27. januar 2009

Thy Teaters leder fyret

Hans Hartvich-Madsen, Thy Teaters hidtidige leder, der også har været initiativtager til etableringen af det nordjyske egnsteater med tilhørende dukkemageruddannelse, er
‘blevet opsagt og er suspenderet med henblik på fritstilling’,
som der står på teatrets hjemmeside.

Thy Teater har været uden bestyrelse siden december – hvor den gamle gik af pga. uenighed omkring økonomi og prioriteringer, men på en ekstraordinær generalforsamling midt i januar blev en ny bestyrelse valgt – med advokat Carsten Kirstein som formand.

Det er den nye bestyrelse, der har valgt at afskedige Hans Hartvich-Madsen.

»Det er en teaterleder, som har lavet et kæmpe arbejde og som har været ildsjælen i teatret. Det er jo ikke sjovt at skulle afskedige en mangeårig medarbejder, men vi har altså set det som en nødvendig ting,« siger bestyrelsesformand Carsten Kirstein til TV/Midt-Vest, der også kan fortælle, at uenighed om, hvilken kommune Thy Teater skulle samarbejde med i fremtiden, er en af begrundelserne for fyringen. Hans Hartvich-Madsen, ønskede ikke at forsøge et samarbejde Thisted Kommune men i stedet med Jammerbugt kommune, fortæller bestyrelsesformand Carsten Kirstein. Også uenighed om økonomi og ansættelsesforhold har belastet samarbejdet.

Den nye bestyrelse skal nu udtænke en ny ledelsesstruktur og finde en ny leder, der kan sikre Thy Teaters eksistens.
Børne-, familie- og kulturudvalget i Thisted Kommune HAR således besluttet, at sende teatret i udbud.

Første opgave for det lederløse teater bliver dog at gennemføre festivalen Teater på Kanten i uge 5 – der bl.a. har besøg af fire udenlandske forestillinger fra henholdsvis Tyskland, Holland og Norge.

Se mere på www.thyteater.dk

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne