16. august 2010

Vandet kulturtilbud

Der indgår fire kunstmuseer, to teatre, en arkitekt og et børnekulturelt udviklingscenter i et spændende tværfagligt projekt, der skal vise, hvordan man kan lave målrettet kultur for børn og unge.

Projektet hedder ’Vandet’, hvilket også er et samlende tema for de fire byer – Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg – der alle ligger ved åer, fjorde og søer. Vandtemaet indgår således både i teaterforestillingerne og i kunstudstillingerne, og der laves en interaktiv vandportal, ligesom video og chat skal invitere til interaktion både på tværs af udstillingssteder og hjemme foran computeren.

De to teatre er Randers Egnsteater og Carte Blanche fra Viborg, hvor også udviklingscentret KulturPrinsen holder til. Dertil kommer Randers Kunstmuseum, Horsens Kunstmuseum, Museum Jorn (Silkeborg) og Skovgaard Museet (Viborg), der alle laver særudstillinger i temaets tegn.

Carte Blanches specialdesignede bidrag bliver forestillingen Vandspejling’, mens Randers Egnsteaters forestilling bliver ‘Himmel og Hav’, der er en billedrig gendigtning af ‘Odysseen’ og instrueres af den brasilianske skuespiller og instruktør Lisa Gertum Becker.

De to forestillinger spilles både på teatrene og som skoleforestillinger på de enkelte kunstmuseer i ugerne 34-37.

Den officielle åbninger for vip’er og ping’er finder sted 20. august i Kulturhuset i Randers. Og samme dato åbner vandportalen: www.vandvejen.dk

FAKTA:
Carte Blanche forestillingen ‘Vandspejling 21. aug. kl. 19.30 på Værkstedsscenen i Viborg.
Randers Egnsteater afvikler ‘Himmel og Hav’ som familieforestilling 19. sep. kl. 9.30 og
kl. 11 på teatret i Randers
Teatrenes øvrige forestillinger spiller som skoleforestillinger på de enkelte kunstmuseer i ugerne 34 – 37.
Randers Kunstmuseum, ‘Vandværker’ åbner den 20. aug.- 24. okt. 2010
Horsens Kunstmuseum, ‘Vandet’ åbner den 4. sept.-5. dec. 2010
Skovgaards Museet, ‘Hotel Aurelia’ åbner den 3. sept.-28. nov. 2010
Museum Jorn, ‘Fluidum’ åbner den 28. aug. -24. okt. 2010

Projekt Vandet har modtaget støtte fra Kulturministeriet/Puljen til kultur i hele landet, Kulturregion Østjysk Vækstbånd, Region Midtjylland/Regional Udvikling og Kulturarvsstyrelsen.

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne