12. marts 2020

Teatrene lukker ned!

Kulturlivet og underholdningsindustrien er hårdt ramt af corona-epidemien. Mens cafe- og værtshusliv er gået i stå og restauranterne står tomme, lukker teatre, museer, udstillinger, sportshaller m.m.fl. over hele landet. 

Alle offentlige og tilsyneladende også de private kulturinstitutioner følger myndighedernes anvisninger i forhold til at dæmme op for spredningen af coronavirussen, hvilket i første omgang betyder nedlukning frem til slutningen af marts måned. Flere teatre vælger endda at føre lukningen et godt stykke ind i april måned – det gælder fx Riddersalen (p.t. 8. april) og Teater Nordkraft (p.t. 14. april).

De fleste teatre, museer m.v. melder ud om deres forholdsregler på de respektive hjemmesider.

For både små og store teatre betyder det et væld af aflyste forestillinger, udskudte premierer og de afledte udfordringer med at kontakte alle billethavere m.fl. – og en generel bekymring om fremtiden både økonomisk og praktisk.

Rigtig mange børne- og ungdomsteatre var ved at gøre sig klar med nye forestillinger til Aprilfestivalen i Holbæk fra 19.-26. april. Men den store teaterfestival, der udover den lokale kulturelle manifestation jo også er en vigtig salgsmesse for de over 100 deltagende teatre, hænger i uvishedens tynde tråd.

Ifølge Henrik Køhler, direktør på Teatercentrum, der er Aprilfestivalens centrale arrangør i samarbejde med værtskommunen, er der endnu ikke truffet konkrete beslutninger. I en mail til teatrene fortæller han, at der skal være statusmøde i Holbæk på mandag, hvor forskellige scenarier og muligheder skal diskuteres – det vil sige alt fra aflysning til reducering til fuld gennemførelse af festivalen.

(Billedet: Teatrenes hjemmesider fortæller om corona-virus og lukkeperioder – og en opfordring til at passe godt på hinanden!)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne