15. september 2010

Videre mod fusionen

BørneTeaterSammenslutningen (BTS) går ind i sin formentlig sidste sæson som selvstændig organisation, for der var bred enighed på generalforsamlingen 10.-11. september, at fusionen med Foreningen Af Små Teatre (FAST) skal gennemføres, så snart de sidste knaster er forhandlet på plads, dvs. omkring bl.a. kontingent, navn og sekretariatsstruktur m.v.

Da generalforsamlingen således ikke skulle stemme om fusionen, blev tiden bl.a. brugt til at tale lidt om visioner, målsætninger, synergieffekter m.v. i det historiske lys, som over 40 års organisationsarbejde har afsat.

Når fusionen er gennemført, formentlig omkring årsskiftet, vil BTS’ nu 46 medlemsteatre således smelte sammen med FAST’ p.t. 45 medlemsteatre – og med dobbeltmedlemskaberne talt fra, vil den nye organisation få omkring 75 medlemmer og således udgøre en stor og handlekraftig arbejdsgiver- og interesseorganisation.

Og det er der også brug for i forhold til de mange sager om løn, pension, økonomiske forhold osv., der i stigende grad lander på de nuværende to organisationers bord.

På generalforsamlingen konstituerede BTS sig så en formentlig sidste gang – med genvalg af formand Jørgen Carlslund (ZeBU) og en bestyrelse bestående af Sus Hauch (Batida), Ebba Bertelsen (Randers Egnsteater), Stephan Vernier (Thalias Tjenere) og nyvalgte Christian Schrøder (Madam Bach).

Den sidste organisationsperiode vil BTS være fire teatre færre end ved forrige generalforsamling, idet Jako-Bole Teatret (nedlagt/fusioneret i Teater Nordkraft) samt Teater Rio Rose, & Pollner Teaterproduktion samt Grønnegade Teater (tidligere Det Lille Turneteater) har meldt sig ud.

Mere om BTS på www.btsam.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne