12. april 2012

Succes med efteruddannelsesprogram for dukketeater

Mens det kulturministerielle udvalg, der skal står for en udredning om det scenekunstneriske uddannelsesområde, nu er nedsat og i arbejdstøjet – man skal afslutte arbejdet i november 2012 – er Odsherred Teaterskole/Scenekunstens Udviklingsscenter (SCU) i fuld gang med et forsøgsprojekt i dukke- og animationsteateruddannelse, som man håber at udvalget vil anbefale til godkendelse som en af centrets kompetencegivende kunstneriske diplomuddannelser.

I  2011 fik Scenekunstens Udviklingscenter 200.000 kr. i tilskud til en væksthuspakke inden for dukke og animationsteaterområdet, hvilket har betydet, at SCU har startet et to-årigt efteruddannelsesprogram primært for professionelle teaterfolk. Selvom et halvt hundrede danske teatre i større eller mindre grad beskæftiger sig med animationsteater,  eksisterer der ikke statsgodkendte dukkemager-/dukketeateruddannelser i Danmark, men der findes en række uddannelsessteder i bl.a. Frankrig, Tyskland, England og Polen.  

Undervisningen på SCU’s dukke- og animations scenekunstlinje koordineres af Hans Hartvich-Madsen – der også er formand for brancheorganisationen UNIMA Danmark – og Anders Holst i samarbejde med nogle af disse europæiske skoler, mens lærerkræfter udgøres af internationale kræfter som Neville Tranter (Holland), Hans-Jochen Menzel (Tyskland), Keith Johnstone og Steve Jarand (Canada) og danske undervisere i skikkelse af bl.a. Thomas Eisenhardt, Nullo Facchini og Steen Haakon Hansen, mens der er masterclass-deltagelse af kendte danske børneteaterfolk som bl.a. Bodil Alling, Katrine Karlsen, Gertrud Exner og Peter Holst.

Da det to-årige kursusforløb blev annonceret, modtog SCU overvældende 175 ansøgninger til de to hold, der startede i september 2011. 

Siden har SCU modtaget yderligere 200.000 kr. fra Scenekunstudvalget til det andet undervisningsår samt 30.000 kr. fra Skuespillerforbundet, så opbakning til forsøgsuddannelsen skorter det altså ikke på.

Til november vil det så vise sig, om udredningsudvalget vil anbefale en egentlig kompetencegivende kunstnerisk diplomuddannelse.

Læs mere om dukketeateraktiviteterne på Scenekunstens Udviklingscenter på www.nyscenekunst.dk – og artiklen ’Til kamp for en uddannelse i dukketeater’.

https://www.børneteateravisen.dk/til-kamp-for-en-uddannelse-i-dukketeater.html

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne