3. oktober 2011

Skal refusionsordningen ændres?

På TIO’s stiftende generalforsamling i Odense 26.-27. september – hvor BTS og FAST fusionerede – kom det frem, at den nuværende og for børneteaterområdet helt uundværlige refusionsordning måske er under markant forandring.

Ordningen går ud på, at kommunerne kan få 50 pct. af prisen refunderet af staten, hvis der er tale om refusionsgodkendte forestillinger.

Der sysles nu med ideen om, at refusionen fremover skal følge teatret og ikke kommunen, således at teatrene overtager den direkte administration af ordningen, der ofte er blevet kritiseret for at være for langsom og bureaukratisk, fordi skoler og institutioner m.v. skal inddrage kommunerne hver gang de skal have refusion for forestillinger, ligesom mange kommuner er sene med at tilbagebetale pengene til skolerne – om overhovedet.

Bliver nyordningen til noget, kan det hele aftales mellem teaterproducent og aftager. Og håbet er også, at privatskoler, gymnasier m.v. – der p.t. er udelukket, kan nyde godt af ordningen.

Og selvom det blev afvist som aktuelt på TIO-samlingen, snakkes der efter sigende også om, at Kunststyrelsen vældig gerne ser Refusionsudvalget nedlagt i samme mulige ombæring som en omlægning af refusionsordningen.

Dermed ophører teatrenes mulighed for og pligt til at stille op til showcase for at få refusionsgodkendelse, hvis de ikke er støttede teatre. Derved vil man kunne spare de 6-700.000 kr., som Refusionsudvalget og det arbejde angiveligt koster Kunststyrelsen.

En mulig afløsende model kunne så være, at Scenekunstudvalget fremover rent administrativt beslutter refusionsgodkendelse.

Læs mere om refusionsordningen m.v. på www.kunst.dk

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne