16. marts 2019

Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet?

Hvert år afholder Scenit og BilletBillet – der til sammen udgør samarbejdet Teaterbilletter – en debat om aktuelle problemstillinger i kulturlivet og scenekunstbranchen. 

Dette års seminar har overskriften 'Publikumsappel eller kunstnerisk kvalitet?' og skal handle om, hvad kravet om kunstens samfundsrelevans og publikumstal betyder for de kunstneriske valg, som træffes på teatrene.

Teatrene – og andre dele af kulturlivet – har været under stærkt pres for at dokumentere både samfundsmæssige relevans og høje publikumstal de seneste år. Samtidig har der været et tiltagende økonomisk pres for at sikre en markant grad af egenfinansiering af den kunst, der vises på scenen. Det rejser en række spørgsmål, som er blevet yderligt aktuelle med kulturministerens udspil til en scenekunstreform: 

– Hvor skal scenekunsten bevæge sig hen i fremtiden? 

– Hvordan får man ambitionen om at få flere personer i teatret til at matche de kunstneriske 

ambitioner? 

– Hvordan sikres et stort og bredt udbud af teater til børn og unge? 

– Hvordan skabes der rum til kunstneriske eksperimenter, udforskning af nye udtryksformer, 

den nicheprægede scenekunst og den moderne dans? 

– Hvordan sikrer vi rum til fejlskud og ressourcer til kunstnerisk udvikling af morgendagens 

Arrangement finder sted fredag 29. marts kl. 9.30-12.15 på Folketeatret, Snoreloftet – og tager udgangspunkt i en paneldebat med kulturminister Mette Bock (LA), kulturordfører Rasmus Nordquist (Alternativet) og teaterchef Kasper Holten (Det Kgl. Teater) m.fl. og en branchedebat med teaterleder Gitta Malling (Limfjordsteatret) og teaterdirektør Hans Henriksen (Aalborg Teater) m.fl. Christian Have er moderator.

Seminaret er rettet mod teaterledere og kommunikationsmedarbejdere i Teaterbilletter-samarbejdet – og tilmelding skal ske senest 26. marts på mail til Pernille (Scenit): pev@scenit.dk 

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne