Af: Carsten Jensen

15. april 2014

Vinteruddeling ved forårstide

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har netop uddelt 18,3 mio. kr. til voksenteater, børneteater og international teaterudveksling. De 381 ansøgninger til de tre puljer endte med 109 støttetilsagn.

Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Scenekunst, der med nyt navn og nye medlemmer afløste Scenekunstudvalget 1. januar som led i implementeringen af den nye kunststøttestruktur, der samler Statens Kunstråd og Statens Kunstfond i én organisation, Statens Kunstfond, har netop barslet med sin første uddeling af støttemidler.

Opsplitningen fra en til to årlige støttepuljer var det afgående scenekunstudvalgs opfindelse. Den såkaldte vinteruddeling tilgodeser professionel scenekunst for henholdsvis voksne og børn primært som projektstøtte.

Samtidig har udvalget offentliggjort sin uddeling fra puljen til international teaterudveksling.

De hårde facts er:

– Scenekunst for voksne: 208 ansøgninger – 35 imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på 10.716.000 kr.

– Scenekunst for børn:  74 ansøgninger – 17 imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på 4.086.250 kr.

– International Teaterudveksling:  99 ansøgninger – 57 imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på 3.502.507 kr.

Dermed har projektstøtteudvalget – som navnet til trods også skal uddele driftsstøtte og som man vel bliver nødt til at forkorte SKPS – altså uddelt i alt 18,3 mio. kr.

Listen nu også med afviste ansøgere

Pressemeddelelsen om SKPS' uddeling kom fredag – og med links til voksen-uddelingen og international teaterudveksling, mens støttelisten til børneteatrene uvist af hvilken grund ikke var at finde på Kulturstyrelsens hjemmeside.

Mails til det formentlig påskeferiepågåede embedskorps i Kulturstyrelsen forblev ubesvarede, men Deres ihærdige fandt ad omveje frem til listen, der formentlig er blevet ramt af en teknisk fejl på vej til den korrekte placering.

Hele listen kan ses via linket i faktaboksen, herunder navnene på de 57 børneteaterproducenter, der ikke fik del i støttemidlerne i denne ombæring.

Det er nye regler for åbenhed i forvaltningen, der gør op med tidligere tiders mere diskrete stil, hvor kun støttebevillingerne var offentlige.

Og det er faktisk ikke helt uinteressant at se, hvilke former for teaterproduktioner for børn der søges af de enkelte interessenter.

Vinteruddelingen, der havde ansøgningsdeadline i februar, og altså offentliggøres midt i april,  har primært fokus på teaterprojekter, mens driftsstøtte skal søges til sommeruddelingen, der har deadline i juni og normalt offentliggøres til efteråret…

Således er alle fire årstider tilgodeset.

Vægt på udvikling

Blandt de 17 udvalgte på børneområdet finder man en blanding af etablerede producenter – hvoraf flere også modtager offentlig støtte via SKPS-driftsmidler eller som lille storbyteater – og nyere eller helt nye projektteatre.

Der er både givet penge til nye produktioner, genopsætninger, turne – og i tilfældet Secret Hotel også en italiensk franchising af forestillingen 'Hoved & Hale', der skal laves i en kortere version. Det er da forbløffende, hvad man kan få for 36.250 kr., der i øvrigt er det mindste støttebeløb i denne omgang i denne pulje.

Forestillingen er tidligere blevet anmeldt her på portalen, og det gælder også Vild Kammerats 'Ingen kære mor', der fik seks solide stjerner i anmeldelsen her på portalen.

Ud fra denne liste over støtte til børneteater kan man ikke rigtig udlede nogle tendenser omkring Projektstøtteudvalgets præferencer og smagsløg, og det ændrer den rummelige udtalelse fra formand Ditte Maria Bjerg i støttelisternes medfølgende pressemeddelelse heller ikke ved:

'Det har været virkelig spændende at læse sig ind på de mange kvalificerede ansøgninger vi har modtaget. Vi har bl.a. lagt vægt på at imødekomme ansøgninger om udvikling. Vi vil gerne stimulere denne del af scenekunstmiljøet og på den måde være med til at sætte nye ting i gang. Vi har ligeledes været opmærksomme på at sikre den fortsatte udvikling af dansk dramatik i forskellige formater', lyder det fra udvalgsformanden.

Det internationale arbejde

Hvor lidt under en fjerdedel af ansøgningerne i børneteaterpuljen og knapt en sjettedel af ansøgningerne i voksenteaterpuljen blev imødegået, var der større gevinst i den internationale pulje, hvor et godt stykke over halvdelen af ansøgningerne blev tilgodeset.

Her finder man udover børneteaterproducerende teatre som Gruppe 38, Teater Refleksion, Teater My, Sofie Krog Teater, Limfjordsteatret, Batida og Secret Hotel m.fl. også formidlere af professionel scenekunst for børn og unge som Teatercentrum og ASSITEJ Danmark, mens Asterioden – Teaterøens internationale festival, som der også står Asterions Hus på – får 225.00 kr. til sin næste festival.

Kompetencecentret Teatercentrum har fået en kvart million til internationale aktiviteter i Kina og Argentina – det næsthøjeste beløb og kun overgået af Hotel Pro Formas 300.000 kr.,  der skal gå til 'The Grass is Greener' – Udvikling af nye markeder for Hotel Pro Forma og dansk scenekunst.

Om denne pulje lyder det fra Ditte Maria Bjerg:

'Det er tydeligt, at der er meget stor lyst til at arbejde internationalt i miljøet – både at rejse ud og hente inspiration til eget arbejde i udlandet, men også en stor interesse for at bringe international scenekunst til Danmark. Vi har bestræbt os på indenfor puljens midler at støtte begge typer af aktiviteter. Vi er meget optagede af at stimulere internationale aktiviteter med perspektiv både i udlandet og herhjemme'.

Ny fællespulje til internationalt arbejde

Netop støtte til internationale aktiviteter er et område, hvor det nye Projektstøtteudvalg har sat sit aftryk allerede ved at slå en række puljer sammen, således at den aktuelle tildeling er sidste i den nuværende pulje. 

Fremover hedder puljen ’Scenekunst – Internationale aktiviteter’ – og den rummer alle de formål, der tidligere har ligget i Statens Kunstråds DIVA-, Recidency- og Researchpuljer samt i Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs ’International teaterudveksling’, ’Festivaler med internationalt indhold’ og ’Director’s Lab’.

Der er dog også mulighed for 'akutte' ansøgninger, hvor der ansøges om mindre end 30.000 kr., og hvor projektets start-dato ligger indenfor tre måneder på ansøgningstidspunktet.

Puljen ’Scenekunst – Internationale aktiviteter’ vil have to årlige ansøgningsfrister,   1. maj og 1. november. Udvalget har foreløbig afsat 9,1 mio. kr. til puljen.

Den næste vigtige ansøgningsfrist for en lang række teatre omkring drifts- og projektstøtte er i 2. juni 2014 – den store sommerpulje for børne- og voksenteater.

En kort præsentation

Men nu er SKPS altså for alvor trukket i arbejdstøjet, og det kunne måske lige være på sin plads her afslutningsvis at præsentere udvalget igen. De fem skal sidde i udvalget 2014-17.

– Formand: Ditte Maria Bjerg (udpeget af kulturministeren). Kunstnerisk leder af Global Stories. Uddannet instruktør fra Statens Teaterskole (nu Statens Scenekunstskole) i 1992, hvor hun siden også har været lærer, uddannelsesvejleder m.v. Fra 1993-96 var hun leder af Vendsyssel Teater i Hjørring, og hun har blandt meget andet været kurator på Camp-X (2006-08) og initiativtager til ligestillingsnetværket Agenda 009.  

– Mikael Fock (udpeget af kulturministeren). Chef og kunstnerisk leder på Kulturværftet & Toldkammeret i Helsingør.  

–  Sara Topsøe-Jensen (udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab). Leder af egnsteatret Carte Blanche. Scenograf, performer og iscenesætter.

– Geir Sveaass (udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab). Sceneinstruktør og tidligere teaterchef på Aalborg Teater.

– Kasper Daugaard Poulsen (udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab). Koreograf, danser og performer. Stifter af Club Fisk. 

Seneste artikler

Seneste artikler

Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere