Af: Carsten Jensen

22. januar 2017

Tre i én

Der er lagt an til en kommende fusion mellem Odenses tre små storbyteatre for at sikre administrative stordriftsfordele. Og de bor jo i samme hus allerede. Carsten Wittrock, leder af børne- og ungdomsteatret Nørregaards Teater, ser fællesprojektet som en mulighed for bl.a. bedre teatersalsudnyttelse, professionalisering af pr-indsatsen og samproduktioner m.v.

En 3-i én jo bl.a. et udtryk for den klassiske neglerenserklipperfil, der på ingen plads samler flere funktioner – men det kan da i en poppet vending også lige bruges om et endnu ikke fastlagt fremtidsscenarie for de tre små storbyteatre i Odense, der i forvejen har til huse i teaterhuset på Filosofgangen 19 og nu barsler med planer om en egentlig fusion, der skal give administrative stordriftsfordele og bedre arbejdsbetingelser for alle tre teatre. Og også mere kunstnerisk synergi.

Teaterhuset rummer børne- og ungdomsteatret Nørregaards Teater, Den Fynske Opera og voksenteatret Momentum – og mangler vel egentlig bare et danseteater for at være en komplet scenekunstnerisk enhed.

At de tre nuværende produktionsenheder har forskellige teaterprofiler betyder bl.a., at en fusion hverken skal give kunstneriske reduktioner eller kannibalisering af den samlede publikumsmasse.

De tre teatre er alle selvejende institutioner, hvis bestyrelser angiveligt er indstillet på at arbejde videre på ideen, der primært skal give fælles administration med stordriftsfordele omkring fx lokaleudnyttelse, pr-arbejde, billethåndtering, fælles forsikringer m.v.

Operaen udfordret på økonomien

De tre teatre har nogenlunde samme årlige omsætning omkring de fem mio. kr., og de to af dem faktisk også p.t. samme leder i skikkelse af Marianne Klint, der efter otte år som leder af Momentum sidste år også blev leder af Den Fynske Opera – mens lederen af Nørregaards Teater er Carsten Wittrock.

Operaen har modsætning til de to øvrige teatre røde tal på bundlinjen, og Marianne  Klint tiltrådte i april 2016 med det formål at få styr på økonomien, ligesom Odense Kommune ikke har villet skrive under på en ny driftsaftale med en organisation, der har underskud – omend kommunen dog sørger for at tilføre operaen de nødvendige midler, mens budgettet rettes op og til.

Det er så også en meget konkret hurdle for en fusion, der kræver positiv økonomi for alle tre teatre, kommunal accept af fusionsplanerne og ditto fra Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer det statslige bidrag til de tre små storbyteatre (se faktaboks).

Som Odense Kommunes daværende kulturchef, Ellen Drost, november 2016 sagde til tv2fyn:  

'Det støtter vi op om, og nu må vi se, hvad de finder ud af. Det er jo tre selvejende institutioner, så de skal jo finde ud af, hvad de kunne tænke sig i fremtiden. Og så skal vi lige have Slots- og Kulturstyrelsen til at sige OK, at det er måden, man gør det her på'.

 

Kapacitetsudvidelse

Hos Nørregaards Teater, der skiftede livet som turnerende børneteater ud med status som lille storbyteater i Odense i 2011, har bestyrelsen endnu ikke givet endeligt tilsagn, men man skal drøfte fusionsplanerne på et møde i starten af februar.

Og teaterleder Carsten  Wittrock forventer i øvrigt ikke, at en endelig fusion bliver realiseret før tidligst i sommeren 2019 – som også er deadline for indgåelse af nye driftsaftaler for de tre små storbyteatre.

Det giver så også Den Fynske Opera tid til at få økonomien til at balancere.

Wittrock ser dog heller ikke en eventuel fusion som en form for økonomisk spareøvelse, men at de samlede driftsmidler kan udnyttes bedre og medarbejdere får mere hele jobs frem for lave en masse små forskellige opgaver hvert sit sted.

»Jeg ser det som en kapacitetsudvidelse med professionalisering af pr-arbejdet og større faglighed på de enkelte poster og en bedre koordinering af lokalerne – hvor det vil gå fra at være 'vores sal' til 'husets sal' for teatrene på stedet,« siger han.

Ledelsesstruktur

Der er i sagens natur ikke lagt færdige planer for en overordnet ledelsesstruktur, men ideen er at bevare selvstændige rammer for de enkelte kunstneriske enheder.

»I skitseform kan der være en administrativ leder og tre kunstneriske ledere af hver sin produktionsenhed. Den administrative leder skal ikke blande sig i de kunstneriske valg, men være med til at definere de økonomiske rammer for kunstproduktionen samt gæstespil, fordeling af de enkelte sale og lokaler til produktioner m.v.,« siger Carsten Wittrock, der tror at en fusion og en centralt administrativ enhed vil give bedre arbejdsvilkår for de kunstneriske ledere og producenter, fordi de ikke samtidig skal tage sig af en masse praktiske ting i forløbene.

Selvstændige profiler og synergi

Og selvom de tre nuværende små storbyteatre altså vil være sikret deres individuelle profil efter en fusion, ser han udvidede muligheder for kunstneriske synergieffekter og egentlige samproduktioner.

Den Fynske Opera og Nørregaards Teater kunne gå sammen om en børneopera, Momentum og Nørregaards Teater kunne samproducere en ungdoms-/voksenforestilling og der kunne produceres musikdramatiske forestillinger på tværs af de tre teatre m.v.

Men nu skal bestyrelserne i de tre teatre altså blive enige om at gå videre med planerne, ligesom Odense Kommune og Stats- og Kulturstyrelsen som de kommunale og statslige økonomiske bidraggivere skal sige god for den endelige fusionsmodel.

Og rent økonomisk er der vel også en økonomisk gulerod, efter at nu forhenværende kulturminister Bertel Haarders omfordeling af statslige midler til de små storbyteatre jo sendte nogle øremærkede kroner fra hovedstaden til bl.a. Odense: Fra 127.450 kr. årligt voksende til 892.149 kr. i 2024.  

Seneste artikler

Seneste artikler

Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere