16. november 2023

Scenit søger en ny direktør til den bredtfavnende formidlingsorganisation

Scenit søger ny direktør

Den landsdækkende formidlingsorganisation Scenit, der varetager en lang række opgaver i den danske teaterverden, skal have ny direktør efter Johanne Prahl, der har haft posten siden oktober 2014.

Scenit er en selvejende institution og står bl.a. for administration af flere centrale tilskudsordninger, scenekunstportalen scenen.dk, Teaterbilletter.dk, scenekunstarkiv.dk og TeaterRegisterBasen, der samler data om alle danske teaterproduktioner m.v. – og er således både et offentligt bindeled mellem teater og publikum og administrator af interne digitaliseringsprojekter.

Blandt de seneste opgaver er Teaterrefusion.dk – en digital ansøgnings-platform, udviklet og administreret af Scenit i forbindelse med den nye Refusionsordning for køb af turnerende børneteater, der blev taget i brug i slutningen af 2021.

Se også artiklen om organisationens arbejdsområder: ’Scenit – den store dataindsamler’ fra december 2022.

Som direktør for Scenit har man bl.a. personaleansvar og daglig ledelse af otte medarbejdere med specialiserede funktioner og arbejdsopgaver og indgår i et tæt samarbejde med teatre, teaterproducenter og arrangører om udvikling af formidling, salg og systemer, der får flere i teatret. Dertil kommer det overordnende ansvar for digitaliseringsprojekter og -systemer af kritisk betydning for teatrene og samarbejde  med Slots- og Kulturstyrelsen om administrationen af en række støtteordninger.

Der er deadline for ansøgninger til direktørstillingen 4. december 2023. Se hele stillingsopslaget på

https://www.scenit.dk/visionaer-direktoer-med-lyst-til-at-styrke-en-bredtfavnende-scenekunstorganisation/

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne