2. september 2016

Scenit: 2015-16 blev en god salgssæson

Teatersæsonen 2015/16 blev en god salgssæson, meddelte Scenit for nylig. Formidlingsorganisationen, der varetager abonnements- og billetformidling for omkring 100 teatre – og også står bag scenekunstportalen Scenen.dk og databasen Tereba – noterer, at

der i alt bleve solgt 391.782 billetter i hele sæson 2015/16. Heraf er 299.494 billetter solgt med rabat. I sidste sæson var der på samme tidspunkt solgt i alt 406.788, heraf 293.450 med rabatter.

For indeværende sæson 2016/17 var der pr. 30. juni solgt i alt 54.687 billetter, hvoraf 43.284 er med rabatter.  

Som man kan se på grafikken, fylder rabatterede billetter til børn og unge ganske godt op i statistikken, der som nævnt alene viser billetter solgt for Scenit-teatrene via teaterbilletter.dk – mens billetsalget fra de fem BilletBillet-teatre (Det Københavnske Teatersamarbejde) ikke er med her. Men her sælges også billetter til børn og unge – ikke mindst Østre Gasværk og Folketeatret har jo blik for b&u-forestillinger også.

Man skal også lige være opmærksom på, at b&u-segmentet rent billetformidlingsbekendtgørelsesmæssigt har en skillelinje ved 25 år, så voksenforestillinger med salg til unge under 25 år indgår altså også her.

Så som al anden statistik skal også rabatbillet-opgørelser tages med forhold.

Scenit fortæller dog til teateravisen.dk, at man i indeværende sæson opererer med  omkring 20 producenter, der primært laver scenekunst for børn og unge, mens flere har et blandt reportage – som Vestvolden, Riddersalen, Asterions Hus/Teaterøen, Teatergrad m.fl.

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne