Af: Carsten Jensen

24. august 2011

Gruppebillede fra DV 11-12’s første samling på Odsherred Teaterskole: Øverst
 fra venstre: Nassrin, Troels, Andreas, dernæst Hanne, Annemarie, Merete - og nederst Annette, 
Methe, Abelone og Lene. Foto: Jonna Beha Oulund

Spirende start

Så har det nye hold i DramatikerVæksthus 11-12 haft sin første session i form af en lang weekend på Odsherred Teaterskole. Forude venter såvel internatsamlinger som intensivt hjemmearbejde for de relativt garvede deltagere, der næste gang samles i forbindelse med børneteaterfestivalen i Horsens i september.

Fakta

DramatikerVæksthus 11-12 har ti deltagere, hvoraf de seks er gengangere fra DV 10-11

Methe Bendix (1959). Instruktør, dramatiker og kunstnerisk leder af Teater Hund. Er p.t. formand for Refusionsudvalget.

Merete Oona Byrial (1962). Performer, koreograf og tekstforfatter. Har lavet forestillinger med bl.a. Carte Blanche. Stiftede i 2006 Rundt på Gulvet, som skaber performanceforestillinger for børn, unge og voksne. 

Nassrin el Halawani (1972). Uddannet fra Teatervidenskab (2001) og fra Forfatterskolen (2007). Har bl.a. undervist unge i at skrive for C:NTACT i regi af Betty Nansen Teatret. 

Annette Herzog (1960). Uddannet tolk og oversætter fra E.M.A. Universitet Greifswald i DDR. Har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur i København og Akademie für Kindermedien (Tyskland). Har skrevet en lang række tyske og danske børne- og ungdomsbøger.

Andreas Dawe (f. 1965): Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1995. Har bl.a. spillet på Odsherred Teater, Jytte Abildstrøms Teater,  Corona La Balance og AbstraXteater.

Troels Kirk Ejsing (f.1964): Skuespiller, musiker og historiefortæller med tilknytning til Det Fortællende Teater.

Annemarie Jeppesen (f.1973): Skuespiller og dukkefører, tilknyttet bl.a. Carte Blanche og ZeBU.

Abelone Koppel (f. 1963). Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1988 samt forfatter og underviser.

Hanne Kvist (f. 1961) Uddannet grafisk designer fra Den Grafiske Højskole 1983. Har skrevet og illustreret bøger for børn siden 1995.

Lene Vestergård (f. 1955). Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1978 og har medvirket i et hav af børneteaterforestillinger. Medlem af Scenekunstudvalget.

----

Omfang: Talentudviklingsprojektet består af otte samlinger og blev indledt 18. 21. august 2011 med et internatophold på Odsherred Teaterskole.
To samlinger består i deltagelse i børneteaterfestivaler (Horsens i september 2011 og Ringsted i april 2012) med efterfølgende diskussioner og opgaver. Fire er på Odsherred Teaterskole, mens to foregår på Forsøgsstationen i København. Hertil kommer et arrangement, hvor deltagerne præsenteres.



Indhold: 
I modsætning til fx. DV 10-11 lægger projektet ikke op til at skrive et større afsluttende værk. Derimod gennemspilles en række temaer og øvelser: Dramatisering af billedbog. Træning i bodywriting, der er en ikke lineær procesorienteret skrivemåde med det formål at skrive fysisk. Plot og fortællekunst. Dialog – ord og ordløst. Drama designs – både kendte og ’egne sammensætninger’. Brug af populære genrer, legens dramaturgi o.l. Herudover arbejder deltagerne med deres egne tekster og ideer.

Samarbejde: DV er behjælpelig med at skaffe hver enkelt deltager kontakt med et professionelt børne- og ungdomsteater, hvor deltageren alt efter behov, ønsker og muligheder kan sparre med teatret, se prøver, få læst et manus, blive bedt om at lave oplæg o.l.

Læs mere om deltagerne og projektet m.v. på www.dvhus.dk

I midten af 1990’erne etablerede BørneTeaterSammenslutningen (BTS) i samarbejde med Odsherred Teaterskole og med økonomisk støtte fra Statens Teaterråd et ’værksted for ny dramatik for børn’ – som hurtigt blev omdøbt til DramatikerVæksthus – med det formål at udvikle ny dramatik for børn og unge.

Nu er man i gang med projektforløb nummer otte, og siden starten i 1997 har 38 dramatikerspirer fået mulighed for at prøve talentet af under kyndig vejledning.

Lige nu er ti nye spirer – om end de fleste med store erfaringer udi både skriveri og børneteater – i færd med at befolke DramatikerVæksthus 11-12.

DV 11-12 blev indledt 18.-21. august med en samling på Odsherred Teaterskole – den første af i alt otte samlinger, hvoraf to finder sted i forbindelse med de store teaterfestivaler for børn og unge i Horsens 16.-18. september og Ringsted 22.-29. april næste år.

Et frirum for talentudvikling

For de seks af deltagerne på DV 11-12 var det velkendte omgivelser, for de er gengangere fra DV 10-11 – men de fire nyeste spirer faldt lynhurtigt ind i samværs- og samarbejdsform, fortæller projektleder Jane Rasch om den første samling.

Hun begyndte selv som tilknyttet dramaturg på DramatikerVæksthus i 1999 og har siden 2001 været projektleder – i øvrigt i tæt parløb med  Jonna Beha Oulund, der er projektkoordinator og som daværende leder af Odsherred Teaterskole var med til at søsætte talentudviklingsprojektet.

Om DramatikerVæksthus-projekter har Marc van der Velden, der har været med fra den spæde start i 1997, for nylig udtalt:

»Målet er at få personlige erfaringer – udviklet i det frirum, som Dramatiker Væksthus er. Overholdelse af deadlines, selvfølgelig. Men uden det produktionspres, som et teater er underlagt. Med retten til at afprøve nye og ukendte veje og udvikle sit talent ved at vove sig ud på det dybe.« (fra interview i dramatikernes fagblad, Replikker)

Konstruktiv start

Og for nu at få en lille smagsprøve på, hvad spirerne skulle igennem denne første samling i Odsherred, er her uddrag fra projektleder Jane Raschs fyldige referat.

»Første samling var en arbejdssession, hvor deltagerne gik fra et lille fælles afsæt til at skrive første 'provokerede' udkast (på to timer) af hele stykket, mens lørdag bl.a. blev brugt til en reading af gennemarbejdede dialoger fra en enkelt scene i det spil, der var under udvikling. Her viste det sig, at også de fire nye er dygtige, originale og også på det samarbejdende plan en gevinst for DV og holdet fra sidste år, hvor alle jo fortsætter,« lyder det fra Jane Rasch.

»Der var to samlinger om dagen, hvor deltagerne fik nye opgaver, der spændte fra afsæt over kaos til overblik til kamera- og mikrofonskrivninger, til korte scener ud fra en givet teatral overskrift (karakter, lokalitet etc.) til dialog og omskrivninger og integrering og reduktioner af dialogen, arbejde med design og struktur – og endelig skrivning af et ’manus’ (en enakter). På en måde et halsbrækkende projekt, som alle gik ind i på konstruktiv vis.«

Egnsteater i Udkantsdanmark

Ind imellem disse arbejdssessions så deltagerne film to aftener, udvalgt af de enkelte deltagere og afsluttende med diskussion om filmen, dens stil og dramaturgi etc. – for den faglige fane blev selvfølgelig holdt højt hele tiden.

Der blev også tid til at SE børneteater, idet DV-spirerne overværede Odsherred Teaters aktuelle forestilling, ’LANDET’, der spiller på Odsherreds Kulturhistoriske Museum i en kombineret udstilling og scenografi. Forestillingen (der er anmeldt her på portalen) er skrevet af Mei Oulund, der også spiller med i forestillingen og i øvrigt er tidligere dramatikerspire (DV 2004-07).

Forestillingen er blevet til i samarbejde med andre lokale kulturinstitutioner og områdets unge – og i forbindelse med forestillingen fortalte teaterleder Simon Vagn Jensen om de særlige udfordringer ved at være egnsteater i Udkantsdanmark, mens Mei Oulund naturligt nok kunne bidrage med en personlig beretning om selve skrivearbejdet med forestillingen.

Readings i centrum

Jane Rasch fortæller om weekendens aktiviteter, at der blev udvist ’enestående arbejdsdisciplin’, men at der dog også blev tid til mere sociale gøremål som badeture og uforpligtende snakke.

Et væsentligt element i DV-projekterne er readings, hvor spirernes tekster får liv. Udover de halv- og heloffentlige arrangementer, hvor professionelle skuespillere har gestaltet spirernes tekster – bl.a. ved afslutningsarrangementer – bruger man også at læse egne eller andres tekster op for hinanden.

Og som Jane Rasch beskriver det:

»Reading er et godt arbejdsforum, hvor alle er sammen og får et ’praktisk’ indtryk af, hvor hver enkelt bevæger sig hen. Alle på dette hold udviser solidaritet, går ind i hinandens tekster osv. En af de nye kaldte det en ’gave’ at høre sin egen dialog på den måde.«

»Opgaveforløbet var et demonstrationsprojekt, hvor alle deltagere – også de nye – fik en smagsprøve på en ikke-lineær skriveproces, at pendulere mellem Dionysos og Apollon, at skrive på et meget kort og spinkelt afsæt, at indarbejde teatralske elementer tidligt og fortælleelementer undervejs som inspiration, at stille spørgsmål til det skrevne med henblik på at finde skjult ’viden’, dvs. grave guld – i stedet for at bliver sur og utilfreds med, at genialiteterne lader vente på sig. Samt en forsmag på, hvad det vil sige at bruge dialog – dels som arbejdsredskab og dels som (foreløbigt) resultat.«

Rustet til fremtiden

Men efter første samling i Odsherred venter der nu spirerne hjemmearbejde – herunder at arbejde videre med tekster på egen hånd.

DV-deltagerne er bl.a. blevet bedt om at forberede sig på at skrive design ud fra en ’populærform’, f.eks. reality-tv, og at vælge en billed- eller børnebog for børn ikke over 6 år til brug for det videre arbejdsforløb.

Alt sammen skal udvikle deres evner til at arbejde med dramatiske tekster – og endemålet er selvfølgelig, at spirerne vil få mulighed for at lave færdige manuskripter, som siden bliver opført af danske børne- og ungdomsteatre.

Men forude venter altså de syv næste samlinger:

»Under andre samlinger kommer der oplæg og arbejdsopgaver med andre tilgange end denne første. Ligeledes deles de kommende samlinger op i input fra mig og arbejde med egne ideer og projekter. Ideen med DV 11-12 er, at deltagerne har en ’mappe’ fyldt med skitser, ideer, oplæg osv., så de på den måde er rustet til videre fremfærd i forhold til branchen,« lyder det fra Jane Rasch.

Mere om DramatikerVæksthus-projekterne på www.dvhus.dk

(Tak til Jane Rasch for skamløst brug af hendes rapport fra første samling)

Fakta

DramatikerVæksthus 11-12 har ti deltagere, hvoraf de seks er gengangere fra DV 10-11

Methe Bendix (1959). Instruktør, dramatiker og kunstnerisk leder af Teater Hund. Er p.t. formand for Refusionsudvalget.

Merete Oona Byrial (1962). Performer, koreograf og tekstforfatter. Har lavet forestillinger med bl.a. Carte Blanche. Stiftede i 2006 Rundt på Gulvet, som skaber performanceforestillinger for børn, unge og voksne. 

Nassrin el Halawani (1972). Uddannet fra Teatervidenskab (2001) og fra Forfatterskolen (2007). Har bl.a. undervist unge i at skrive for C:NTACT i regi af Betty Nansen Teatret. 

Annette Herzog (1960). Uddannet tolk og oversætter fra E.M.A. Universitet Greifswald i DDR. Har gået på Forfatterskolen for Børnelitteratur i København og Akademie für Kindermedien (Tyskland). Har skrevet en lang række tyske og danske børne- og ungdomsbøger.

Andreas Dawe (f. 1965): Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1995. Har bl.a. spillet på Odsherred Teater, Jytte Abildstrøms Teater,  Corona La Balance og AbstraXteater.

Troels Kirk Ejsing (f.1964): Skuespiller, musiker og historiefortæller med tilknytning til Det Fortællende Teater.

Annemarie Jeppesen (f.1973): Skuespiller og dukkefører, tilknyttet bl.a. Carte Blanche og ZeBU.

Abelone Koppel (f. 1963). Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1988 samt forfatter og underviser.

Hanne Kvist (f. 1961) Uddannet grafisk designer fra Den Grafiske Højskole 1983. Har skrevet og illustreret bøger for børn siden 1995.

Lene Vestergård (f. 1955). Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole 1978 og har medvirket i et hav af børneteaterforestillinger. Medlem af Scenekunstudvalget.

----

Omfang: Talentudviklingsprojektet består af otte samlinger og blev indledt 18. 21. august 2011 med et internatophold på Odsherred Teaterskole.
To samlinger består i deltagelse i børneteaterfestivaler (Horsens i september 2011 og Ringsted i april 2012) med efterfølgende diskussioner og opgaver. Fire er på Odsherred Teaterskole, mens to foregår på Forsøgsstationen i København. Hertil kommer et arrangement, hvor deltagerne præsenteres.



Indhold: 
I modsætning til fx. DV 10-11 lægger projektet ikke op til at skrive et større afsluttende værk. Derimod gennemspilles en række temaer og øvelser: Dramatisering af billedbog. Træning i bodywriting, der er en ikke lineær procesorienteret skrivemåde med det formål at skrive fysisk. Plot og fortællekunst. Dialog – ord og ordløst. Drama designs – både kendte og ’egne sammensætninger’. Brug af populære genrer, legens dramaturgi o.l. Herudover arbejder deltagerne med deres egne tekster og ideer.

Samarbejde: DV er behjælpelig med at skaffe hver enkelt deltager kontakt med et professionelt børne- og ungdomsteater, hvor deltageren alt efter behov, ønsker og muligheder kan sparre med teatret, se prøver, få læst et manus, blive bedt om at lave oplæg o.l.

Læs mere om deltagerne og projektet m.v. på www.dvhus.dk

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere