3. juli 2022

Piet Bertelsen skifter fra Riddersalen til Applaus

Piet Bertelsen skifter fra september posten som leder af Riddersalen ud med jobbet som administrator for publikumsudviklingsorganisationen Applaus, der arbejder med at fremme publikumsudviklingen.

Piet Bertelsen kommer med mange års erfaringer fra teaterbranchen, udover posten på Riddersalen tæller ansættelser på bl.a. Aarhus Teater, Teaterbilletter.dk og Det Kongelige Teater.

Applaus har siden 2018 arbejdet med at hjælpe den danske scenekunstbranche med at nå ud til et større og mere mangfoldigt publikum og overgik til at være en selvejende institution fra 1. oktober 2021 og blev fluks sikret via finanslovsaftalen fra december 2021, der forsynede organisationen med fem mio. kr. årligt fra 2022-25 til sine aktiviteter, der udover analyser og publikumsundersøgelser også indeholder  læringsforløb til medarbejdere og ledere i kulturlivet. 

(Billedet: Applaus’ leder, Lene Struck-Madsen, med organisationens nye administrator fra september, Piet Bertelsen. Foto: Applaus)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne