2. maj 2014

Refusionsprocent for nedadgående

I år er den statslige refusionsprocent til kommunernes driftsudgifter til egnsteatre på 40,0 procent, hvilket var 1,5 procent mindre end de 41,5 procent, som statsrefusionen var i 2013.

Og kommer det nys udmeldte tal fra Kulturstyrelsen til at passe, fortsætter den nedadgående spiral, idet man har regnet sig frem til, at staten som minimum kan refundere 38,8 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatre i 2015.

Det endelige tal meldes dog først ud i starten af 2015, så det kan altså ende lidt højere, men ikke lavere.

Ifølge meddelelsen fra Kulturstyrelsen ventes  kommunernes samlede driftstilskud at stige fra 143,3 mio. kr.  i 2014 til 149,6 mio. kr. i 2015. Hvilket fremgår af de aftaler, der er indgået mellem egnsteatrene og kommunerne samt forslag til forlængelse af eksisterende egnsteateraftaler for perioden 2015 og frem.   

Kulturstyrelsen har baseret beregningen af minimums-refusionsprocenten for 2015 på baggrund af det statslige budgetoverslag for 2015 i 2014- finansloven. Her er der budgetteret med statslige bevillinger på i alt 91,3 mio. kr. til egnsteatre i 2015. Heraf er 57,5 millioner budgetteret til refusion af kommuners driftsudgifter til egnsteatre.

På baggrund af tendensen til lavere refusionsprocent – som betyder øgede udgifter for de 33 egnsteatres hjemkommuner – ser de fleste formentlig frem til 2017, hvor den nye teateraftale træder i kraft, som skal sikre en fast statslig refusionsprocent i fireårsperioder gennem en økonomisk synkronisering af de kommunale egnsteateraftaler og det årlige bidrag fra staten via finansloven.

Lovforslaget, der også betyder begrænsninger i størrelsen af kommunernes huslejekrav til egnsteatrene og skrappere tilsyn med egnsteatrenes faglige og kunstneriske niveau, er netop som ventet blevet endelig vedtaget i stilfærdighed og ensstemmighed i Folketinget.

Debatten om egnsteatrenes økonomiske og kunstneriske råderum vil således givet fylde en del, når der 12.-13. maj afholdes egnsteaterkonference i Holbæk, hvor landets egnsteatre tillige med kulturminister Marianne Jelved (R) og det nye Projektstøtteudvalg for Scenekunst skal diskutere udfordringer, vækst og kulturformer.

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne