Af: Carsten Jensen

8. april 2013

Landets turnerende børneteatre kører normalt land og rige rundt med de store teaterbiler, men er også blevet ramt af den verserende konflikt, hvilket betyder mange aflysninger, flytninger m.v. af de aftalte turneforestillinger på landets skoler i disse uger. Arkivfoto: Søren K. Kløft

Teaterliv i lockout-land

KL-lockouten af landets lærere rammer børneteatret for fuld kraft i form af aflyste forestillinger både på turne og stationært, samtidig med at man forsøger at flytte aftalte forestillinger til efter konflikten, afvikle forestillinger alternative spillesteder eller for et decimeret publikum. Og forude venter så konfliktens udfordringer for årets store festival i det nordjyske.

Mange af landets turnerende børneteatre, der traditionelt bruger ugerne op til årets store april-festival til at turnere med gamle og spille nye forestillinger varme, må slås med aflysninger pga. konflikten mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening, der har lukket eller delvist lukket mange af landets skoler og institutioner.

Samtidig betyder de kontraktlige forpligtelser, at teatrene rent faktisk er nødt til at køre ud med deres forestillinger til spillesteder, der kan vise at være lukket eller hvor der stort set ingen tilskuere er.

Også de stationære børneteaterscener har måttet aflyse forestillinger eller gæstespil, fordi de forventede skolebørn og deres lærere ikke kan møde frem til forestillingerne.

Kun turnerende og stationære teatre med småbørnsforestillinger på repertoiret kan sige sig fri for virkninger af lockouten.

Men for teatre med forestillinger for skolesegmentet er det en tid med mange udfordringer. En lille rundspørge viser, at det drejer sig om ganske mange aflyste forestillinger, selvom de turnerende børneteatre i samspil med arrangørerne har forsøgt at finde løsninger i form af alternative spillesteder, nye spilledatoer efter konfliktens ophør osv.

Men det er samtidig en svær balancegang, for kontrakter er indgået og turneperioder fastlagt – og det betyder, at mange skoler må betale for forestillinger, der aldrig bliver afviklet.

Eksemplet Odsherred

I Odsherred skulle man således i de to uger efter påske have haft afviklet hele 14 turneforestillinger rundt omkring på skoler og andre spillesteder, men mange af dem har måttet aflyses, selvom småbørnsforestillingerne gennemføres som planlagt.

Britta Skov, der gennem utallige år har virket som koordinator af det omfangsrige børneteaterprogram til Odsherreds skoler og institutioner i regi af  teaterforeningen Teater og Musik Odsherred, har derfor haft en travl tid i konfliktens første uge.

Hun har ringet rundt til skolerne for at tjekke mulighederne, og det er bl.a. lykkedes at flytte en forestilling til en friskole, hvor der er lærere som ikke er ramt af lockout.

»Teatrene har været fantastisk søde til at prøve at flytte og holde sig parat,« siger Britta Skov, som dog også erkender, at en del forestillinger simpelthen må skrives på tabskontoen. Det gælder i øvrigt også udgifter til leje af spillesteder, for 'det er jo rimeligt at alle får de penge, der er aftalt i kontrakterne', som hun siger, inden hun gør det foreløbige regnskab op:

– Fire forestillinger er flyttet til sidst i maj måned, mens der arbejdes på at flytte endnu en forestilling

– En forestilling er blevet spillet et andet sted og for under halvdelen af det beregnede tilskuertal, en anden spilles for ganske få tilskuere

– Skoleledere har aflyst syv forestillinger, hvor der hverken er elever eller lærere til stede

Britta Skov er selv pensioneret lærer og kan derfor gebærde sig frit under konflikten, herunder tage på festival om en halv snes dage. Hvor mange af hendes tidligere og stadigt aktive kolleger fra Odsherred, der kommer med, er så en anden sag, for hvis deres deltagelse som formidlere i festivalen er aftalt som en del af arbejdsrelationerne, kan de ikke deltage pga. lockouten.

Eksemplet Alias Teaterproduktion

Et af de teatre, der skulle have spillet forestillinger i Odsherred, er Alias Teaterproduktion med deres succesrige  '4,1 Promille' .

Her kan man p.t. opgøre turneen på følgende triste vis:

5. april: 1 forestilling flyttet til friskole

8. april: 1 forestilling afvikles formentlig som planlagt, men med få  tilskuere

9. april: 1 forestilling aflyst

10. april: 2 forestillinger aflyst

11. april: 2 forestillinger er reduceret til 1

12. april: 2 forestillinger aflyst

Teatret fortæller, at man naturligvis går tilbage til den oprindelige turneplan, hvis konflikten ophører.

I Odsherreds nabolag, Holbæk, holder Fair Play til, og her har man måtte aflyse en enkelt stationær forestilling i forbindelse med premieren på 'I Guds navn', mens man regner med at gennemføre de fleste forestillinger i indeværende uge, fordi publikum består af  henholdsvis gymnasieklasser, en 9. klasse med en tjenestemand og 7. klasser fra en privatskole, men der bliver  færre publikummer pr. forestilling end oprindeligt tænkt…

En lille rundtur…

Og sådan kunne man blive ved:

Hos Refleksion i Aarhus melder pr- medarbejder Mikkel Ottow, at man har  aflyst et to dages gæstespil med Meridiano Teatret for at indgå at 'stresse  lærerne eller os selv med en sidste øjebliks panikaflysning eller redning'.

Derudover skulle teatret selv have spillet på en skole i Rødovre, som aflyste forestillingen – men man blevet enige om en ny spilledato.

»Vi har så vidt muligt forsøgt at nå til en enighed om erstatningsdatoer både med Meridiano og Rødovre for derved at få økonomien til at hænge sammen. Om der alligevel bliver tale om enkelte særaftaler om økonomi er endnu ikke vist,« fortæller han.

Hos Team Teatret i Herning, der som Refleksion både har stationær scene og turneaktivitet, oplyser pr-medarbejder Steen Dohn, at man ikke har stationære forestillinger i denne periode, men har oplevet fem aflyste turneforestillinger med 'Pelle Erobreren', mens det er lykkedes at gennemføre skoleforestillinger og en aftenforestilling  på trods af lockouten.

Derimod har Tulipanteatret fået aflyst en opførelse af 'Sommerlandet' på et Røde Kors-center i Jelling pga. lockouten, mens Grønnegade Teater har forsøgt at flytte rundt på turneplanen med 'Prinsesser' for at give kunderne en mulighed for at få forestillingen på et senere tidspunkt.

Hos Batida i København, der traditionelt har mange turneforestillinger på farten, har man kunnet glæde sig over, at der ikke var programsat turnéforestillinger i ugerne efter påskeferien, men til gengæld havde man som en del af bydelsprojekt Teater Nordvest programsat tre forestillinger i skoletiden for de ældre elever torsdag og fredag , som nu ser ud til at blive aflyst.  

I stedet har Batida tilbudt at spille forestillingerne i områdets fritidsklubber, der ikke er ramt af konflikten.

Og så skal det da også lige med, at Teatret Hils Din Mor i samarbejde med Teatret Zeppelin i København valgte at arrangere gratis 'lockout-teater' 3.-5. april, hvor de spillede  ungdomsforestillingen 'Hate crime – en kærlighedshistorie for børn fra 12 år – pga. lockouten kunne man ikke spille de aftalte skoleforestillinger, men valgte altså at give elever m.fl. muligheden andetsteds…

TIO's holdning

I det hele taget forsøger både stationære og turnerende børneteatre at lirke udveje sammen med deres kunder, også selvom reglerne ifølge deres medlemsorganisation, TIO (Teatrenes InteresseOrganisation), er klar: For turneteatrene kan kontrakternes aftaler vedr. aflysninger følges, idet almindelig lockout 'ikke at betragte som force majeure, da det ikke er en akut situation, og eftersom køberen, dvs. skolen og i sidste ende kommunen og dens organisationer, har haft mulighed for i et eller andet omfang at påvirke situationen'.

Tilsvarende gælder det for kunder på de stationære teatre, at billetkøb på nettet er gældende og at man kun kan få refunderet pengene som følge af aflysninger af forestillinger. Men hvis en skole, der fx har købt 50 billetter, ringer på forhånd og vil flytte datoen, kan teatret undersøge, om det kan lade sig gøre , for de fleste billetsystemer kan godt bytte billetterne til en anden dag mod et gebyr fra kunden.

I en artikel på TIO's nyhedsportal, Proscenium, hedder det:

'Selvom det er TIO’s overordnede holdning, at teatrene ikke bør bære tabet for lockouten, kan der være tilfælde, hvor det vil være hensigtsmæssigt at indgå et kompromis, så teatrenes forhold til de lokale skoler ikke sættes over styr. Hvis en skole fx ringer og vil aflyse billetter med henvisning til, at der måske stadig er lockout, den dag billetterne er købt til, kan man overveje at komme i skolen i møde og gå med til at acceptere aflysningen, hvis og såfremt der stadig er lockout den pågældende dag. Turnéproducenter kan overveje at imødekomme køberen ved kun at kræve dækning for de faktiske omkostninger og dermed fradrage de udgifter, som teatret ikke skal afholde til diæter, ophold mv., hvis forestillingen aflyses'.

Festival på listefødder

Mens konflikten altså nu går ind i sin anden uge, krydses der fingre hos arrangører og deltagere omkring Festival 2013, der indledes 14. april og i en uge skal give festivalværterne fra Morsø, Thisted og Skive kommuner over 600 opførelser af turnerende børne- og ungdomsteatre.

Festivalen er bundet op omkring afviklingen af omkring 300 lukkede forestillinger på skoler, institutioner m.v. i ugen op til det store åbne weekendarrangement, hvor der er gratis adgang til ligeledes omkring 300 opførelser.

Men selvom de lokale arrangører nærmest insisterer på, at festivalen skal afvikles som planlagt, står det endnu uklart, i hvilket omfang det bliver muligt at gennemføre forestillinger på skolerne i de tre kommuner, idet der mange steder kan frygtes hverken at være opsyn i form af ledere og ikke-lockoutede lærere og ledere eller for den sags skyld den normale elevgruppering – hvorimod de lukkede forestillinger i daginstitutioner, børnehaver mv. menes at kunne gennemføres uden de store problemer.

Heller ikke de åbne forestillinger i ugens løb og i den afsluttende weekend skulle blive berørt.

Men de endelige tilbagemeldinger fra skoleledere m.v. i de tre festivalkommuner vil i de kommende dage tegne et mere præcist billede af udfordringerne og de potentielle aflysninger.

Samtidig vil en konflikt givet betyde, at mange af de vigtige formidlere i form af landets skolelærere ikke vil/kan møde op under en lockout – og det vil også gå ud over teatrenes kommende salg.

Denne portals undersøgelse i kølvandet på festivalen sidste år viser nemlig, at de fleste teatre sælger mange af deres forestillinger i direkte forlængelse af festivalen (se artiklen 'Festivalen sælger!).

Indgreb kommer, men…

Da den store festival både er en stor kulturel manifestation i et lokalområde og en livsvigtig salgsmesse for de mange turnerende børneteatre, står der altså meget på spil omkring gennemførelsen af Festival 2013.

Håbet er derfor, at konflikten afblæses inden festivalstart. Lige nu er der dog ikke meget, der tyder på en forhandlingsløsning, og forligsinstitutionen har tilsyneladende også opgivet at samle parterne og har end ikke udsat konflikten – og så er der kun et regeringsindgreb tilbage.

Her mener de fleste politiske analytikere, at netop et indgreb er mest realistiske løsning, men at regeringen af hensyn til respekten for den danske aftalemodel og sit eget politiske bagland ikke vil gribe ind allerede på nuværende tidspunkt. 

Problemet er også, at der ikke foreligger en forligsskitse, som kan ophæves til lov, hvilket ville gøre det nemmere for regeringen at agere, uden selv at skulle proppe en model ned over hovedet på lærerne.

Kører konflikten videre under og et godt stykke tid efter festivalen, vil det yderligere påvirke resten af sæsonen for de turnerende børneteatre samt stationære teatre med forestillinger, der har folkeskolens elever som målgruppe.

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere