2. april 2013

Refusionsudvalget beskæres

I relativ stilfærdighed er der lagt op til en bemærkelsesværdig ændring af spillereglerne for Refusionsudvalget, der som bekendt 'forestår den scenekunstfaglige vurdering og refusionsgodkendelsen af de enkelte forestillinger af børneteater og opsøgende teater', som det er formuleret.

Udvalgets arbejde sker bl.a. via to årlige showcases for refusionssøgende teatre samt papirafgørelser.

Kulturministeriet har således høringsfrist 18. april omkring et udkast til bekendtgørelse om refusion, der vil reducere Refusionsudvalget fra fem til tre medlemmer og ændre udpegningsretten, så det fremover vil være TIO (Teatrenes InteresseOrganisation) og DT (Danmarks Teaterforeninger), der sammen med Statens Kunstråd udpeger hvert sit medlem.

Det har til nu været UBOT (Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater), der udpegede to medlemmer, mens Scenekunstudvalget stod for de øvrige tre – men UBOT er blevet nedlagt og erstattet af en egentlig bestyrelse for Teatercentrum.

UBOT's tre medlemmer var i øvrigt udpeget af DT samt BTS (BørneTeaterSammenslutningen) og FAST (Foreningen Af Små Teatre), der nu er blevet til TIO, så egentlig er udpegningen blot overgået direkte til de to tilbageværende organisationer, mens Scenekunstudvalget altså fremover kun skal udpege et enkelt medlem.

Udover at en ændring af Refusionsudvalget fra fem til tre medlemmer gør det mere sårbart – også i forhold til den relativt store arbejdsbyrde – må det også være en bet for Teatercentrum/UBOT, at man ikke længere har indflydelse på sammensætningen af det vigtige udvalg, ligesom Scenekunstudvalget altså mister sin majoritetsindstilling.

Se mere om refusionsordningen m.v. på www.kunst.dk

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne