Af: Carsten Jensen

22. juni 2020

Robert Parr er som leder af Teatret Fair Play med i et stort anlagt egnsteaterprojekt, der fra årsskiftet under navnet Sjællands Teater samler Fair Play og Holbæk Teater og et nyt teater i Slagelse - og støttes af Holbæk og Slagelse kommuner. Foto: Asako Kido Parr

Sjællands Teater: Danmarks nye egnsteater

Der er en stor nyskabelse på vej på det danske egnsteaterlandkort: Teatret Fair Play og Holbæk Teater går sammen og med selvstændige teaterfilialer i og støtte fra Holbæk Kommune og Slagelse Kommune skaber de ét samlet egnsteater under navnet Sjællands Teater. Et teater, to kommuner, tre huse. Ansøgningen ligger nu hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Fakta

* Sjællands Teater:

En fusion af Holbæks Kommunes to nuværende egnsteatre, Holbæk Teater og Teatret Fair Play, mens Slagelse Kommune indgår som tilskudskommune, så konstruktionen vil bestå af to teaterhuse i Holbæk (Holbæk Teater og Teatret Fair Play) og et i Slagelse (Slagelse Teater).

Med seks-syv årlige egenproduktioner bliver det Danmarks største egnsteater.

Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse godkendte vedtægter og egnsteateraftale 17. juni, mens byrådet i Slagelse Kommune fulgte trop her til aften (22. juni).

Egnsteateraftalen, der skal gælde fra 1. januar 2021 og fire år frem, er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningen. 

Slagelse Teater:

Etableres fra januar 2021 som lokalt teaterhus med Peter Thieme som kunstnerisk leder.

Off. driftstilskud: 1.25 mio. kr. (ifl. Slagelse Kommunes udkast til egnsteateraftale)

Teatret Fair Play: 

Stiftet i 1972 på Vesterbro i København, men flytter i 1974 til Vestsjælland og etablerer sig i 1980 i et  gammelt soldaterhjem på Borchsvej i Holbæk.  1992-1996 Egnsteater med støtte fra Holbæk Kommune og Vestsjællands Amt samt RBOT - ordningen for turnerende børneteatre. 2002: Egnsteater i Vestsjællands Amt – komb. m. RBOT-støtte. 2010-: Egnsteater i Holbæk. Ledes af Robert Parr. Stationært teater og turnevirksomhed.

Off. driftstilskud: ca. 4.6 mio. kr. /Samlet omsætning: ca. 5.5 mio. kr. (teatrets årsregnskab for 2018/19)  

Holbæk Teater:

Etableret 1983 med spillested i en nedlagt biograf. Frem til 2003 under navnet Holbæk Egnsteater. Ledes af en direktørduo bestående af Brian Kristensen og Kristoffer Møller Hansen. Stationært teater og turnevirksomhed.

Off. driftstilskud: ca. 6,8 mio. kr. / Samlet omsætning: ca. 8.8 mio. kr. (teatrets årsregnskab for 2018/19)  

----

Holbæk Teater og Teatret Fair Play har i forvejen tætte samarbejdsrelationer, bl.a. co-produktioner af forestillinger og aktiviteter omkring Holbæk Drama College, der er et partnerskab de to Holbæk-teatre og Stenhus Gymnasium. Holbæk Drama College er et  talentudviklingsprogram, der giver unge mulighed for at kombinere en treårig gymnasieuddannelse med et scenekunstbaseret forløb, hvor professionelle skuespillere og performere underviser og vejleder dem 

Der er et nyt superegnsteater på vej i Vestsjælland under navnet Sjællands Teater og med ambitioner om at blive et såkaldt §5-teater i regionen – som Vendsyssel Teater, Randers Teater (og det nu konkursramte Fredericia) har været siden årsskiftet og med ekstra statsstøtte som ballast.

Det er Holbæks to egnsteatre, Teatret Fair Play og Holbæk Teater der med Holbæk og Slagelse som støttekommuner etablerer Sjællands Teater som et samlet egnsteater, der består af to teaterhuse i Holbæk og et i Slagelse.

Den nye konstruktion og samarbejdsaftale blev officielt præsenteret ved et pressemøde i Holbæk i dag (22. juni). Med seks-syv egenproduktioner om året står den også til at fremstå som Danmarks største egnsteater.

Det nye superegnsteater udspringer af et initiativ fra Slagelse Kommune i 2018, hvor 17 kandidater søgte om at blive egnsteater. I den afsluttende proces blev Holbæk Teater, med Peter Thieme som det lokale ansigt, valgt som egnsteater i Slagelse Kommune.

Og  Sjællands Teater var navnet på den ansøgning, som Holbæk Teater sendte til Slagelse Kommune og med ideen om at skabe et regionalt forankret teater i en ny konstellation med to scener – hhv. Holbæk Teater og Slagelse Teater. 

En fælles egnsteateransøgning

Selve ideen om at skabe et stort egnsteater under navnet Sjællands Teater som et samarbejde mellem Slagelse og Holbæk kommuner fik så for alvor luft under vingerne, da Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i Slagelse Kommune  10. januar i år sagde god for en finansieringsmodel og et udkast til egnsteateraftale, så Slagelse kunne søge Statens Kunstfond  om at etablere et egnsteater fra januar 2021 (se note).

At også Teatret Fair Play indgik i planerne blev først tydeligt, da fristen for ansøgninger til Statens Kunstfon om at forlænge eksisterende egnsteatre udløb 15. maj og det viste sig, at hverken Holbæk Teater eller Teatret Fair Play havde indsendt ansøgninger, men at der til gengæld var en ansøgning fra Sjællands Teater i et samarbejde mellem Holbæk og Slagelse kommuner.

Det er Statens Kunstfond i form af Slots- og Kulturstyrelsen/Projektstøtteudvalget for Scenekunst, der behandler den nye ansøgning, som man må formode vil gå nogenlunde glat igennem.

Fremtidsmuligheder

Men hvad går det egentligt ud på? Det virker som om Sjællands Teater er opstået mellem Holbæk Teater og Slagelse Kommune og altså var det projekt, som Holbæk Teater sendte til Slagelse Kommune, mens Teatret Fair Play siden er blevet inddraget – og det har Teateravisen spurgt teatrets leder, Rob Parr, om.

»Det er rigtig forstået. Det er vigtigt at forstå, at der ofte har været snak i Holbæk om, hvorvidt der er plads til to egnsteatre. Det er noget, som folk har snakket om, samtidig med at de har udtrykt tilfredshed med at have to teatre, fordi de er så forskellige,« siger Rob, der i efteråret 2017 kunne fejre 25 års jubilæum som kunstnerisk leder for byens børne- og ungdomsteaterproducerende egnsteater.

»Jeg har ikke været med til snakken med Slagelse Kommune, som udsprang af kommunens invitation til egnsteateransøgninger,« siger Rob om processen, hvor Sjællands Teater får adresse hos Holbæk Teater, men der skal produceres, spilles og turneres med forestillinger i begge kommuner.

»Men samtidig snakkede Kristoffer og Brian (Holbæk Teaters to ledere, red.) og jeg om fremtidsmuligheder, fordi begge teatre ønskede en slags  fælles ensemble, der kunne tilbyde  teater for børn og unge og voksne,  både med stationære forestillinger og turné. Vi brainstormede på ideen om at dele teknisk stab eller administration og udnytte ressourcerne bedst muligt. Vi samarbejder i forvejen mere og mere på alle planer – og begge teatre søger nye udviklingsmuligheder og ideer til, hvordan vi kan få vores teater ud til flere mennesker,« siger Rob,

Det bedste for Fair Play

Med Teatret Fair Plays snart 50-årige historie – det blev etableret i 1972 på Vesterbro og fik først sin nuværende base i Holbæk i 1980 – og egnsteaterstatus i Holbæk først i 2010 – er det oplagt lige at spørge til den overraskende udvikling, om man er gået helhjertet ind i projekt Sjællands Teater eller er blevet pålagt af kommunen.

»Det eneste form for overraskelse var hurtigheden i timingen. Nu kan jeg bedre forstå, hvordan den russiske præsident Gorbatjov må have haft det med glasnost og perestrojka – pludselig har man åbnet flasken og så kører det…«

»Men helt alvorligt, det var kommunens forslag om at sætte det i gang nu, så det kunne blive en del af de næste fire års egnsteateraftale. Og vi har ambition om at videreudvikle projektet og få status som et paragraf 5-teater med regionale forpligtelser…«

»For mig har det været et spørgsmål om at overveje, hvor fremtiden for Fair Play ligger – gå sammen i noget større eller fortsætte som lille, unikt og selvstændigt teater. Jeg er gået med i det her, fordi jeg er 100 procent overbevist om, at det er det bedste for Teatret Fair Play.«

Specialiserede afdelingsteatre

– Hvad betyder det helt konkret for de enkelte teatre i projekt Sjællands Teater – i relation til repertoire, selvstændighed, teaterledelse, ansatte osv.?

»Det er vigtigt for mig at slå fast, at dette er et ønske om at lave noget, som ikke er set før. Vi er helt enige om, at vi vil fortsætte med en konstruktion, som fastholder værdigrundlaget hos de enkelte teatre. Teatret Fair Play skal fortsætte med at lave teater for børn og unge og bestræbe os på at lave scenekunst af høj kvalitet –  så no change!

Vi fortsætter altså som Fair Play og en slags 'afdeling' af Sjællands Teater, som specialiserer os i kunst med og for børn og unge – som egnsteater med biler med vores logo på osv. Jeg er lederen af Fair Play; Brian Kristensen er lederen af Holbæk Teater; og Peter Thieme er lederen af Slagelse Teater. Idéen er, at vi får titlen 'kunstnerisk direktør' og at Kristoffer Møller Hansen bliver Sjællands Teaters 'administrerende direktør'. Vi fungerer sammen som Ledelsen af Sjællands Teater – hvor  Kristoffer står for koordination af drift og administration… «

Rob bliver på posten

– Der har jo længe været planer om et fælles teaterhus i Holbæk, så er det en væsentlig/nødvendig del af projekt Sjællands Teater? Og hvad skal Fair Play-teaterhuset på Borchvej i givet fald bruges til?

»Vi håber på et nyt fælles teaterhus i Holbæk, men der er ikke sat nogen fast dato på det. Vi snakker måske ti år. Hvad Teatret Fair Plays bygning i givet fald skal bruges til, skal  Ejendomsfonden tage stilling til – der stå i deres vedtægter, at formålet er at skabe scenekunst oplevelser for børn og unge…«

– Hvad er din egen situation aktuelt og fremadrettet?

»Som aftalt lige nu fortsætter jeg som leder af Teatret Fair Play med  ansvar for repertoire, budget og ansættelse af personale – og jeg glæder mig til at samarbejde med de andre tre fra ledelsen, hvor vi nok skal bruge de næste fire år på at finde helt præcist ud af, hvordan det hele skal fungere… Jeg regner selv med at fortsætte indtil videre, så længe jeg er rask og kan opretholde det drive, jeg har p.t.,« slutter Rob, der er født i 1957 i Salisbury i det sydlige England og  er en af de tilrejsende teaterkyndige udlændinge, der har valgt at blive og berige dansk børne- og ungdomsteater.

Han er uddannet teaterinstruktør, drama- og engelsklærer – og har i tiden i Danmark, hvor han har boet fast siden 1989,  bl.a. lagt en diplomuddannelse i kunst- og kulturledelse oveni cv'et, der tæller et omfangsrigt arbejde som både skuespiller, dramatiker og instruktør.

Fakta

* Sjællands Teater:

En fusion af Holbæks Kommunes to nuværende egnsteatre, Holbæk Teater og Teatret Fair Play, mens Slagelse Kommune indgår som tilskudskommune, så konstruktionen vil bestå af to teaterhuse i Holbæk (Holbæk Teater og Teatret Fair Play) og et i Slagelse (Slagelse Teater).

Med seks-syv årlige egenproduktioner bliver det Danmarks største egnsteater.

Holbæk Kommunes kommunalbestyrelse godkendte vedtægter og egnsteateraftale 17. juni, mens byrådet i Slagelse Kommune fulgte trop her til aften (22. juni).

Egnsteateraftalen, der skal gælde fra 1. januar 2021 og fire år frem, er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen, der behandler ansøgningen. 

Slagelse Teater:

Etableres fra januar 2021 som lokalt teaterhus med Peter Thieme som kunstnerisk leder.

Off. driftstilskud: 1.25 mio. kr. (ifl. Slagelse Kommunes udkast til egnsteateraftale)

Teatret Fair Play: 

Stiftet i 1972 på Vesterbro i København, men flytter i 1974 til Vestsjælland og etablerer sig i 1980 i et  gammelt soldaterhjem på Borchsvej i Holbæk.  1992-1996 Egnsteater med støtte fra Holbæk Kommune og Vestsjællands Amt samt RBOT - ordningen for turnerende børneteatre. 2002: Egnsteater i Vestsjællands Amt – komb. m. RBOT-støtte. 2010-: Egnsteater i Holbæk. Ledes af Robert Parr. Stationært teater og turnevirksomhed.

Off. driftstilskud: ca. 4.6 mio. kr. /Samlet omsætning: ca. 5.5 mio. kr. (teatrets årsregnskab for 2018/19)  

Holbæk Teater:

Etableret 1983 med spillested i en nedlagt biograf. Frem til 2003 under navnet Holbæk Egnsteater. Ledes af en direktørduo bestående af Brian Kristensen og Kristoffer Møller Hansen. Stationært teater og turnevirksomhed.

Off. driftstilskud: ca. 6,8 mio. kr. / Samlet omsætning: ca. 8.8 mio. kr. (teatrets årsregnskab for 2018/19)  

----

Holbæk Teater og Teatret Fair Play har i forvejen tætte samarbejdsrelationer, bl.a. co-produktioner af forestillinger og aktiviteter omkring Holbæk Drama College, der er et partnerskab de to Holbæk-teatre og Stenhus Gymnasium. Holbæk Drama College er et  talentudviklingsprogram, der giver unge mulighed for at kombinere en treårig gymnasieuddannelse med et scenekunstbaseret forløb, hvor professionelle skuespillere og performere underviser og vejleder dem 

Flere artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere

Seneste artikler

Seneste artikler

Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere
Marc og Joop og Det første bogstav

Marc og Joop og Det første bogstav

På Horsens Teaterfestival i september kunne man møde et helt nyt teater med et temmelig særegent navn, hvis første forestilling var et autentisk flygtningsdrama. Bag forestilling og teater står en af dansk børne- og ungdomsteaters mest erfarne kunstnere
Læs mere
Scenekunst og julestemning

Scenekunst og julestemning

De første store juleforestillinger er allerede sat i gang rundt omkring på landets store scener, mens de lidt mindre og helt små teatre venter med at uddele dramatisk juleknas til slutningen af november og starten af december. Teateravisen prøver som vanligt at levere et overblik over de scenekunstneriske julerier.
Læs mere
Teateravisen skifter digital ham

Teateravisen skifter digital ham

Efter 15 år som nyhedsportal i de samme grafiske gevandter sker der endelig noget. Så velkommen til en 2023-udgave af Teateravisen.dk, som forhåbentlig gør det endnu mere behageligt at besøge denne særlige medie-niche for professionel scenekunst for børn og unge.
Læs mere
Et blåt egern taler ud!

Et blåt egern taler ud!

I kølvandet på bl.a. Horsens Teaterfestivals tema-spækkede fokus på publikumsinddragelse og medskabelse og interaktivitet er Teateravisens anmelder, Kirsten Dahl, taget på en oplevelsesorienteret rundtur i tidens scenekunst for børn og unge for at se, hvad der egentlig gemmer sig bag de mange buzzwords.
Læs mere