9. november 2012

Scener fra et kulturliv

Digitaliseringen fører til mere kulturforbrug, lyder en af konklusionerne i undersøgelsen ’Danskernes Kulturvaner 2012’, der udkom 5. november og har  kortlagt danskernes kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen er lavet for Kulturministeriet af Epinion og Pluss Leadership og er den syvende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner. Den første kom i 1964, og den forrige rapport er fra 2004. 

Undersøgelsen oplister de ti mest markante udviklingstræk i borgernes kulturvaner 2004-2012, og her lyder tre af disse med relevans for den udøvende scenekunst for børn og unge således:

5) ‘De største stigninger i børns forbrug og aktivitet ses inden for musik, computerspil/digitale spil, teater/scenekunst, skønlitteratur og brug af internettet. Børnene har generelt et højere aktivitetsniveau end de voksne’.

8) ‘Søgningen til områderne opera, ballet, skuespil, musical, klassisk koncert og kunstmuseum tilsammen kan måles over tid. Andelen af ikkebrugere er her den laveste siden 1964 – med halvt så mange ikkebrugere som i 1964. Det er især de ældre over 60 år, de 15-19-årige samt kvinderne, der er blevet mere aktive kulturbrugere’.

9) ‘Børnene er generelt aktive på alle hovedområderne. På områderne kunst og kultur og medier er piger mere aktive end drenge. På fritidsområdet er drenge de mest aktive. Der ses desuden en markant sammenhæng mellem forældres og børns kulturvaner’.

I undersøgelsens afsnit om scenekunst kan man dog også læse, at nydanskere stadig er sjældne gæster både i voksen- og børne-/ungdomsteatret. Og i øvrigt at kun 11 procent af de adspurgte har set en eller flere børneteaterforestillinger inden for det seneste år. I betragtning af at børn og unge udgør en fjerdedel af befolkningen og målet er at alle ser mindst en forestilling om året, er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende…

Se mere om undersøgelsen og hent bogen, der kan købes i papirudgave og som e-bog, men downloades gratis (386 sider) i pdf-udgave:

www.kum.dk/da/Temaer/Danskernes-Kulturvaner-2012/

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne