9. januar 2018

Showcase: 35 forestillinger indkaldt

Så er det atter ved at være showcase-tid for de forestillinger, som Refusionsudvalget har indkaldt til nærmere granskning, inden en eventuel refusionsgodkendelse bliver udstedt.

Det er et vigtigt stempel for alle de ikke-støttede teatre, fordi det giver adgang til at sælge turneforestillinger til skoler og institutioner til 'halv pris', fordi staten refunderer halvdelen af kommunernes udgifter ved køb af forestillinger.

Desuden kan refusionsgodkendte forestillinger optages i repertoirekataloget Den Røde Brochure og deltage på de årlige Aprilfestivaler – som begge er to vigtige salgsplatforme.

Refusionsudvalget kan vælge at give godkendelsen 'på papiret' eller indkalde forestillingerne til showcase. Det gælder både turnerende voksenteater- og børne- og ungdomsteaterforestillinger, der ikke modtager statsstøtte.

I skrivende stund er der tilmeldt i alt 35 forestillinger til de to showcase-weekender, der afvikles i København 13.-14. januar (21 forestillinger fra 19 teatre) og i Horsens 27.-28. januar (14 forestillinger fra 13 teatre) – men der indløber traditionelt et par afbud frem mod weekenderne.

Alligevel er der altså et par lange arbejdsweekender forude for Refusionsudvalget, der efterfølgende sender afgørelserne til de deltagende teatre. Med muligheden for de afviste til at få en uddybende forklaring fra udvalgets formand.

Det er det nuværende udvalgs anden showcase-omgang efter udpegningen i juni sidste år. Udvalget, der består af Lars Dammark (formand), Tali Razga, Stephan Pollner, Katrine Karlsen og Trine Schlosser, skal sidde frem til foråret 2020 (se præsentationsnote).

Se mere om Refusionsordningen på: https://www.kunst.dk/kunstomraader/scenekunst/refusionsordningen/

(Billedet: Forestillingerne på showcase kommer fra ustøttede teatre både fra vækstlaget og etablerede teatre – og så er det op til Refusionsudvalget at vurdere, om det professionelle håndværk er i orden og refusionsgodkendelse kan gives. Arkivillustration: Bob Katzenelson)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne