2. oktober 2016

Videnscenter for Scenekunst realiseres næppe

Kulturminister Bertel Haarder, der med del og lod i regeringens kulturelle grønthøster; udfasning af statslige midler fra de københavnskes små storbyteatre til provinsen; forslag om at slå en række teatre sammen fordi de alligevel laver det samme – og en række andre deprimerende anslag mod det statsstøttede kulturliv, han er sat til at administrere, sætter tilsyneladende nu også en stopper for det Videnscenter for Scenekunst, som forgængeren Marianne Jelved lige nået at igangsætte og afsætte midler til.

Videnscenter for Scenekunst blev annonceret af ministeren i maj 2015 og udsprang af Scenekunstdialogen i januar samme år og den senere dialogkreds' arbejde, og der blev reserveret 1,5 mio. kr., så etableringen kunne igangsættes efter sommerferien uanset det mulige valg, som så blev en realitet måneden efter.

Videnscentret var tænkt som selvstændig sparringspartner for scenekunstaktørerne og som bindeled mellem branchens forskellige aktører og i forhold til tilskudsydere i kommuner og stat.

Men trods de afsatte midler og reservation af en halv snes millioner er centret aldrig blevet løbet i gang, og nu har Bertel Haarder meldt ud, at han ikke er interesseret i at medvirke til nye videnscentre – og således heller ikke er interesseret til det forslag som den såkaldte Udviklingsplatform for Scenekunst er kommet med om at etablere en fælles konstruktion for de to med viden og udvikling som hjørnesten.

Det kan man læse mere om i en artikel på Proscenium.dk – hvor er også er citater fra ministeren om, at han ønsker at gøre sig egne overvejelser om, hvordan scenekunstområdet kan 'struktureres eller eventuelt omstruktureres'.

Måske indgår der i overvejelserne også et aktuelt navneskifte til minister for delvis kulturel nedsmeltning…

(Billedet: Kulturminister Bertel Haarder er muligvis ikke meget for hverken videnscentre eller teater som sådan – her er han dog sammen med Frederiksbergs borgmester på vej til Aprilfestival 2016's åbning – hvor han i øvrigt benyttede det meste af sin meget lange tale til at prise dansk FILM. Foto: Søren K. Kløft)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne