13. februar 2011

’The Generosity Experience’

Under overskriften ’Skal vi dele – det hele?’ annoncerer Viborgs driftige egnsteater, Carte Blanche, sin deltagelse i et stort EU-støttet projekt, ’The Generosity Experience’, hvori også medvirker teatre fra Belgien (De generaal in zijn tuin), Frankrig (Théâtre à l’envers), Slovenien (Senzorium) og Spanien (Teatro de los Sentidos).

Som projekttitlen antyder, handler det om gavmildhed og det at være noget for andre mennesker. Det er målrettet europæiske unge i alderen 13-18 år og har form af et teater- og udvekslingsarbejde på basis af de unges egne kunstneriske statements om gavmildhed. Det kan så tage form af video, musik, tegninger, animation og happenings m.v.

Disse udsagn oploader de unge selv på hjemmesiden www.generosity.eu
, som bliver lanceret 14. februar, og hvor der hver uge skal være nye udfordringer til de unge fra teaterlederne fra de involverede teatre.

I slutningen af april udvælges bidrag, hvorefter lederen af Teatro de los Sentidos, Enrique Vargas, skaber et koncept for fire teaterforestillinger på basis af de bedste bidrag. De fire forestillinger laves samtidigt i foråret 2012 af unge i Danmark, Slovenien, Frankrig og Belgien og sættes i sommeren 2012 sammen til én stor teaterevent med deltagelse af 60 unge fra de forskellige lande.

I Danmark har Carte Blanche allieret sig med højskolen Performers House til at levere de unge performere. Den afsluttende teaterevent kommer naturligvis også til Viborg.

Carte Blanches kunstneriske leder, Sara Topsøe Jensen, siger i en pressemeddelelse: ’Det er et fantastisk og stort projekt, som Carte Blanche er enormt stolte over at deltage i. At være et generøst menneske taler på tværs af grænser og kulturelle skel. Alle kan bidrage med generøsitet i en eller anden forstand, uanset hvor små midler man har økonomisk. Og i en tid, hvor der stadig er fokus på det materielle forbrug, synes vi det er vigtigt at de basale mellemmenneskelige værdier igen kommer i fokus, og vi er sikre på at de unge er klar til at sætte disse
på dagsordenen’.

Læs mere om Carte Blanche og om ’The Generosity Experience’ på www.cblanche.dk
& www.generosity.eu

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne