Af: Carsten Jensen

23. februar 2011

Til kamp for en uddannelse i dukketeater

Scenekunstens Udviklingscenter i Odsherred håber på at kunne etablere en egentlig kompetencegivende kunstnerisk uddannelse i dukke- og animationsteater – og ambitionerne skal bl.a. promoveres i forbindelse med den kommende Copenhagen Puppet Festival.

(23.2.2011) Når Copenhagen Puppet Festival – der er en dukketeaterfestival med eksplicit fokus på voksenteaterforestillinger – afvikles fra 24.-27. marts 2011, vil Scenekunstens Udviklingscenter (tidl. Odsherred Teaterskole) i høj grad være med på sidelinjen med bl.a. en workshop i dukketeatermanipulation, en masterclass i dukketeater og et symposium, der bl.a. skal diskutere dukketeatrets traditioner og muligheden for at etablere en kvalificeret dukketeateruddannelse i Danmark.

Den ser man selvfølgelig så helst blive til virkelighed på Scenekunstens Udviklingscenter (SUC), hvor man i forvejen – udover efteruddannelsesforløb og kurser – har succes med flere kompetencegivende kulturelle (diplom)uddannelser for ledere og kulturformidlere.

På centret i Nykøbing Sjælland har man i forvejen et godt øje til animationskunsten og afvikler løbende kurser og undervisning i dukketeater-genren.

Men selvom Danmark har adskillige dedikerede animationsteatre og endnu flere (børne)teatre, der bruger dukker og animationer i deres forestillinger – og siden februar 2010 også en specifik scene for kunstarten i form af Refleksions dukketeaterhus i Aarhus – findes der som bekendt ikke nogen dukketeateruddannelse i Danmark.

Da Thy havde dukkemagerskole

Og det står ikke meget bedre til i resten af det teaterglade Norden. Kun i Finland har man en egentlig universitetsrelateret uddannelse i animationsteater, mens den mere kendte i Norge – Akademi for Figurteater, der havde base på Høgskolen i Østfold – er blevet nedlagt.

Og selvom der verserer planer om at få genetableret figurteateruddannelsen under dramafaget på universitetet i Oslo, er Hochschule für Schauspielkunst ’Ernst Busch’ i Berlin p.t. den mest nærliggende – og i øvrigt højtprofilerede – mulighed for danske teaterfolk med hang til en dukketeateruddannelse.

Det vil man altså så hjertens gerne gøre noget ved på Scenekunstens Udviklingscenter, hvor man i øvrigt har tilknyttet Hans Hartvich-Madsen, der faktisk i 1990’erne en kort årgang fik etableret en egentlig dukkemageruddannelse i tilknytning til Thy Teater.

Den teknisk-kunstneriske grunduddannelse på halvandet år var dog begrænset af specielle alders- og tilskudskrav, idet uddannelsen var etableret i et samarbejde Teknisk Skole Thy-Mors som et erhvervsskole-tilbud for bistandsklienter og dagpengemodtagere mellem 18 og 25 år.

Dukkemagerskolen stoppede i 2000, men nåede inden da at spytte en række gode kunstnere ud, hvoraf flere har gjort stormende karriere i dansk børneteater – nemlig folk som Gertrud Exner (nu i sit eget Teater Blik) og Katrine Karlsen (nu kunstnerisk leder i Teatret Graense-Loes) m.fl.

Hartvich nu i Odsherred

Hans Hartvich-Madsen, der fik en lidt brat exit som leder af Thy Teater, er nu tilknyttet udviklingsafdelingen i Scenekunstens Udviklingscenter med dukke- og animationsteater som særligt ansvarsområde. Hvilket bl.a. indebærer undervisning, kurser – og besøg på føromtalte Hochschule Ernst Buschs særlige afdeling for ‘Puppenspiel’.

Hans Hartvich-Madsen er tillige formand for den danske afdeling af UNIMA, der er dukketeaterfolkets internationale organisation.

Bestyrelsesmedlem sammesteds er i øvrigt rektor for Scenekunstens Udviklingscenter, Martin Elung, der bekræfter, at Hans Hartvich-Madsen er centrets spydspids omkring en mulig etablering af en dukketeateruddannelse.

»Hans har et meget stort nationalt og internationalt netværk og derfor er det oplagt at han står i spidsen for at koordinere udviklingen af uddannelsen inden for dukke- og animationsteaterområdet. Tanken er at vi vil invitere og inddrage alle der har erfaringer indenfor dukke- og animationsteaterområdet, så vi sikrer at denne uddannelse kan hente inspiration og lærerkræfter fra alle de meget forskellige dele og forståelser af dukke- og animationsteaterområdet,« siger Martin Elung, der hele tiden arbejder på at kunne udbyde kunstneriske diplomuddannelser i Kulturministeriets regi på linje med de diplomuddannelser for ledere og kulturformidlere i Undervisningsministeriets regi, som udviklingscentret har på programmet i disse år.

115 kurser i 2009

Forhåbningerne knytter sig til en kommende udredning om arbejdsfordelingen mellem de statslige teater- og skuespillerskoler, musicalakademiet og Scenekunstens Udviklingscenter, der skal følge i kølvandet på den såkaldte ’Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser 2011-2014’, som blev vedtaget i Folketinget lige før jul.

SUC kører i forvejen en række uddannelsesforløb i forskellige former for scenekunst,, men håber i samarbejde med hele scenekunstområdet at kunne udvikle nye kompetencegivende scenekunstneriske efteruddannelser i form af diplomuddannelser inden for områderne fx. auteurvirksomhed, animationsteater, performance, nycirkus
m.v.

Scenekunstens Udviklingscenter er en selvejende institution under Kulturministeriet og har til opgave at sikre uddannelse og udvikling til alle faggrupper inden for scenekunsten med særlig fokus på det professionelle scenekunstområde for børn og unge.

Tallet for 2010 er endnu ikke opgjort, men i 2009 afholdt man 115 kurser og workshops med 1.269 kursister og et samlet efteruddannelsestimetal på 53.190 timer, Scenekunstcentret kører også en række seks-ugers uddannelsesforløb, hvor deltagerne kan få finansieret kurserne via jobcenter/A-kasse, ligesom man på stedet forsøger at hjælpe med finansiering omkring selvvalgte kurser – og også de eksisterende diplomuddannelser.

Penge fra Scenekunstudvalget

Om de reelle muligheder for at få etableret en egentlig dukketeateruddannelse siger Martin Elung:

»Vi har endnu ikke fået lov til at udbyde kunstneriske diplomuddannelser under Kulturministeriet – men vi arbejder på det – idet vores formål jo er at sikre efteruddannelse inden for teater og dans med særligt fokus på scenekunstområdet for børn og unge – og idet efteruddannelse i dag forstås som kompetencegivende efteruddannelse forekommer det logisk, at vi snart bør kunne få lov til at udbyde kunstneriske, kompetencegivende diplomuddannelser.«

Og forarbejdet til en dukketeateruddannelse er i høj grad i gang. Således har Scenekunstudvalget støttet Scenekunstens Udviklingscenter med 200.000 kr. for sæson 2011-2012 netop med henblik på at udvikle en udviklingsplatform for dukke- og animationsteater.

»Det er vores forventning, at vi fra september 2011 kan kunne udbyde en forsøgs-diplomuddannelse indenfor dukke- og animationsteater. Det er endnu uklart om vi kan få lov til at udbyde den som reelt kompetencegivende, idet det vil kræve at Kulturministeriet giver os lov – på samme måde som vi fik lov, da vi gennemførte kulturformidlerdiplomuddannelsen i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidl. Danmarks Biblioteksskole, red.),« siger Martin Elung.

»Kulturministeriet har tidligere givet os lov til at udbyde kunstneriske diplomuddannelser i samarbejde med Statens Teaterskole – men Statens Teaterskole har desværre ikke set sig i stand til at indgå i et sådant samarbejde. Derfor vil Scenekunstens Udviklingscenter nu anmode Kulturministeriet om lov til selv at udbyde en sådan kunstnerisk kompetencegivende diplomuddannelse, hvilket ’Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under KUM’, kapitel 7 – åbner mulighed for,« siger den initiativrige rektor, der dog også kan forestille sig, at en dukketeateruddannelse kan etableres i samarbejde med en anden kulturministeriel uddannelsesinstitution, hvis SUC ikke får lov til at udbyde den alene.

Adgangskrav

Hvis det bliver muligt at tage fx. en diplomuddannelse i animationsteater, skal deltagerne også opfylde visse krav.
»Adgangskravet til en diplomuddannelse er en kort videregående uddannelse – på bachelorniveau – og erhvervserfaring, men man kan også blive optaget på dispensation på baggrund af sin erhvervserfaring, hvilket betyder at vi f.eks. kan tilbyde kunstnere, der f.eks. er gået ud af 9. klasse eller gymnasiet/HF, at komme ind på en diplomuddannelse, hvorved de evt. vil kunne fortsætte på master-uddannelser på universitetet efterfølgende,« siger Martin Elung om diplomuddannelsen, der i øvrigt heller ikke er SU-berettiget, men hvor man i stedet kan få SVU – altså voksen-SU.

Alt dette ligger dog stadig et stykke ud i fremtiden for den mulige animationsteateruddannelse i Danmark.
Indtil da kan man så opleve selve kunstarten ved den kommende Copenhagen Puppet Festival i marts og senere på året ved Festival of Wonder i Silkeborg til november, hvor Danmarks største internationale udbud af animationsteater i form af såvel voksen- som børneteaterforestillinger kan tages i øjesyn.

Seneste artikler

Seneste artikler

Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

11 teatre får i alt støtte for 45 mio. kr. årligt og status som et af Københavns Kommunes små storbyteatre i en ny aftale, der gælder for perioden 2025-2028. Teatret Zeppelin og Grønnegårds Teatret mister status, men bevarer støtte via en særordning, mens Teatergrad er røget helt ud.
Læs mere
Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere
Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

Færre teatre i Københavns lille storbyteaterordning

11 teatre får i alt støtte for 45 mio. kr. årligt og status som et af Københavns Kommunes små storbyteatre i en ny aftale, der gælder for perioden 2025-2028. Teatret Zeppelin og Grønnegårds Teatret mister status, men bevarer støtte via en særordning, mens Teatergrad er røget helt ud.
Læs mere
Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Teatermørke og paraplyvejr i Nürnberg

Fra 6.-11. februar blev 13. udgave af den tyske Festival Panoptikum afviklet i Nürnberg. En dansk delegation med dybe rødder i teater for børn og unge besøgte festivalen, der har ry for at være toneangivende på sit felt i Tyskland. Teatercentrums kommunikationsmedarbejder var med på turen og deler her nogle indtryk fra et festivalbesøg, der bød på teater, installationskunst, netværksaktiviteter, døvetolkning - og regnvejr.
Læs mere
Drevet af lyst og vilje

Drevet af lyst og vilje

Louise Schouw Teater har indledt et landsdækkende erobringstogt med ’Sallys far’. Teatret er i forvejen et af landets store turnerende teatre med over 250 opførelser årligt. Til voksne og børn og familier – og er angiveligt en af de største billetsælgere til børneteater. Efter næsten 25 år som teater uden statsstøtte er det en bedrift i sig selv.
Læs mere
Teaterkritik til debat

Teaterkritik til debat

Kritikerne behøver kunsten for at udøve deres metier, men teatrene har også brug for en kompetent faglig kritik af deres forestillinger. Lidt fra en debat på Aveny-T om anmelderi og formidling - og noget om en instruktørs håndplukning af anmeldere til sin nyeste forestilling.
Læs mere
Vi klapper i takt

Vi klapper i takt

Et nytår signalerer ofte forandring, og 2024 bliver så også det år, hvor Aprilfestivalen skifter navn til 'KLAP - teaterfestival for små og store’. Teatercentrums direktør, Dorthe Skøtt Bébe, reflekterer i sin kommentar over det intensive arbejde med at udvikle en ny identitet for den store festival.
Læs mere
’De vil virkelig gerne lave teater’

’De vil virkelig gerne lave teater’

Dramatiker Væksthus har været et brancherettet talentudviklingsprojekt for dramatikere til børne- og ungdomsteatret siden 1997. Med det nye og 14. hold, DV 23-25, følger også en vision om at udvikle nye samarbejdsrelationer med andre kreative uddannelsessteder om det at fortælle historier.
Læs mere