17. november 2023

Dansehallerne har pt. ikke fast værested og scene, men planen for en fremtid i det 4.600 m2 store Kedelhuset i Carlsberg Byen er fastlagt – et indretningsprojekt til over 126 mio. kr. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Open Call: Plads i Dansehallernes bestyrelse?!

Projektstøtteudvalget for Scenekunst åbner for muligheden for, at alle med scenekunst-, kunst- eller dansefaglig ekspertise kan søge om at blive medlem af Dansehallernes bestyrelse i perioden 2024-2028.

Udvalget skal indstille fire kandidater (to mænd og to kvinder) til kulturministeren, der beskikker én mand og én kvinde til bestyrelsen. Ansøgningerne indgår som et vigtigt supplement i udvalgets arbejde med at finde kandidaterne – og bidrager desuden til at sikre muligheden for bredde og mangfoldighed i feltet af kandidater.
Ansøgningsfristen er 15. december 2023 kl. 14.00

Se ansøgningsvejledningen til Open Call her

Dansehallerne er et nationalt center for dans og koreografi, som fokuserer på at præsentere og co-producere danske og internationale produktioner for alle aldre.

Dansehallerne skal styrke og fremme professionel dans og koreografi og medvirke til udvikling af kunstformen i Danmark. Dansehallerne skal stille faciliteter til træning og prøveforløb til rådighed for dansere og koreografer. Dansehallerne kan administrere nationale turnéordninger for samtidsdans og koreografi. Dansehallerne skal endvidere medvirke til fremme af børn og unges interesse for og kendskab til dans,

Dansehallerne modtager aktuelt et årligt statsligt driftstilskud på 8,4 mio. kr. Herudover modtager institutionen et driftstilskud på 6,2 mio. kr. fra Københavns Kommune.

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne