25. juni 2019

Udskiftning i dramaturgiatet i Horsens

Horsens Teaterfestival, der i år afvikles 20.-22. september, er modsætning til Aprilfestival en kurateret festival, hvor et dramaturgiat i samarbejde med festivalens koordinator udvælger de årligt cirka 35 forestillinger. 

Festivalen i Horsens blev i 2009 omlagt fra en invitationsfestival til et kurateret arrangement, og i de forløbne ti år har en række kendte skikkelser fra dansk børneteater siddet i dramaturgiatet, hvis opgave er at præsentere de bedste danske turneforestillinger.

Det første dramaturgiat bestod af teaterleder Bodil Alling (Gruppe 38), skuespiller Folmer Kristensen og administrator Henrik Gadegaard, men der er foregået en løbende udskiftning i dramaturgiatet, hvor bl.a. Lene Vestergård, Stephan Pollner, Peter Seligmann, Jakob Højgård Jørgensen og Marie Rosendahl Chemnitz har siddet.

Efter programlægningen af dette års festival er det Jane Rasch, dramaturg og kunstnerisk leder af Dramatiker Væksthus og medlem af dramaturgiatet siden 2013, der bliver afløst af Trine Wisbech, leder af Det Lille Teater.

Frem til næste udskiftning består dramaturgiatet herefter af:

– Connie Tronbjerg, Teatret Møllen 

– Kenneth Gall, administrativ leder, Teater Hund & Co.

– Gitta Malling, teaterleder, Limfjordsteatret

– Trine Wisbech, teaterleder, Det Lille Teater  

Men målgruppen for de mange gratis forestillinger til festivalen har også fået indflydelse, idet der som noget nyt her i 2019 nedsat et ungedramaturgiat bestående af seks unge, der har deltaget  i udvælgelsen af forestillinger for den ældste målgruppe.

Ungedramaturgiatet i 2019 har bestået af

– Jessica Hellesnes Thomsen, Komediehuset Horsens

– Rebecca Fjord Jørgensen, Komediehuset Horsens

– Bertil Kann Sørensen, Holbæk Dramacollege

– Esther Dorothy Ackermann, Holbæk Dramacollege

– Katja Holst Jensen, Randers Egnsteaters Talentlinie

– Camilla Kaastrup, Randers Egnsteaters Talentlinie

Man kan møde ungedramaturgiatet til en artist talk på festivalen efter de udvalgte forestillinger  '#FREMTIDEN' (Teater O) og 'NO SEX – en verden af køn' (Black Box Dance Theatre).

(Billedet: Horsens Teaterfestivals dramaturgiat består fremadrettet af: Gitta Malling, Connie Tronbjerg, Kenneth Gall og Trine Wisbech. Foto: Limfjordsteatret, Teatret Møllen, Teater Hund og Det Lille Teater)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne