Af: Lone Sørensen

22. januar 2009

Det kan være svært at holde masken, når man leger med teaterbegrebet. Et klip fra workshoppen 'Bliv noget værd!' fra efteråret, hvor Pernille Koch, Martin Kjeldsen og Lone Sørensen var de voksne facilitatorer, der gjorde emnerne lettilgængeligt. Foto: Camp Junior

På oplevelsestur til Camp Junior

På Teater Camp X har man etableret en kunstnerisk-pædagogisk legeplads for børn og unge, hvor man bl.a. udvikler dramaworkshops, skolemateriale og sikrer en kontakt mellem teater og uddannelsesinstitution. Målet er at udforme et aktivt forum, hvor deltagerne selv skaber oplevelsen, så de ikke kun er passivt publikum til voksne skuespillere. Camp Juniors koordinator og projektleder fortæller her om arbejdet.

Fakta

Teater Camp X er en del af paraplyorganisationen Københavns Teater og dermed underlagt en profilbeskrivelse, som betyder at teatret bl.a. skal manifestere sig som internationalt samtidsteater og ikke mindst udfordre teaterbegrebet. En del af Teater Camp X’s nuværende resultatkontrakt omfatter en pulje til gennemførelse af børne- og unge-relaterede projekter. De første sæsoner har teatret valgt at satse på workshops for aldersafgrænsede grupper af skoleelever.

Camp Junior er også andre former for udvikling af samarbejde mellem teatret og undervisningsinstitutioner. Camp Junior har indgået samarbejde med KULT - et samarbejde mellem fire gymnasier i hovedstadsområdet, der alle har en udpræget kunstnerisk profil. Det handler om venskabsklasser, inspirationsbesøg og gensidig feedback på undervisningsmateriale.

Fremtiden for Camp Junior er p.t. usikker efter teaterrokaderne i København og en ny ledelse på Camp X. Det kan tænkes, at ungdomsprojektafdelingen nedlægges og afløses af egentlige familieforestillinger. Afgørelsen forventes taget i nær fremtid.

Det er en grågrumset efterårsmorgen, og 49 elever fra henholdsvis 4.v fra Skolen ved Sundet og 5. klasse fra Frederik Barfods Skole står spændte, ventende og små frysende ude foran det tidligere Rialto Teater ved Frederiksberg Rådhusplads. De skal ind og blive klogere på egne værdier ved at deltage på workshoppen ‘Bliv noget værd!’ for elever i 2.-6. klasse.

Ved ankomsten ringer begrebet værdier ikke de største klokker, men ved dagens afslutning har de alle en grundlæggende idé om, hvad de betragter som vigtigst i deres liv og hvad der gør dem værdifulde.

I teatrets foyer bliver eleverne bedt om at lægge overtøj, tasker, tyggegummi, mobiltelefoner og andre forstyrrende elementer i garderoben, alt imens de informeres om dagens forløb og emne. De to skoleklasser skal de næste fire timer være i selskab med ikke blot hinanden, men også med tre voksne i og omkring foyeren. Grundlæggende betragter de voksne sig som facilitatorer, dvs. som personer, der tilvejebringer et emne på en lettilgængelig facon.

Evnen til samarbejde

I praksis udfordres eleverne i et miks af fællesøvelser og gruppearbejde, og gruppevis roterer de fra station til station på ‘Bliv noget værd!’. På hver station udsættes de for sceniske elementer på en mere eller mindre åbenlys måde. De enkelte stationer involverer på forskellige niveauer elevernes kreative skabelsesevner, samtidig med at deres faglige og innovative kunnen bliver fordrende for de resultater, de oplever.

Det bliver samtidig også en dag, der i den grad appellerer til elevernes evne til at samarbejde. Stationerne spænder vidt fra ordløst og musikalsk billedkunstværksted, over mere direkte teaterrelaterede opgaver, til interviewsituationer på Falkoner Allé. Alle værksteder kredser dog om indre som ydre værdier, men ud fra et bredt nuanceret perspektiv.

Rotationsskiftene byder på fælles aktiviteter i det store foyerrum. I sammenhæng hermed vises på scenen udvalgte gruppers arbejdsresultater. De værker, som ikke præsenteres mellem stationsskift, ryger til gengæld på udstilling. Dagen afsluttes nemlig med en spraglet fernisering af elevernes værker i foyeren. De tre facilitatorer etablerer med lys, lyd og projektor fremvisning af fotos fra dagens forløb, en magisk stemning, som afslutning på en anderledes skoledag.

Udfordrer teaterbegrebet

Efterårets workshop blev udviklet gennem et grundigt testet og evalueret forløb og tog – som teatrets forudgående – afsæt i de halvårige skiftende temaer for teatrets forestillinger.

Camp Junior har i løbet af sin korte levetid arbejdet sig konstruktivt ind i og målrettet ud fra æstetikbegrebet i sin oprindelige græske betydning. Samtidig er det et must, at eleverne, ganske som teatrets voksne publikum, oplever en udfordring af teaterbegrebet. Derfor er stedets workshops meget andet end at blive iklædt kostume og op at stå på en scene.

Camp Junior har som nævnt valgt at lægge sig tematisk op ad teatrets repertoire. Det betød, at teatret første workshop, ‘BRYD!’ – som blev skabt i samarbejde med Teatret Zeppelin – kom til at omhandle køn og identitet. Med det formål at rykke elevernes forhold til givne normer og traditionelle kønsopfattelser. Foråret 2008’s workshop bød derimod på demokrati og kapitalisme i diskussioner om mennesket som forbruger eller borger.

Workshoppen ‘Bliv noget værd!’ – der kørte som endages-arrangementer i perioden 29. september – 10. oktober 2008 – er udviklet ud fra evalueringer af forrige eksperimenter, og derfor har workshoppen bevæget sig i en mere sanselig og fysisk retning, der udfordrer læringsprocessen og giver eleverne et pusterum med fagligt indhold. Principielt søger teatret at holde sig langt fra ‘stoling’ og en moraliserende didaktisk lærer-elev-rolle.

Disse workshops arbejder heller ikke ud fra en klassisk dramaturgi med klimaks, grand finale og forløsning, men med en monteret sammenhæng, der i sidste ende skaber en overordnet betydning. Det er teatrets oplevelse, at denne ‘variation over tema’ form, snigende implanteres i eleverne og de lader de spredte oplevelser smelte sammen til en helhed. Samtidig har dagen tilgodeset de fleste elevers behov, og de har i løbet af dagen overskredet former og grænser i en eller anden form.

Næste udkald: U-topia

Camp Juniors workshops har normalt haft en levetid på to uger i Rialto-foyeren på Teater Camp X, men pga. positive tilbagemeldinger fra lærere som elever forsøgte man sig med yderligere to gange to uger i efteråret. Og med succes – bl.a. noteret ud fra, at stadig flere lærere henvendte sig til stedet med ordene ‘jeg har hørt om…’.

I foråret 2009 går det løs med et nyt workshop-projekt – igen i samarbejde med Teatret Zeppelin.

‘U-topi’ bliver en workshop om børn og unges forestillinger, visioner og drømme om fremtiden. Hvad er din utopi? Hvordan ser den ud i forhold til min? Samarbejdet involverer aktiv deltagelse af elever fra Børneuniversitetet.

Camp Junior som spydspids

Camp Junior er et projekt, som umiddelbart ikke hører under eller sætter fokus på det etablerede børneteater i Danmark, men i det rigtige perspektiv er afdelingen en klar fornyelse af et område, der befinder sig i en gråzone mellem teater, kunst, pædagogik og læring.

Det er et initiativ som ikke er set mage til på andre store teatre. Et initiativ, der har et anderledes formidlingsaspekt, idet vi forsøger at ramme skoleklasser, som til stadighed får mindre kreative fag og stadig flere boglige fag på skemaet

Det er åbenlyst, at den direkte kontakt mellem skole og teater er en vellykket foranstaltning. Ud over den udstrakte hånd om samarbejde til skolelærere og elever kan fremtidens teater overordnet have fordel af elevernes oplevelse af teater og dets muligheder.

De oplever teater som medskabere og på en aktiv facon. Det gør teater direkte vedkommende for deltagerne og det griber på en gang både kunstnerisk og pædagogisk ind i deres hverdag.

Se mere på www.campx.dk

Fakta

Teater Camp X er en del af paraplyorganisationen Københavns Teater og dermed underlagt en profilbeskrivelse, som betyder at teatret bl.a. skal manifestere sig som internationalt samtidsteater og ikke mindst udfordre teaterbegrebet. En del af Teater Camp X’s nuværende resultatkontrakt omfatter en pulje til gennemførelse af børne- og unge-relaterede projekter. De første sæsoner har teatret valgt at satse på workshops for aldersafgrænsede grupper af skoleelever.

Camp Junior er også andre former for udvikling af samarbejde mellem teatret og undervisningsinstitutioner. Camp Junior har indgået samarbejde med KULT - et samarbejde mellem fire gymnasier i hovedstadsområdet, der alle har en udpræget kunstnerisk profil. Det handler om venskabsklasser, inspirationsbesøg og gensidig feedback på undervisningsmateriale.

Fremtiden for Camp Junior er p.t. usikker efter teaterrokaderne i København og en ny ledelse på Camp X. Det kan tænkes, at ungdomsprojektafdelingen nedlægges og afløses af egentlige familieforestillinger. Afgørelsen forventes taget i nær fremtid.

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere