11. maj 2022

Rammerne på plads for Kulturens Analyseinstitut

Danmark skal have et nyt analyseinstitut, som ved hjælp af viden og analyser skal bidrage til at udvikle kunst- og kulturområdet. Det gælder både ’på scenen, foran scenen og bag scenen’. Partierne bag finansloven for 2022 (regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne) har nu fastsat rammerne for instituttet.

Kulturens Analyseinstitut bliver en ny selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet, der skal placeres i Roskilde, skal være i stand til at sammenfatte, bearbejde og formidle aktuel og relevant forskning og viden fra ind- og udland, og samtidig skal instituttet have kapacitet til selv at gennemføre analyser, udredninger og undersøgelser. 

Et analyseinstitut for kultur har været bredt efterspurgt af kulturlivet i mange år. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har skabt rammerne for, at et nyt analyseinstitut kan bidrage til at udvikle kunst- og kulturområdet. Med instituttet får vi alle bedre adgang til viden og data om kunst og kultur, og samtidig skal instituttet være med til at sikre, at der er dialog og vidensdeling mellem kunstens og kulturlivets mange aktører’, lyder det bl.a. fra kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.   

Kulturministeren udpeger bestyrelsen, som skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, økonomi, dansk og international kulturpolitik, kultur- og kunstfaglighed, viden om psykologi, sociologi og lignende, forskning samt statistik. Der lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer har en særlig indsigt i kulturlivet. Det er hensigten, at et af bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer et af de øvrige nordiske lande.

Den kommende bestyrelse nedsætter et rådgivende panel bestående af repræsentanter for kunst- og kulturlivet, som løbende inviteres til at indgå i en dialog om instituttets virksomhed.
Der blev i finansloven for 2022 afsat 4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til Kulturens Analyseinstitut. 

(Billedet: Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen ser frem til at følge analyseinstituttets arbejde, der skal være med til at 'kvalificere' de politiske beslutninger'. Foto: Jens Honore)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne