2. marts 2012

Refusionsprocent til egnsteatre uændret

Kulturstyrelsen har nu meldt ud, at statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene bliver på 41 procent i 2012.

Dermed holder den drilske refusionsprocent sig på præcist samme niveau som for årene 2011 og 2010 – men altså stadig et godt stykke fra de 50 procent, der var aftalt i den oprindelige egnsteaterlov, inden kulturminister Brian Mikkelsen satte loft over statens udgifter til landets egnsteatre.

Den skiftende refusionsprocent har bl.a. betydet, at kommunerne må stå for en større andel af driftsbudgettet og det betyder irritation og sværere planlægningshorisont for teatrene.

De nugældende 41 pct. fremkommer ved at sammenholde den finanslovsfastsatte ramme for statsligt tilskud til egnsteatrene – den er 56,3 mio. kr. for 2012 – med de 32 egnsteatre, hvoraf en halv snes i løbet af det foregående år har forhandlet en ny aftale på plads med deres hjemkommune, mens Ishøj Teater har mistet sin egnsteaterstatus efter kritisk evaluering fra egnsteaterkonsulenterne i den nu nedlagte ordning.

I den kommende teaterlov, hvis vedtagelse p.t. sættes til lige før sommerferien, forventes maksimumgrænsen for, hvor stort et kommunalt tilskud, der kan refunderes af staten, i øvrigt hævet. 

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne