Af: Carsten Jensen

25. september 2017

PUS og pengene

Så har det nuværende Projektstøtteudvalg for Scenekunst for sidste gang uddelt støtte til drift og projekter til såvel voksen- som børne- og ungdomsteaterområdet. Man har i alt fordelt 57,2 mio. kr. til 89 ansøgere, mens der blev sendt afslag til andre 168 ansøgninger fra den store gruppe af støttehungrende teatre og projektmagere.

Fredag 22. september om eftermiddagen var der nyt fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst (PUS), der offentliggjorde det nuværende udvalgs sidste store uddeling af støttemidler til drift og projekter for såvel teater for børn og unge som for voksne.

Og selvom PUS sidste år samlede puljerne, så gennemskueligheden omkring fordelingen til hver af de to aldersbårne segmenter forsvandt – hvilket Kulturstyrelsens it-system angiveligt åbenbart svært ved håndtere i – så har Teateravisen heldigvis og med tak til atter modtaget en særskilt opgørelse fra styrelsens konsulent, Ann Berit Sourial, så det er muligt at dele oplistningen med portalen læsere af støtten til scenekunst specifikt for børn og unge – og delvist til samme kategori.

Dermed kan det også opgøres, at ud af de 89 ansøgninger, der har modtaget støtte, dækker de 28 ansøgninger helt eller delvist området for børne- og ungdomsteater.

At udvalgets midler som vanligt slipper op længe før de kvalificerede ansøgninger, kan ses af, at udvalget ved ansøgningsfristen 1. juni 2017 havde modtaget i alt 257 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 219,6 mio. kr., men måtte nøjes med at give tilskud til 89 ansøgere med et samlet beløb på 57,2 mio. kr. – nogle af disse fordelt over flere sæsoner.

De fleste af midlerne gælder til projekter m.v. i den kommende sæson 2018-19, men der er dog også givet udviklingsstøtte m.v. til en række projekter i indeværende sæson.

Noget om driftsstøtte

Der er ikke givet flerårig støtte til nye børne- og ungdomsteatre ved denne, den største af årets to støttetildelinger, men dog til nogle af de 'faste kunder' i butikken: To sæsoner til Uppercut Danseteater og Sofie Krog Teater, mens Teateriet Apropos har fået til tre sæsoner.

At det er så få i det eftertragtede driftstøttelandskab, skyldes primært, at Projektstøtteudvalget via tidligere års flerårige tilsagn har sikret driftsstøtte m.v. til mindst en eller to af de kommende sæsoner til de 'faste' teatre (se faktaboksens nederste afsnit), men det betyder også, at det nye udvalg, der skal udpeges inden nytår, allerede fra sin første store tildeling næste efterår (primært drifts- og projektstøtte fra sæson 2019-2020) – får ansvaret for valget af fortsat overlevelse for teatre som Hvid Støj Sceneproduktion, Teater O, Teatret st.tv., m.fl.

Et gennem de senere mange år støttet teater som Batida har denne gang fået en mindre drifts- og turnestøtte på 600.000 kr. til næste sæson og vil også være en af de teatre, som det nye udvalg skal tage stilling til næste efterår.

Og så skal det lige med, at Projektstøtteudvalget ofte foretrækker udtrykket dækning af 'basisomkostninger' frem for driftstilsagn – angiveligt for at signalere, at støtten primært skal bruges til kunst og ikke administration…

Udskiftning

Og selvom PUS allerede for indeværende sæson er 'sluppet af med' fast-støttede teatre som Teater Hund (nu lille storbyteater i København) og Dansk Rakkerpak (nu egnsteater i Næstved), har lille storbyteater-situationen i København bl.a. betydet, at der i denne omgang i stedet var ansøgninger fra de to fravalgte børneteatre, AnemoneTeatret (nu Anemonen) og Zangenbergs Teater.

Førstnævnte har fået en million til 'Slut Starut' – der er en co-produktion med Tea Rønne – mens Zangenberg fik afslag på sin ansøgning, der var et overmåde vigtigt forsøg på at få midler til fortsat overlevelse – udover de fondsmidler m.v., som teatret har fået og kæmper for at få flere af.

Også det hidtidige egnsteater i Næstved, Grønnegade Teater, optræder nu i Projektstøtteudvalgets pulje – dog under sit gamle navn, Det Lille Turneteater, som har fået 800.000 kr. til projekter.

Glæde over samarbejdsprojekter

I pressemeddelelsen om støttetildelingen hedder det fra Projektstøtteudvalgets formand, Ditte Maria Bjerg, at man til stadighed har fokus på 'nye formater og nytænkning af scenekunsten' og at man følgelig er glad for at se de mange samarbejdsprojekter, hvor scenekunstnere og teatre 'i høj grad tænker mere på tværs og udviser mod til at bryde med de konventionelle grænser for, hvad man kan i scenekunsten'.

'Statens Kunstfond skal støtte den løbende udvikling af ny og eksperimenterende scenekunst i Danmark, som kan være med til at skubbe til grænserne for, hvad scenekunst er og skal, og hvilken rolle scenekunsten spiller i forståelsen af vores samfund. Det er dér scenekunsten blandt andet har sin berettigelse. Når den spejler os som mennesker og reflekterer på den aktuelle samfundsudvikling. Det er her, vi bliver rørt som mennesker, individuelt og i fællesskabet', lyder det fra formanden, som i denne omgang slet ikke kommer ind på de stadigt færre puljemidler.

For udover nyskabende kunst og spændende projekter hører det også med til billedet, at de mange samarbejder mellem store og små teatre også er en måde at strække økonomien på.

Spændende udpegning venter

Blandt de fast støttede projekter uden for egentlig teaterdrift er DramatikerVæksthuset, der atter til sæson 18/19 har fået 400.000 kr. til videreførelse af det succesrige udviklingsprojekt for nye dramatiker til børne- og ungdomsteaterområdet – se artikel fra seneste holds afgangsseance, 'Spirerne foldede sig ud'.

Det betyder formentlig, at den nystartede spiregruppe DV 17/18 nu kan få et toårsforløb, som det foretrækkes af projektets styregruppe (se de udvalgte her).

DramatikerVæksthuset, der har eksisteret siden 1997 og sendt en masse dramatikere videre, skal således også håbe på fortsat velvilje fra det kommende Projektstøtteudvalg, hvis overordnede opgave det er at uddele tilskud til aktiviteter, der fremmer scenekunst i Danmark, men som selvfølgelig ofte vil have særlige prioriteter.

De fem medlemmer, der skal sidde fra (2018-2021) udpeges af kulturministeren (to personer, inkl. formanden) og Statens Kunstfonds Repræsentantskab (tre personer). Repræsentantskabet består af 48  medlemmer, udpeget af en lang række faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner inden for de enkelte kunstområder (se listen her)

***

Se alle de 89 støttede projekter fra den nylige uddeling på www.kunst.dk eller via dette link

Seneste artikler

Seneste artikler

Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere
Til verdenskongres i Havana

Til verdenskongres i Havana

En større flok danske børneteaterfolk tager til Cuba for at deltage i ASSITEJ’s 21. verdenskongres med tilhørende festival og workshop og andre faglige aktiviteter. Med deltagere fra over 60 lande er det en ultimativ mulighed for at skabe og udbygge internationale kontakter i arbejdet med scenekunst for børn og unge. Teatergruppen Batida er selvfølgelig også med og fortsætter fra kongres og festival med en udfordrende turne i Cuba.
Læs mere
STOP & SWOP

STOP & SWOP

Dansefestivalen for børn og unge i Roskilde bød på danseforestillinger for både babyer og teenagere. Men SWOP 2024 bredte også kunstarten ud, så tilskuernes kroppe mødte andre kunstarter i inkluderende crossover
Læs mere
Juryen har talt

Juryen har talt

Reumert-juryen har udpeget de nominerede forestillinger og kunstnere i 15 kategorier. Årets Børne-/Ungdomsforestilling skal findes mellem ’Tove’ (Teatret Masken & Teatret Zeppelin), ’Mycelium’ (Myka og Anemonen) og ’Sangen om Oda og Anton’ (Teater RUM)
Læs mere
En festival med mange dagsordener

En festival med mange dagsordener

KLAP-teaterfestivalen i Esbjerg er slut, men indgår som en ny og interessant side i den store festivals over 50-årige historiebog. Det er fortsat en markant manifestation af alt det, der karakteriserer dansk børne- og ungdomsteater og drager både nationale og internationale opkøbere og branchefolk.
Læs mere
Med særlig appel til det unge publikum

Med særlig appel til det unge publikum

Projektstøtteudvalget for Scenekunst har offentliggjort forårsuddelingen fra puljen ’Scenekunst for børn, unge og voksne’, hvor der er givet tilskud på i alt 18,7 mio. kr. til 87 projekter. Mange med unge-tematikker som angst, sårbarhed, sex og samtykke.
Læs mere
Nyt teater tager livtag med angsten

Nyt teater tager livtag med angsten

Et af de nye teatre, der er med på KLAP-teaterfestivalen for første gang, er teater Luns, der deltager med en forestilling om angstens komplekse natur, der bl.a. bygger på de to teaterstifteres og medvirkendes egne oplevelser. Luns ser frem til festivalen og mødet med både publikum og teaterkolleger.
Læs mere