Af

23. september 2012

Lukning af Taastrup Teater – en speget affære

Gitta Malling, formand for Teatrenes InteresseOrganisation, TIO, sender denne opfølgende kommentar til Niels Grønnes åbne brev til Høje-Taastrup Kommune:

Hvor lang tid tager det at rive et velfungerende teater ned? Et teater som dygtige mennesker har bygget op gennem 25 år, som har lokal opbakning, og som er blevet renoveret for knap 30 millioner? Svaret er: Et lille halvt års tid. I hvert fald hvis teatrets bestyrelse er identisk med kommunens kulturudvalg, og den daglige ledelse varetages af kommunens fritids- og kulturchef, som det er tilfældet på Taastrup Teater.

Taastrup Teater er lige nu i overhængende fare for at blive lukket. Det skriver Niels Grønne, der er tilknyttet teatret som instruktør, i et åbent brev til Høje-Taastrup Kommune. Statens bidrag til egnsteatre falder med fire procent fra næste år, og det betyder, at kommunens udgifter til Taastrup Teater stiger med lidt over 300.000 kr., hvis budgettet for næste år skal fastholdes. På et møde 11. oktober vil kommunen afgøre teatrets fremtid. Og Niels Grønne er bekymret for, at udfaldet bliver, at teatret får dødsstødet.

Han er ikke den eneste, der er bekymret!

Det er vi også i Teatrenes Interesseorganisation (TIO), som er branche- og arbejdsgiverforening for landets små og mellemstore teatre, og indtil for nylig også for Taastrup Teater. TIO har haft gentagne møder om situationen på Taastrup Teater, og vi har følt os som tilskuere til et grotesk forløb, hvor man er i færd med at køre et godt og flot teater i sænk. Taastrup Teater er som det eneste egnsteater i landet en kommunal institution – de fleste andre egnsteatre er organiseret som selvejende institutioner og med bestyrelser sammensat af både politikere og dedikerede teaterfaglige mennesker, hvilket er i tråd med Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende institutioner. Taastrup Teater har altid været en kommunal institution. Og det har fungeret godt – indtil altså nu, hvor økonomien kradser i kommunen.  Så bliver det dybt problematisk, at de

mennesker, der burde kæmpe for teatrets overlevelse, nemlig bestyrelsen og ledelsen, er identisk med kommunens Kultur- og fritidsudvalg. Situationen bliver endnu mere speget af, at kommunen har valgt at konstituere Fritids- og kulturchef Jan Milandt som leder for teatret. Det er nemlig i strid med scenekunstloven og egnsteaterbekendtgørelsen, som slår fast, at der ikke må ske indskrænkninger i teaterledelsens kunstneriske frihed uden kulturministerens godkendelse. – Hvordan kan en kommunalchef "frit og uafhængigt træffe bestemmelse om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål", som loven kræver, når han så at sige er gift med kommunen og heller ikke har teaterfaglig baggrund og kunstnerisk udsyn? Nej vel!

På kant med loven?

Dette forhold har TIO haft påtalt over for Kulturstyrelsen, som efterfølgende indkaldte teatret til et møde. Resultatet blev, at Jan Milandt kan fortsætte som konstitueret leder, men kun indtil der findes en ny, teaterkyndig leder. Jan Milandt har selv i et brev til TIO skrevet, at hans rolle som "fungerende teaterleder skal være så kort som mulig" og kaldt udnævnelsen for en "nødløsning". Men i stedet for at forsøge at finde en ny leder til teatret virker det altså som om, teatrets bestyrelse/Kultur- og fritidsudvalget bruger kræfterne på at få lukket teatret – i en periode hvor ledelsen er en nødløsning på kant med loven.

Det er muligvis ikke det eneste punkt, hvor Høje-Taastrup Kommune er på kant med loven. Kommunen har nemlig pålagt Taastrup Teater en række ekstraomkostninger for at kompensere for den faldende refusionsprocent fra staten, og dette er efter TIO's vurdering en overtrædelse af den egnsteateraftale, som Høje-Taastrup Kommune har med staten. Det har vi påpeget over for Kulturstyrelsen og Høje-Taastrup Kommune, og Kulturstyrelsen er i gang med at vurdere, om tilskuddet til teatret er håndteret efter gældende regler. Til den tid kan det dog være for sent for Taastrup Teater. Det ved vi 11. oktober.

Gitta Malling er formand for TIO, Teatrenes Interesseorganisation

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg