31. marts 2020

PUS og puljerne

I 2016 slog den forrige udgave af Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS) to   puljer sammen, der indtil da var målrettet henholdsvis voksenteater og børne- og ungdomsteater og nu dækkede alle aldersgrupper.

Dermed blev gennemskueligheden mindre omkring sikring af, at mindst 25 procent af de samlede midler gik til børneteaterområdet – men begrundelsen var, at mange teatre efterhånden producerede forestillinger til flere forskellige segmenter og aldersgrupper.

Nu har det nuværende Projektstøtteudvalg besluttet at slå denne pulje sammen med puljen for internationale aktiviteter – fra og med ansøgningsfristen 2. juni 2020.

Fra udvalget lyder begrundelsen, at man på den måde sikrer, at den internationale dimension helt fra starten er en del af de scenekunstprojekter, som har både et nationalt og internationalt sigte: 

Det betyder, at man ikke længere først skal producere i Danmark og så bagefter ansøge om tilskud til den internationale del af projektet. På den måde får teatrene nu i langt højere grad mulighed for at indtænke fx en international turné eller internationalt netværks- og producentarbejde i et projekt. Det vil dog stadig være muligt at søge til enkeltstående internationale aktiviteter i mindre omfang.

De kommende ansøgningsfrister:

• 1. maj 2020 er der som altid frist for puljen Internationale aktiviteter.

• 2. juni 2020 er der frist for puljen Scenekunst for børn, unge og voksne (hvor man skal indarbejde de internationale aspekter i projekt- og driftsansøgningen). Det er også muligt at søge til enkeltstående internationale projekter. Ansøgningsvejledningen lægges op inden påske.

• 1. september og 1. november 2020 kan man ansøge om tilskud til mindre internationale aktiviteter på op til 75.000 kr. Ansøgningsvejledningen lægges op senest 1. august.

• 1. november 2020 er der som altid frist for puljen Festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold. 

• 15. januar 2021 kan man søge om tilskud til scenekunstprojekter inkl. de internationale dele af projektet samt enkeltstående internationale projekter.

Projektstøtteudvalget har samlet ca. 112 mio. kr. årligt til uddeling.

Se mere på www.kunst.dk

PUS meddeler i øvrigt, at man p.t. modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 i forhold til allerede udbetalte tilskud og projekter. Den aktuelle situation betyder, at udvalget i øjeblikket har længere svartider end normalt, men arbejder på højtryk for at udarbejde vejledende retningslinjer, som snarest muligt meldes ud på kunst.dk.

(Billedet: PUS 2018-21 består af Lars Seeberg (formand), Andreas Garfield, Leiv Arne Kjøllmoen, Marianne Klint og Tina Tarpgaard. Foto: kunst.dk)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne