3. marts 2015

Stjernekrigen fortsætter

Diskussionen om stjerner til anmeldelserne på teateravisen.dk er lige så gammel som stjernerne selv – altså dem på portalen…

De blev indført, da den kvartalsvise papirudgave af Børneteateravisen blev til netportalen børneteateravisen.dk i september 2008 – og siden i foråret 2013 ændrede navn til  teateravisen.dk. Og det skete i et forsøg på at synliggøre de mange forestillinger, som børneteatret producerer og spiller hver sæson, men som generelt nyder så ringe opmærksomhed i medierne.

Stjerner er som hjerter og kokkehuer og alskens andre hurtigt aflæste kvalitetsmarkører i deres natur overfladiske, men altså også ganske opmærksomhedsskabende, og så er håbet på, at de på den måde kan lede læserne til selve anmeldelsen.

Nærværende redaktør af portalen mener, at det rent faktisk har virket efter hensigten og også skabt mere debat – både konstruktivt og kritisk – omkring anmeldelserne og dermed også forestillingerne og altså selve en børneteaterkunst, som det hele drejer sig om,

Nu sætter et længere debatindlæg fra en teaterleder atter gang i diskussionen med en masse spørgsmål omkring stjernerne og anmeldelserne i teateravisen.dk – og om det ikke snart var på tide at droppe det, som han kalder 'sensationspressens værktøjer' – og dermed placerer de fleste af landets dagblade, kulturmagasiner og netbaserede anmelderfora i skammekrogen sammen med teateravisen.dk.

Men nu er det faktisk sådan, at teatrene selv gerne bruger stjernerne (hvis der er nok…) i deres markedsføring, fordi det fænger og vel så fordi de ikke har så meget imod dem. Mens formidlerne tilsyneladende er ganske tilfredse med stjernesystemet.

Det vil dog blive undersøgt lidt mere via en lille 30-sekunders netbaseret spørgeundersøgelse – aftalt længe før det aktuelle indlæg – der gerne skulle ramme de 5-600 teaterformidlere, som Teatercentrum har registreret i sin database.

Siden føler en tilsvarende net-undersøgelse til børneteaterproducenterne.

Det er håbet, at rigtig mange formidlere – og senere teatre – vil svare på det lille survey bestående af fem spørgsmål. Afhængig af svarfrekvensen kan det give et fingerpeg om, hvordan læserne af anmeldelserne i teateravisen.dk forholder sig til stjernerne p.t.

Og trods debatskriverens gustne formodning om, at det aldrig har været meningen at droppe stjernerne, når de har gjort deres opmærksomhedsskabende pligt, står redaktørens udmeldinger om det ved magt: Stjernerne bliver forhåbentlig på nattehimlen, men de kan sagtens forsvinde på portalen….

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne