2. december 2013

Tid for tilmeldinger

Så er kompetencecentret Teatercentrum, der bl.a. står som arrangør af den store årlige festival i april og som udgiver af det årlige repertoirekatalog, kaldet Den Røde Brochure, klar til at modtage teatrenes tilmeldinger. Begge har 16. december som skæringsdato, og begge kræver refusionsgodkendelse for teatre og forestillinger.

Hvad Aprilfestival 2014 – der afvikles i Holstebro fra 30. marts til 6. april – angår, er selve tilmeldingen gratis. Men selvom festivalen giver tilskud til indkvartering, står teatrene selv for resten af de udgifter, der skal til for at være på festival en uges tid.

Tilmeldingen foregår via Aprilfestivalens hjemmeside – www.aprilfestival.dk – frem t.o.m. mandag d. 16. december kl. 15.00.

Hvad Den Røde Brochure angår, har teatrene mulighed for at indrykke annoncer for deres forestillinger i brochuren, der sendes gratis ud til arrangører, organisationer m.v. i størrelsesordenen 10.000 stk. – og også findes i en digital udgave på Teatercentrums hjemmeside. Også relevante organisationer m.fl. kan indrykke annoncer i brochuren.

Deadline for bestilling af annonceplads  i 2014-2015-udgaven af Den Røde Brochure er 16. december 2013, mens deadline for indsendelse af trykklart materiale er 9. januar 2014. Prisen er henh. 3.400, 6.200 og 11.800 kr. plus moms for 1,2 el. 4 sider.

Mere på www.teatercentrum.dk eller via kontakt til projektleder Thomas Bæhring (tb@teatercentrum.dk) eller konsulent Søren K. Kløft (sb@teatercentrum.dk).

(caj) 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne