28. december 2019

Tre jyske teatre rykker op i næste klasse

De tre jyske teatre, Fredericia Teater, Vendsyssel Teater og Randers EgnsTeater, der p.t. er egnsteatre, er nu klar til  at rykke op i hierarkiet, når de fra årsskiftet bliver såkaldte regionale kraftcentre.

Ifølge pressemeddelelsen fra Kulturministeriet indebærer den nye regionale status for det ene af teatrene, at det skifter navn til Randers Teater.

Med den nye status følger et samlet økonomisk løft på 10,5 mio. kr. årligt til opgaven med at sikre et alsidigt udbud af scenekunst i de tre teatres regionale område og inden for det felt, de arbejder med. Ifølge scenekunstaftalen fordelt med 4,4 mio. kr. til Fredericia, 3,1 mio. kr. til Vendsyssel og 3,0 mio. kr. til Randers.

De skal ifølge opdraget bidrage til et aktivt scenekunstliv, som både har fokus på det danske og det internationale.

Fredericia Teater skal som hele Danmarks musicalteater bidrage med værkudvikling, produktion og sceneteknologisk innovation samt talentudvikling inden for musical-genren i Danmark. 

Randers Teater får et særligt ansvar for at producere og præsentere professionel scenekunst for børn og voksne, samt styrke og udvikle talentarbejdet og interessen for scenekunst. 

Vendsyssel Teater er et regionalt scenekunstnerisk kraftcenter med særligt fokus på at udvikle og styrke ny dansk dramatik, bl.a. med produktioner, der tager udgangspunkt i Vendsyssel og omegn. 

Baggrunden for de tre nye kraftcentre er den scenekunstaftale, der 20. marts 2019 blev indgået med bred politisk opbakning – og som i øvrigt også omfattende en udviklingspulje på 33 mio. kr. over fire år til en række af landets øvrige egnsteatre (se artiklerne 'Fra kulturstøtte til udviklingsbistand?' og 'En revideret udgave').

Sammen med de opgaver og det direkte statslige tilskud får de nye teatre også nye bestyrelser fra årsskiftet. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af kulturministeren, værtskommunerne, Statens Kunstfond samt valgt af teatrenes medarbejdere.

* Fredericia Teaters nye bestyrelse:

• Formand Gitte Lillelund-Bech

• Christian Have, Have Kommunikation

• Ole Steen Hansen, medlem af Fredericia byråd (S)

• Pernelle Jensen, medlem af Fredericia byråd (V)

• Ina Miriam Rosenbaum, skuespiller og instruktør

• Tim Høyer, cheflysdesigner og leder af lydafdelingen ved Fredericia Teater

* Randers Egnsteaters nye bestyrelse

• Jes Weyhe Grønbæk, advokat i Advokatfirmaet Grønbæk og Huuse I/S Ret & Råd Randers

• Rina Valeur Simonsen, sekretariatsleder i SEGES

• Steen Bundgaard, medlem af Randers byråd (S)

• Anders Buhl Christensen, medlem af Randers byråd (V)

• Henrik Vestergaard Friis, daglig leder af Live Art Danmark

• Lisbeth Knopper, skuespiller og instruktør ved Randers Egnsteater

* Vendsyssel Teaters nye bestyrelse: 

• Henrik Jørgensen, medlem af Hjørring byråd (V)

• Ole Peter Christensen, direktør i Spar Nord i Hjørring

• Dorte Maarbjerg Stigaard, innovationsdirektør på Aalborg Universitet

• Mogens Bjerre, medlem af Hjørring byråd (S)

• Julie Maj Jakobsen, dramatiker

• Anders Budolf Andersen, belysningsmester ved Vendsyssel Teater

(Billedet: Fra årsskiftet får de tre egnsteatre i Fredericia, Vendsyssel og Randers ny status og flere statslige midler til en fremtid som regionale kraftcentre for scenekunsten. For Randers (Egns)Teater betyder det tillige en navneforandring. Arkivillustration: Bob Katzenelson)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne