Af: Carsten Jensen

6. juni 2012

Theater-on-demand: Børneteater som film

Teater skal selvfølgelig ses på scenen, mener virksomheden Seeatre.com, hvis virke ellers er at tilbyde professionelle filmversioner af teaterforestillinger som theater-on-demand. De små teatres organisation er lidt betænkelig ved konceptet og frygter, at bl.a. skoler vil fravælge live-oplevelsen – mens et par af de børneteatre, der allerede er med på det nye site, glæder sig over projektet og dets muligheder for at udbrede scenekunsten.

Teater skal ses i teatret!

Sådan lyder det fra en seriøs udfordrer af netop den tankegang, Seeatre.com, som nu tilbyder professionelle filmversioner af teaterforestillinger, der er optaget live ud fra det såkaldte theater-on-demand-princip.

Og angiveligt mener folkene bag Seeatre.com det gravalvorligt, når de på deres hjemmeside tilbyder, at man kan komme til at se sin yndlingsforestilling for blot 65 kroner, men samtidig pointerer, at ’teatret er nuets kunst, det lever og ånder i samspillet med publikum i salen’.

Seeatre.com kaldes derfor et ’supplement til den levende scene’ – og et tilbud om via nettet og et abonnement at kunne se forestillinger, som man ikke nåede at se, gerne vil gense eller slet ikke anede, at man gerne vil stifte bekendtskab med.

Det er således også ideen – udover at få en god forretning op at stå, må man formode – at Seeatre.com skal være med til at skabe større interesse for scenekunsten og få flere publikummer til at gå i teatret.

Børneteater i udvalg

Det nye projekt er rent forretningsmæssigt baseret på et abonnementssalg til teaterinteresserede – både privatpersoner og institutioner – der får adgang til sitets filmede teaterforestillinger.

De udvalgte forestillinger filmes med seks til otte HD-kameraer i forbindelse med en live-forestilling og bliver efterfølgende klippet sammen og godkendt af forestillingens instruktør. På sitet seeatre.com lægges så trailere ind for de enkelte forestillinger, der kan købes/streames. Der findes p.t. kun en halv snes stykker, mens flere er på vej til et omfang på op mod et halvt hundrede det første år. Og rigtig mange flere på sigt. Og både danske og internationale produktioner.

Eneste færdigproducerede børne-/ungdomsteaterforestilling i filmudgave på Seeatre.com p.t. er Teater st.tv.’s  Reumertpris-vinder, ’6, PL R K?’, men flere er på vej. Bl.a. Teater st.tv’s allernyeste forestilling, ’Jeg mig fuck dig’, Det Kommende Teaters ’Mødet’, Hvid Støj Sceneproduktions ’HårREJSEnde’ og Saga Dance Collective’ Reumert-nominerede ’Paolo & Money’.

Teatrenes organisation har sagt ja

Så vidt så godt. Måske er det en genial ide, der både kan generere mere teaterinteresse og samtidig hjælpe med at gemme gode resultater af en flygtig kunstart for eftertiden; måske er det her og nu med til at forarme den opsøgende teaterkunst yderligere, at folk i stedet kun er et par klik fra at få dem hjem i stuerne til en lavere pris.

Meningerne er i hvert fald ganske delte i teaterlivet over for initiativet og rækker fra stormende begejstring over total ligegyldighed over for et angiveligt dødfødt projekt og til oprigtig bekymring over risikoen for, at mange vil fravælge live-oplevelsen til fordel for den noget billigere filmversion.

Sidstnævnte holdning er nærmest pr. definition også et organisationsspørgsmål, fordi der er ophavsretlige problematikker på spil. Og derfor er TIO – Teatrenes Interesse Organisation – med indbygget skepsis gået i forhandlinger med Seeatre.com om en tilslutningsaftale, der bl.a. sikrer, at ’samtlige rettighedshavere, der giver tilladelse til den enkelte optagelse, tilgodeses for hver produktion, herunder også teatret. Teatrenes royalty-andel er i henhold til den indgåede fordelingsaftale med de øvrige rettighedshavere/organisationer p.t. fastsat til 15 procent’.

Rammeaftalen betyder også, at organisationen ikke anbefaler medlemmerne at sige nej til at lade forestillingen præsenteres på sitet. Og at man er med ved forhandlingsbordet, når aftalen hvert halve år skal evalueres.

Negativt og positivt

I en mail fra bestyrelsen til TIO’s medlemsteatre om Seeatre.com hedder det:

’Det er naturligvis ikke uproblematisk at lade en forestilling kunne ses på nettet. Vores bekymring går særligt på risikoen for svigtende salg til skoler som resultat af, at de kan se teaterforestillingen på nettet til en langt billigere pris end i teatret. Vi har forsøgt at få Seeatre.com til at indskrive en klausul om, at optagelsen ikke må bruges til offentlige fremvisninger for eksempelvis skoleklasser og andre større fora. Rent teknisk kan det ikke lade sig gøre at begrænse bestemte abonnenters adgang til særlige forestillinger på sitet. Systemet er pt. således, at abonnerer man, så har man adgang til samtlige forestillinger. Det er naturligvis problematisk. TIO vil nøje følge udviklingen, og råde det enkelte teater til at overveje denne risiko ved evt. indgåelse af aftaler med Seeatre.com’.

TIO kan dog også se det positive i projekt Seeatre.com:

’Vi ser dog et potentiale i sitet. Det giver en mulighed for at komme ind på et bredere marked og få noget ud af en god forestilling, som teatret ellers ville vælge at lægge ned. Det vil være muligt for teatret f.eks. at stille krav om tidspunktet for ’release’, så det sker efter spilleperioden eller lign. Vi ser desuden et markedsføringsmæssigt perspektiv i, at traileren, som udarbejdes af Seeatre.com, kan videreoverdrages til teatret, til brug for annoncering og synliggørelse af forestillingen’, lyder det også i den udsendte mail til medlemsteatrene.

Alle får en del af kagen

Og TIO’s organisationssekretær, Loa Haslund Larsen, uddyber over for børneteateravisen.dk

»Vores børne- og ungeudvalg er ligesom bestyrelsen særlige opmærksomme på den problematik, der handler om, at forestillinger ikke skal opleves på en skærm i klasseværelset. Børn og unge skal i teatret, eller teatret skal ud til dem. Den stærke tradition, der er for børneteater i Danmark, må ikke afløses af en digitalisering,« siger hun, men glæder sig dog over, at  producenten, dvs. teatret, er ind tænkt som rettighedshaver på linje med de kunstneriske kræfter bag produktionen.

I en hel del børne- og ungdomsteatre er mange af forestillingens kunstneriske kræfter dog samtidig en fast del af teatret – om ikke ligefrem ejere – og udgør således ikke et konfliktpotentiale, om end det altså er forestillingens instruktør, der har det sidste ord at skulle have sagt over for den digitale udgave af teaterforestillingen.

God pr-værdi og et vindue mod verden

Og de teatre, som børneteateravisen.dk har talt om deres samarbejde med Seeatre.com, fortæller enslydende om meget professionelle og dygtige filmarbejdere med et seriøst forhold til produktet.

Det fremgår bl.a. af Teater st.tv.’s oplevelser. Teatrets prisvindende forestilling ‘6, P LR K?’ ligger som nævnt allerede på sitet, men selvom også ‘Jeg mig fuck dig’ er blevet optaget, skal den bekostelige proces gøres om, fordi der var problemer med lyden. Og det var der helt enighed om mellem Seeatre.com og teatret, fortæller Betina Grove Ankerdal og Marianne Søndergaard Madsen, der både er stiftere og medvirkende i samtlige af teatrets produktioner, som alle er tænkt en fremtid som theater-on-demand.

»Vi synes selv, at ’6, P LR K? fungerer rigtig fint i filmversionen, men samtidig er det   betryggende, at Seeatre.com er enige med os om ikke at udgive ’Jeg mig fuck dig’, før lydkvaliteten er i orden. Også selvom der er den klausul på, at vi som teater og instruktøren på forestillingen skal godkende optagelserne,« siger de to, der er gået med i projektet med åbne øjne:

»Dels synes vi, at det vil være godt at være med helt fra start – vi var bevidste om den pr-værdi, der er i at være med ved lanceringen, og fx blev der vist klip fra ’6, P LR K?’ ved deres åbningsreception. Og så synes vi, at det er spændende med nye tiltag. Vi vil gerne følge med tiden og bakke op om nye ideer. Selvom vi tvivler på, om projektet vil være levedygtigt, krydser vi selvfølgelig fingre for det. Vi kan se en stor fordel især på den internationale scene. Det er et godt vindue ud mod verden,« siger Marianne og Betina, der ikke regner med at tjene en krone på det, men udover pr-værdien også glæder sig over, at få deres forestillinger dokumenteret i god kvalitet.

Håber på skoleabonnementsordning

Og de nærer ingen frygt for, at det vil skade deres salg af turneforestillinger, fordi skoler/kommuner evt. vil nøjes med at købe 'filmen' og ikke forestillingen.

»Vi tror ikke på, at filmet teater nogensinde kan eller vil erstatte den levende forestilling; så kan man lige så godt vælge at se en rigtig film. Nu er der stadig ikke lavet aftaler med skolerne om, hvordan et skoleabonnement kunne se ud. Men det arbejder Seeatre.com på. Vi håber på en sådan aftale, for vi ser en fordel ved, at skolerne, efter at have set vores forestilling, kan anvende Seeatre.com’s optagelse i forbindelse med undervisning og eksamen. Vi vil gerne inkorporere det i vores skolemateriale.«

– Flere andre teatre vælger måske kun at tilbyde 'gamle' forestillinger, mens I har valgt at tilbyde alle jeres forestillinger. Hvad er jeres syn på det.

»Det var Seeatre.com's ønske at få ’6, P LR K?’. Vi synes faktisk, at det er en fordel, at det er de nyeste produktioner, der er på. Vi kan anvende det i vores pr-arbejde, ved salg af forestillingerne og i forbindelse med undervisning – fx når vi skal holde oplæg om vores arbejdsmetoder,« lyder det fra de to teaterfolk, der satser på, at både en ny udgave af ’Jeg mig fuck dig’ og deres ligeledes meget roste ’V.I.P’ snart vil være klar i filmversionen.

Man skal følge med

Marianne og Betina har primært fået positive reaktioner fra deres teaterkolleger om engagementet i Seeatre.com – og der er heller ingen slinger i valsen hos Søren Zacho Ruby, der er stifter og leder af Det Kommende Teater, hvis forestilling ’Mødet’ ligeledes ER blevet optaget, men dog endnu ikke er tilgængelig på Seeatre.com.

Hvor han har tænkt sig, at alle teatrets forestillinger skal havne på sigt.

»Jeg synes, at det er altafgørende, at teatret  – og derfor også børneteatret – følger med i tidens tendenser, og afprøver nye muligheder for publikumsudvikling. At se scenekunst på en skærm har aldrig været meningen alene, men jeg synes det er en helt naturlig forlængelse af udviklingen indenfor digitalisering og modernisering af genren. Hvis teatret skal overleve som udtryksform, skal den sige publikum noget, som andre medier eller kunstområder ikke udtrykker bedre eller mere tilgængeligt. Derfor skal scenekunsten selvfølgelig ud på nettet – og helst frit tilgængeligt, betalt over licensen f.eks.,« lyder det fra Søren Zacho Ruby, der også beredvilligt svarer på spørgsmålet om, hvad han forventer at få ud af at lægge sine forestillinger ud til theater-on-demand.

»Jeg håber at nå ud til et større publikum, bredere, og måske finde helt nye tilskuer-grupper inden for områder, jeg ikke har fantasi til at opsøge. Jeg venter også, at branche-kendskabet til mine produktioner øges, og deraf forhåbentligt flere samarbejder og co-produktioner. Jeg elsker selv at se teater, men har jo ingen jordisk chance for at se alle sæsonens produktioner, selvom jeg følger godt med. Her vil jeg kunne følge de kollegers arbejde, jeg af en eller anden grund ikke fik mulighed for at se da de spillede. Selvom jeg får royalty-betaling allerede fra første klik på forestillingen, ser jeg det ikke som en væsentlig pointe i forhold til min medvirken. Det er først og fremmest for teatrets skyld. Det Kommende Teater skal da ses – ellers er det jo Det Skjulte Teater,« siger han.

Uvis indflydelse på turnesalg

Han deler heller ikke TIO’s og andres bekymring over risikoen for mindre salg, selvom institutioner og andre får købe bl.a. børne- og ungdomsteater billigere og slippe for alt det praktiske og administrative bøvl omkring et turneteater-arrangement.

»Jeg tror ikke, at der vil sidde formidlere ude omkring, der vil spekulere i at afskaffe det opsøgende teater til fordel for teaterfilm på nettet. Selvfølgelig kan der være økonomiske forhold – eller praktiske – der gør, at eksempelvis en skole ikke har mulighed for at købe en bestemt forestilling og derfor vælger at se den på Seeatre.com i stedet, men det er jo op til teatret sammen med Seeatre at beslutte, hvornår en forestilling skal lanceres, og det kan man jo gøre, efter den er færdigspillet eksempelvis. Min egen ‘MØDET’ kommer på allerede i juni måned, selvom jeg bestemt regner med at have den på repertoiret flere sæsoner endnu, så det er lidt et forsøg – så må jeg se om det øger eller bremser salget,« siger Søren Zacho Ruby.

Flere skal turde gå i teatret

»Hele ideen med sitet er jo netop at skabe øget interesse for scenekunsten, og få flere til at turde gå i teatret. Ja, jeg sagde ‘turde’ – for der ligger et enormt publikumspotentiale blandt dem, der har fordomme om scenekunst som noget elitært eller utilgængeligt og intimiderende og som er meget svære at trække ind på scenerne hvis ikke de ad en anden vej får øjne og ører op for at det måske også er noget for dem. De tør ikke bruge en aften på noget lort,« lyder kontant fra Søren Zacho Ruby, der gerne tilbyder et eksempel fra sit eget repertoire.

»Sådan her skrev en anbefaler fra Kulturkongen – der for resten er et fantastisk og demokratisk initiativ  – om min nyeste produktion: ‘Min ledsager og jeg har aldrig gjort det meget i teaterverdenen og var derfor lidt skeptiske inden forestillingen, især da vi læste os til at det var et one man teater-show. Alle vores grumme tanker inden blev gjort til skamme, showet var så hylende morsomt!’

Det er en udbredt tendens oplever jeg – og det er jo synd – ikke mindst for teatrene. Lad os komme dem i møde med teaterfilm på nettet. Jeg producerer i skrivende stund en række teaterevents i Horsens, som udelukkende lægges på nettet i videoform indtil premieren i oktober. Altså omvendt rækkefølge. Måske er det en vej at gå – det ved jeg mere om til efteråret,« slutter Søren Zacho Ruby.

Folkene bag 

Men her og nu kan man altså gå ind og via traileres appetizere måske få lyst til at købe filmudgaver af teaterforestillinger. Og måske få blod på tanden til at se mere i det virkelige teaterliv.

I såfald er der vel kun vindere. Men foreløbig skal Seeatre.com for alvor ud af starthullerne, så der ruller en lind strøm af professionelle filmoptagelser af interessante teaterforestillinger ind på sitet.

Det handler om investeringer i millionklassen, for det er ikke billigt at optage live-teater med op til otte kameraer og siden redigere, lave trailere – og få det digitale setup til at fungere. Dertil kommer markedsføring, salgsapparat m.v.

Og det hele er bundet op på et tilstrækkeligt salg af abonnementer til et marked, som måske slet ikke er der i fornødent omfang.

I spidsen for Seeatre.com står direktør Jesper Bo Rasmussen, der er projektets idemand og konceptudviklinger. Han har blandt meget andet en fjern fortid som tekniker i det hedengangne børneteater Artibus.

Rundt om ham er en række partnere, der også har funktioner i virksomheden: Jakob Melander (dramaturgiatet), Tina Leweson Rasmussen (HR og web), Jesper Holme Jensen (salg), Frank Andersen og Katja Tejlmann (begge pr og markedsføring) og Henrik Flygare (uddannelseskonsulent). Sidstnævnte er i øvrigt tidligere formand for Danmarks Teaterforeninger.

Dertil kommer en andre prominente navne, bl.a. Lars Seeberg i en funktion som international teaterkonsulent – han er som bekendt bl.a. tidligere formand for Teaterrådet, Århus Festuge m.v. – mens man bl.a. finder den netop afgåede dramachef på DR, Ingolf Gabold, i bestyrelsen og livsstilsguruen Christine Feldthaus i et såkaldt Advisory Board.

Mål: En ny premiere hver eneste dag

Børneteateravisen.dk har spurgt Seeatre.com, hvordan økonomien er skruet sammen i det stort anlagte projekt.

»Økonomien er fra private investorer med hjerte for scenekunsten. Vi forventer at udvide til de tysksprogede lande i efteråret 2012, med kontor i Berlin, med en yderligere investering fra tyske investorer, der ligeledes har hjerte for teater. Vi forventer at nå et break-even i starten af 2014. På nuværende tidspunkt er der investeret seks mio. kr., og der bliver yderligere tilført knap 20 mio. kr. indenfor det næste halve år. Seeatre har fra day one været tænkt som en dansk idé, som ikke vil kunne stå alene uden produktioner og salg fra øvrige lande,«siger direktøren, Jesper Bo Rasmussen, der også oplyser, at man arbejder på at nå 50 forestillinger det første år, men at målet på sigt er så spektakulært som en premiere om dagen – herunder premiere på mindst en børne-/ungdomsforestilling om ugen.

Det er ambitiøse målsætninger og kræver derfor også en velvoksen aftagerskare, men direktøren ønsker ikke at fortælle børneteateravisen.dk om salgstal m.v.

»Forbundene vil modtage afregning, og derfor er dette ikke noget vi offentliggør, men kun viser til de faglige organisationer og deres medlemmer i et lukket forum.« 

Samarbejde med bl.a. Danish+?

Han vil dog gerne svare på, om de filmede forestillinger på sigt vil findes i engelsksprogede eller tekstede udgaver aht. til det internationale marked.

»Inden for det næste halve år kommer der undertekster på alle vores produktioner på dansk, engelsk, tysk og kinesisk. Udover de påtænkte subtitles forventer vi at udvide vores repertoire med forestillinger fra udlandet, som gerne skulle give et bredt udbud af kvalitetsteater for børn og unge,« siger Jesper Bo Rasmussen, der gør opmærksom på, at man arbejder på at få aftaler på plads med personer fra børne- og ungdomsteatermiljøet, som bl.a. skal være med til at sikre kvaliteten og gode samarbejdsforhold.

En af disse strategiske partnere kunne måske være Danish+-indkøber-festivalen, som Gruppe 38 står bag, og hvor der spilles engelsk-sprogede udgaver af danske kvalitetsforestillinger. For selvom man på en måde konkurrerer om det potentielle internationale opkøberpublikum til danske forestillinger, er begge foretagenders mål jo at udbrede dansk børneteater i udlandet. Live og i streamede versioner.

»Forhåbentlig vil Gruppe 38 invitere os ind til et samarbejde,  hvor vi sammen kan styrke børneteatret på dets egne præmisser. Vi har kun et ønske, og det er at støtte det levende teater. Vi tror, at en mulighed for at eksempelvis at kunne optage hele festivalen både vil bidrage med økonomi til festivalen og dens teatre, men også en langt større udbredelse og tilgængelighed som igen vil gøre at flere vil få øjnene op for det fantastsiske børneteater og købe det både digitalt, men i særdeleshed live. Seeatre skal være et supplement til den levende scene. Der er masser af børn på Grønland eller andre fjerne beliggende egne, der aldrig får mulighed for at få tilbudt et særligt stort udbud af kvalitetsbørneteater. Vi vil give dem den mulighed,« siger direktøren for Seeatre.com.

Skal være en god forretning for alle

Selvom hverken Teater st.tv. eller Det Kommende Teater som nævnt tidligere ikke forventer sig, at deres deltagelse i Seeatre.com bliver noget guldæg, skal Jesper Bo Rasmussen lige afslutningsvis få lov at svare på, hvad teaterproducenterne kan tillade sig at have af økonomiske forventninger…

»Det er utroligt svært at udtale sig om, hvad forventningerne kan være til en enkelt forestilling, da der jo er en stor forskel på. om man viser ‘Folk og røvere i Kardemommeby’, ‘Den Eneste Ene’ eller ‘Miraklernes Tid’ som ungdomsforestilling på turné, eller om vi taler opera eller større voksenforestillinger. Men som udgangspunkt er det sådan, at vi i Seeatre.com som minimum skal have dækket produktions- og administrationsomkostninger for hver enkel produktion. Disse ligger typisk, fra de helt små forestillinger til de absolut største, i størrelsesordenen 60.000 til 350.000 kr.  Aftalen med rettighedshaverne er, at vi betaler royalties fra og med første tjente krone, og derfor er målet selvfølgelig, at vi skal hente denne investering hjem over en årrække, mens vi bidrager til teatrets og kunstnernes indtjening,« lyder det fra direktøren for Seeatre.com.

Hvis største ambition – udover at få en forretning ud af anstrengelserne med at lave teater om til film – altså også er at bidrage til at udbrede den levende teaterkunst. 

Seneste artikler

Seneste artikler

Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Esbjerg inviterer til festival

Esbjerg inviterer til festival

Når KLAP - teaterfestival for små og store indtager Esbjerg Kommune fra 14.-21. april under sit nye navn, er det med knap 100 teatre og 150 forskellige forestillinger. For Teatercentrums direktør er det første festival som leder, for Esbjergs borgere og eventchef er det et gensyn efter festivalen i 2022. Og for alle er det endnu en enestående mulighed for at opleve det meriterede danske børne- og ungdomsteater på tætteste hold.
Læs mere
Et bladrevenligt overblik

Et bladrevenligt overblik

Så er papirudgaven af ’Den Røde Brochure’ for sæson 2024-25 – hvis mere officielle navn er ’Teater for børn og unge’ og som indeholder 296 forestillinger fra 103 teatre - klar til at blive udsendt gratis til skoler, institutioner, biblioteker, teatre og teaterfaglige organisationer m.fl. Kataloget ligger allerede på nettet som bladremodul og i en brugervenlig online-søgeversion.
Læs mere