Af

7. december 2020

Finanslov øger børns mulighed for at opleve teaterkunst

Henrik Køhler kommenterer mulighederne efter nyheden om den kommende finanslov, der giver 20 mio. kr. årligt mere til opsøgende børne- og ungdomsteater:

Med den nye finanslov for 2021 er der godt i vente for alle børn og unge. Med en udvidelse af rammen for refusionsordningen for kommuners køb af børneteater er der lagt op til at alle under 20 år kan se en forestilling om året. 

Da refusionsordningen i princippet ikke har nogen økonomisk ramme, kan man spørge sig hvad en udvidelse med 20 millioner kroner reelt vil betyde for antallet af børn og unge, der kommer i teatret, men med udvidelsen åbnes muligheden for, at private skoler og institutioner og ungdomsuddannelser kan benytte ordningen, og det er et ønske Teatercentrum har haft i mange år. Nu vil alle børn og unge op til 20 år kunne få glæde af ordningen og ikke kun de, der går i en kommunal skole eller daginstitution.

Foran os står et stort arbejde med at udbrede ordningen og sikre, at kommuner i hele landet benytter sig af tilbuddet. Det er et arbejde, som Teatercentrum glæder sig til sammen med alle landets teatre, der producerer for børn og unge, samt med de 98 kommuner.

Samtidigt er der med udvidelsen givet mulighed for, at vi kan få en længe ønsket revidering af proceduren for udbetalingen af refusionen. Vi har arbejdet for, at refusionen kan følge forestillingen, sådan at kommunen kan slippe for den besværlige procedure med at opsamle informationer om alle forestillinger og efterfølgende indhente refusion. I

 fremtiden vil teatret forhåbentligt kunne sælge forestillingen direkte med 50 % rabat til alle skoler og daginstitutioner, biblioteker og andre kommunale institutioner.

Vi har haft en god dialog med politikerne om denne ændring og vi er meget glade for, at dialogen nu har båret frugt.

Tillykke til os alle.

Henrik Køhler er direktør for kompetencecentret Teatercentrum

Flere debatindlæg

Seneste debatindlæg

Seneste debatindlæg