11. maj 2020

Tilskud til scenekunst for børn, unge og voksne

Projektudvalget for Scenekunst (PUS) har slået en række puljer sammen (se note), så bl.a. ansøgninger om internationale aktiviteter fremover indgår i puljen for scenekunst for for børn, unge og voksne.

Denne har traditionelt været delt op i den store basis- og projektstøttepulje i efteråret og den mindre, projektorienterede pulje i foråret. Udvalgets afgørelser omkring uddeling til sidstnævnte fandt faktisk sted i slutningen af marts, men er først blevet meldt offentligt ud her lidt over en måned senere.

Her fremgår det, at PUS – der i øvrigt samlet har omkring 112 mio. kr. årligt til uddeling – har brugt 14.460.000 kr. på 56 ansøgninger. Det betyder, at lidt over en fjerdedel af de i alt 204 ansøgninger (der samlet ansøgte om 69,9 mio. kr.), fik positivt svar. Omend stort set alle som vanligt fik mindre end det ansøgte beløb.

Mange teatre søger angiveligt nu ofte bredere i segmenterne for henholdsvis børn og unge, unge og voksne og voksne – og derfor er det sværere  at rubricere de enkelte tildelinger og fastholde fokus på den i årtier ihærdige kamp for at sikre børne- og ungdomsteatret mindst 25 pct. af puljepengene.

Teateravisens hidtidige forsøg på at fastholde dette overblik er i hvert fald ikke muligt ved seneste tildeling – de enkelte ansøgninger optræder kun med projekttitel – men her er et skøn over, hvad uddelingen bl.a. synes at indeholde af tildelinger for børn, unge og familieteater:

– Batida: Projekt (Rejsen til min mormor) – 500.000 kr.

– Carte Blanche: Projekt (Der var engang) – 250.000 kr.

– Dan Size Fits All/Zelis Niegaard: Gadeteater i skolegården – 500.000 kr.

– Det Olske Orkester: Projekt (Hvem er der der banker?) – 75.000 kr.

– MÆRKVÆRK: Nye veje i det opsøgende turnesalg – 40.000 kr.

– Forsøgsstationen: Projekt (Publikumsrelationer) – 100.000 kr.

– Gunilla Lind Danseteater: Div. aktiviteter: – 150.000 kr.

– Luna Park Scenekunst: Projekt (byVANDring) – 50.000 kr.

– Samuel Gustavsson. Projekt (Cul de sac) – 400.000 kr.

– Teater Fluks: Projekt (genopsætning af Betonkadaver) – 200.000 kr.

– Teater Patrasket: Turnestøtte til Pinocchio – 50.000 kr.

– Zangenbergs Teater: Projekt (Tvillingehjerte) – 500.000 kr.

– ZeBU: Zenekunst i undervisningen – 250.000 kr.

– ZeBU: Festival for Ungdomsteater – 200.000 kr.

– Teaterforeningen SART: Projekt (Hvis jeg bliver voksen) – 600.000 kr.

Den 2. juni er der frist for den store udgave af puljen Scenekunst for børn, unge og voksne  – som udover tilskud til flerårig drift og projekter altså også er åben for tilskud til internationale aktiviteter i max. tre sæsoner.

(Billedet: Teateravisen ressourcebesparende gentagelse af den illustration, der har fulgt de seneste mange års nyheder om Projektstøtteudvalgets store uddelinger. Tegning: Bob Katzenelson)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne