll netop har spillet med i dagens første udgave af børneforestillingen ’Takt og Tone’, som hun selv har skrevet.

Og selvom Jytte Abildstrøm har været frontfigur i fire årtier og lidt til, er Signe Birkbøll med sine 32 års tilknytning til teatret altså heller just ny på stedet.

Teaterskole for livet

Men første møde mellem de to nu ret så markant rødhårede damer fandt sted allerede i 1971, hvor både Jytte Abildstrøm og Signe Birkbøll medvirkede i tv-serien ’Fierne’ – baseret på en erindringshistorie af Jytte Hauch-Fausbøll. Her spurgte den 12-årige Signe direkte Jytte Abildstrøm, om hun måtte arbejde på hendes teater, når hun blev stor. Teater- og turnelivet trak allerede i den lille pige.
Seks år senere mødte Signe så uanmeldt op og blev ganske uformelt indlemmet i teatrets rummelige storfamilie. Hun ville være teatermaler, og scenografen og dukkemanden Poul Arne Kring stak hende en pensel i hånden og sagde kort og godt: ’Begynd’.
Teatermaleriet blev dog hurtigt afløst af alt-mulig-funktioner som pailletpåsyning, billetsalg og stoleflytning m.m. samt debut i en gadeteaterforestilling på Endelave i 1978 – og på et tidspunkt begyndte Signe også at skrive replikker til stykkerne. En dag skrev hun så sit første hele stykke til teatret, og siden er det blevet til ret så mange for ordmennesket Signe Birkbøll, der har skrevet omkring 50 manuskripter til børne- og voksenforestillinger for teatret, hvor hun også hurtigt fik fast plads i selve skuespilleriet.

»Selvom vi har fungeret som en teaterskole for Signe, har stedet også i ordets egentligste forstand været et familieteater, hvor vi har været vævet ind i hinandens liv,« siger Jytte Abildstrøm, der virker ganske tryg ved at overgive sit livsværk til Signe Birkbøll og ikke lægger skjul på sin begejstring for afløserens menneskelige og faglige egenskaber.

Tryg ved arvtageren

»Det er glædesfyldt at kunne give stafetten videre – og jeg har det godt med at være trådt et skridt tilbage. Det er vigtigt med et generationsskifte, mens jeg er frisk,« siger 75-årige Jytte Abildstrøm, der dog så langt fra er stoppet.
Hun deltager aktivt i teatrets liv og funktioner, sidder i bestyrelsen, holder foredrag og meget andet – og glæder sig over, at hun med Kunstfondens livsvarige statslige ydelse i ryggen samtidig kan tillade sig at være aktiv pensionist.

Og Jytte Abildstrøm bedyrer, at hun fuldt og helt respekterer Signe Birkbølls nye position og selv agerer derefter.
»Selvfølgelig er det følsomt med et lederskifte. Jytte er jo den impulsive, udadvendte og nogle gange frådende furie, er jeg mere stilfærdig og helst skal tænke tingene igennem over flere nætter,« lyder det fra Signe Birkbøll, der allerede har gjort op med nogle af de indre strukturer ved at afskaffe det såkaldt kunstneriske råd, der blev etableret på fundamentet af forne tiders store husmøder, hvor folk også kom udefra og alle råbte deres gode ideer ud i munden på hinanden.

Nu er Signe Birkbøll kunstnerisk leder med ansvar for alle beslutninger, men ved sin side har hun den administrative leder, Piet Bertelsen, og den faste stab af folk. Og hun arbejder lige nu på at få sammensat et dramaturgiat, der skal være sparringspartner for nye ideer og nye forestillinger.

Nye tider

På det helt konkrete plan er teatrets hjemmeside i øvrigt netop blevet redesignet, så det ikke længere er Jytte Abildstrøm, der byder velkommen på forsiden.

Og ifølge flere af teatrets medarbejdere kan skiftet også mærkes på andre måder på Riddersalen. Stilen er anderledes.

Og det er teatrets situation også. Der er færre fastansatte på teatret, efter at man sidste år mistede driftsstøtte på en million kroner fra Scenekunstudvalgets børneteaterpulje. Og det var oven i købet lavpunktet fra i årevis at have været RBOT-støttet teater med omkring 2,5 mio. kr. i årlig støtte. De senere sæsoner er støtten gradvist blevet skivet af – og endte altså i et rundt nul for indeværende sæson. Teatrets held er så, at man fortsat er lille storbyteater i Frederiksberg Kommune.

Jytte Abildstrøms Teater har valgt den konstruktive linje og taget opklarende møder med Scenekunstudvalget, der bl.a. har efterlyst kunstnerisk opstramning og mere konkrete handlingsplaner – som i givet fald kan munde ud i fremtidig støtte til enkeltprojekter fremfor drift.
Derfor ligger der nu en særdeles detaljeret projektansøgning fra teatret hos Scenekunstudvalget, der i denne tid er i gang med at beslutte, hvem der skal oppebære børneteaterstøtte i den kommende sæson.

Den økonomiske smalhans har konkret betydet, at teatret ikke har så mange faste folk, men må hyre folk udefra til de enkelte opgaver, og Signe Birkbøll ser inspiration udefra som en vigtig del af fornyelsen.

»Det afvekslende liv mellem turne og stationært teater og mødet med andre teatre ude i landet er med til at inspirere og bane vej for nye ideer og gæstespil – nye legekammerater og nye kunstneriske sammensætninger. Musikken og litteraturen og de uforudsete møder giver altid næring til ny inspiration,« siger hun.

Fastholder kunstnerisk profil

Jytte Abildstrøm selv har selvfølgelig også været ked af udviklingen og støttefratagelsen, men har som altid valgt en filosofisk tilgang til nedturen.

»Al kritik gennem årene gør, at man ser sine livsholdninger efter i sømmene,« siger hun og beretter om alle de gange, hun har været i forhandlinger med offentlige myndigheder, politikere m.v. – for teatret har i stort set hele sin levetid fået offentlig støtte, men også været kastebold i diverse ordninger.

Og de økonomiske nøgletal får ikke teatret til at omkalfatre sin kunstneriske profil: Det er fortælling og frodig fantasi, der har været kendetegn for Jytte Abildstrøms Teater.

»Dukker og folkeeventyr har altid været mine kunstneriske trædesten, og socialrealisme og den slags har aldrig været mig,« siger Jytte Abildstrøm, hvis forkærlighed for dukketeater blev vakt, da hun ved et tilfælde havnede i en kælder i London i 1962, hvor hun så Mr. Phillpot og hans hustru spille et folkeeventyr med hånddukker.
Vel hjemme igen gik hun selv i gang med at lave både dukker og teater og startede op i en gammel hestestald i 1964. Tilkomsten af to drenge (Lars i 1961, Peter i 1963) gjorde også, at hun var ekstra vakt for børneteatret.
Det første offentlige tilskud kom i 1969, og resten er historie.

Men nu skal der altså skrives et nyt kapitel med Signe Birkbøll som leder. Og hun vil også fremover fastholde en kunstnerisk linje med plads til det lidt skæve teater med fantasi og overskud:

»Forestillingerne kommer også fremover til at have omsorgen for mennesket og deres omgivelser som vigtigste indhold – den evige og mangesidige historie, der skal fortælles igen og igen.«
Et godt eksempel

Og så fik vi da sneget os hen imod det fænomen, der også er så tæt forbundet med Jytte Abildstrøm og hendes teater: Økologien!

For ved siden af teatret i det gamle forlystelsessted Lorry på Frederiksberg ligger på det økologiske inspirationshus, der blev opført i 1999 og har stået for en lang række byøkologiske initiativer – og siden 2005 også aktiviteter for børn.

»Men vi har aldrig lavet økologisk teater. Vi forsøger selvfølgelig at gøre rammerne økologisk, men selve kunsten er ikke økologisk docerende. Vi nøjes med at lege med det symbolske – som i juleforestillingen ’De Underjordiske’. Det handler mere om at være et godt eksempel og sprede tro på, at det nytter at opføre sig ordentligt,« siger Jytte Abildstrøm, der selv er et glimrende eksempel til efterlevelse – både hvad angår livsstil, livsmod og livsfilosofi.

Og hun ser også fortrøstningsfuld på teatrets fremtid:

»Jeg håber, at alle vil bakke op omkring vore nye tider – vi har både oprettet venneforening, støtteforening og er på Facebook, og vores økologiske inspirationshus giver os som teater en profil, som er mere nødvendig end nogensinde for at bevare vedvarende energi i de fysiske omgivelser. Mens teatret forhåbentlig vil levere vedvarende energi til sjæl og sind!«

Den 6. februar 2010 markeres det på Riddersalen, at Signe Birkbøll pr. 14. april 2009 blev teatrets nye kunstneriske leder. Markeringen er lagt her, fordi teatret da spiller ’Skærmydsler’, hvor både Jytte Abildstrøm og Signe Birkbøll medvirker. Symbolikken er til at tage og føle på: I Gustav Wieds satyrspil brydes kræfter mellem ung og ældre – og alting løses i mindelighed…
Efter forestillingen vil Jytte Abildstrøm symbolsk overrække Signe Birkbøll teatrets nøgle. Samtidig markeres det, at det er 40 år siden, at Jytte Abildstrøm overtog Riddersalen med forestillingen ’Svend, Knud og Valdemar’.

Fakta

- Jytte Abildstrøms Teater er en selvejende institution og lille storbyteater i Frederiksberg Kommune og har siden 1970 holdt til på Riddersalen i det gamle forlystelsessted Lorry på Frederiksberg. Her er der blevet opført revy og teaterforestillinger for voksne og børn – og dertil har Jytte Abildstrøms Teater gennem alle årene haft en omfattende turnevirksomhed med sine børneteaterforestillinger.
Læs mere på www.riddersalen.dk

- Signe Birkbøll (f. 1958) er kunstnerisk leder, husdramatiker og skuespiller. Hun startede på Riddersalen i 1977. Hendes første forestilling var 'Zigeunervognen' i 1982. Siden har hun skrevet et halvt hundrede stykker til børn og voksne – senest ’Takt og Tone’, der netop har haft københavnerpremiere. Læs anmeldelsen .

- Jytte Laila Zabell Abildstrøm Mygind (f. 1934) har været teaterleder på Riddersalen i 39 år. Hun startede med revy og fik sin scenedebut i 1953. Siden er det også blevet til et hav af film- og tv-roller. Jytte Abildstrøms Teater blev startet i 1964 som dukketeater. Med flytningen til Riddersalen kom også voksenteatret på repertoiret.
Blandt mange priser til Jytte Abildstrøm er Karen Marie Thorsens Mindelegat (1999), Peter Sabroe-prisen 1990 og Danmarks Teaterforeningers Børneteaterpris i 1994. Hun fik Statens Kunstfonds livsvarige ydelse i 1995.
I 2003 udkom erindringsbogen ’Mor som pige ’ (fortalt til Iben Danielsen/Borgens Forlag).

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere