3. februar 2022

Pernille W. Sørensen forlader Teatercentrum

I Teateravisen har man kunnet læse om Pernille Welent Sørensens vellykkede forsvar i slutningen af november af sin ph.d.-afhandling, 'At lytte til børn – børns publikumstilblivelser i skole, når teatret kommer forbi’ (se artiklen ’At turde stille sig på kanten – og stå fast’).

Forskning i børneteater er ikke hverdagskost i den akademiske verden, så der har været stor interesse omkring hendes ph.d.-projekt, der blev startet i efteråret 2017 og er finansieret af Teatercentrum og Performance Design, RUC. 

Pernille har siden 2010 været ansat som konsulent på kompetencecentret Teatercentrum, hvor hun har arbejdet med formidling af teater for børn og unge med bl.a. netværkspartnerskaber (Kulturpakker, KulturCrew m.v.) og publikumsudvikling.

Og ikke så snart var ph.d’en i hus, før det blev til en adjunktstilling på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Her starter Pernille 1. marts på Pædagogisk Center i en stilling, der rummer lige dele forskning og undervisning med fokus på bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk praksis. Ambitionen er samarbejder og inddragelse af relevante netværk og parter fra det miljø med scenekunst for børn og unge, som hun har beskæftiget sig med i så mange år.

Både hendes kolleger og Teatercentrums direktør, Henrik Køhler, er kede af at skulle sige farvel til Pernille, men ønsker i den forbindelse at fortælle miljøet (teatrene og formidlerne m.fl., som Pernille har arbejdet tæt og intenst med), at selvom ph.d.ens ophavskvinde stopper, vil Teatercentrum arbejde videre med afhandlingens ideer på forskellige platforme, ligesom man ser frem til den kommende metodebog, som Pernille er i gang med at udarbejde med udgangspunkt i sin afhandling.

»Jeg synes, at Henriks pointe er super vigtig – at såvel metodebog, projekter som Festivalens Hjerte (se note, red.), hack og alt det andet arbejde, som handler om at styrke børn og unges muligheder for at forbinde sig til scenekunst/teater, skal fremhæves i forbindelse med min afgang fra Teatercentrum,« siger Pernille.

»Det er jo et arbejde der er påbegyndt på for mange år siden – dengang Henrik blev chef og satte udvidet fokus på Teatercentrums arbejde med særlig vægtning på at skabe møder mellem børn, unge og scenekunsten. Det er et perspektiv, som jeg har taget videre i afhandlingens arbejde – ved at stille mig solidarisk med børn, ved at forske MED og ikke I børn. Og det er bl.a. det, jeg folder ud i metodebogen, og det jeg nu også tager med til Absalon og det som Teatercentrum selvfølgelig også arbejder videre med.«

(Billede: Pernille med ph.d.-afhandlingen, der nu fører hende videre til forsknings- og undervisningsverdenen fra 1. marts. Foto: Søren K. Kløft)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne