13. december 2020

Tæt på deadline for Den Røde Brochure 2021-22

Det store repertoirekatalog for professionelle danske børne- og ungdomsteatre, 'Teater for børn og unge' – der går under navnet Den Røde Brochure – lægger an til næste udgave, der dækker sæson 2021/22.

Tilmelding og bestilling af annonceplads skal således ske senest 8. januar 2021 – mens 15. januar er deadline for upload af trykklart annoncemateriale. 

Kataloget udgives både i papirudgave og i en funktionel og løbende opdateret online-udgave – se https://drb.teatercentrum.dk

Den trykte udgave sendes  i et antal på omkring 8.000 gratis ud til skoler og institutioner, teatre, organisationer og andre interesserede et par uger før Aprilfestival 2021 i Holbæk.

Udgiver er som vanlig kompetencecentret Teatercentrum, men det er teatrenes egne salgstekster, der optræder i kataloget, der er et vigtigt arbejdsredskab for landets formidlere – skolelærere, biblioteker, teaterforeninger m.v.

For alle ikke-støttede teatre skal der indhentes refusionsgodkendelse af forestillinger. Den opgave har Kulturstyrelsen/Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS overtaget fra det nu nedlagte Refusionsudvalg, og man skal være opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan variere en del. 

Både optagelse i Den Røde Brochure og deltagelse på Aprilfestival kræver således, at forestillingerne er refusionsgodkendte.

De fleste teatre og andre potentielle ansøgere har fået en direkte henvendelse fra udgiverne, men udover at denne note kan fungere som reminder, kunne der jo også være helt nye teatre derude…

Der er kun mulighed for online-tilmelding til den trykte brochure – på linket www.denrodebrochure.dk ligger der opdateret information om den forestående produktion, og som potentiel annoncør kan man også blive guidet hele vejen igennem tilmelding, aflevering, godkendelse m.v. via mail: kontakt@denrodebrochure.dk og tlf.: 31 72 06 16

(Billedet: Så er det ved at være tid, hvis man vil med i Den Røde Brochure for sæson 2021/22 – her ses forsiderne for de seneste fem udgaver af repertoirekataloget)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne