16. februar 2016

Tæt på dramatikerne

Forsøgsstationen på Sdr. Boulevard i København tilbyder sæsonen igennem også en række gratis arrangementer, hvor alle er velkommen.

Et af dem er 'Dramatikerens værksted' – og seneste udgave tager form af et dagsseminar mandag 14. marts 2016 kl. 12.00-17.00, hvor dramatikerne Astrid Saalbach, Joan Rang, Tomas Lagermand Lundme og Thomas Markmann gør rede for deres arbejdsmetoder.

Disse belyses af eksempler fra egne værker, hvor der bliver fortalt om plot, historie, karakterarbejde, replikarbejde m.v.

Med teateravisen.dk's fokus på børne- og ungdomsteatret kan det nævnes, at Thomas Markmann blev Reumert-nomineret for sit manuskript til ungdomsforestillingen 'Oh, Romeo' på Masken (se anmeldelse) – mens Tomas Lagermand Lundmes forbindelse til børneteatret er noget mere intenst, idet han var deltager på DramatikerVæksthus 2009-10 og efterfølgende har fungeret både som vejleder og medlem af bestyrelsen. Og blandt hans omfangsrige produktion er stykker til bl.a. Gazart, Hils Din Mor, Transit K, TeaterMinisteriet, Det Kommende Teater, Teater Hund og Marionetteatret 

Dagsseminaret er et samarbejde mellem Forsøgsstationen og Dramafronten og modereres af dramatiker Gritt Uldall-Jessen (Forsøgsstationen) og dramatiker Rhea Leman (Dramafronten).

Det er støttet af Danske Dramatikeres Forbund og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Der er gratis adgang omend begrænset antal pladser efter det nok så bekendte først-til-mølle-princip, og tilmelding skal ske til mail@forsoegsstationen.dk

Se mere på www.forsoegsstationen.dk

(Billedet: Tomas Lagermand Lundme inviterer indenfor i sit arbejdsværksted i forbindelse med et seminar på Forsøgsstationen. Foto fra TLL's hjemmeside)

(caj)  

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne