8. februar 2012

Økonomisk vellyd for Hvid Støj

Det aarhusianske teater Hvid Støj har i flere år har været inde i varmen hos Scenekunstudvalget (SKU), og nu kan man de næste tre år også glæde sig over Aarhus Kommunes bevågenhed, idet en indstilling fra kommunens Kunstråd betyder, at der i 2012, 2013 og 2014 gives et såkaldt basistilskud på 300.000 kr. pr. år til teatret.

I Kunstrådets motivering hedder det:

’Kunstrådet har fulgt Hvid Støjs kunstneriske arbejde igennem de sidste år og ser en stadig udvikling i gruppens arbejde med teater for børn og unge. Hvid Støj formår at tage svære og udfordrende emner op, omsætte dem til et letforståeligt udtryk og gøre dem nærværende og vedkommende for målgrupperne. Et treårligt basistilskud vil konstituere gruppens arbejde, opkvalificere administrationen og intensivere salgsarbejdet, og Kunstrådet mener, at Hvid Støj dermed vil få mulighed for at manifestere sig som et væsentligt børneteater i Danmark og nå ud til et større publikum’. 

Foreningen Hvid Støj sceneproduktion blev stiftet i sommeren 2006 og består af iscenesætter Charlotte Ladefoged, scenograf Stine Worm Sørensen og producer og administrator Ditte Felding, og det økonomiske tilskud betyder bl.a., at sidstnævnte nu kan fastansættes til alle de administrative opgaver, mens der også bliver midler til  at aflønne de øvrige to udover de snævre produktionsfaser, lyder det glad fra Ditte Felding, der også fortæller, at man vil forsøge at rejse midler til en ekstra produktion i efteråret 2012 for de 2-5-årige, ligesom  ’der vil blive skruet op for salgs- og marketingsarbejdet i det lille teater’…

Scenekunstudvalget har som nævnt også haft blik for teatrets potentiale, og hvid støj modtog således i 2008 støtte til den meget roste forestilling ’CUT//’ (se anmeldelse) og har siden modtaget støtte til tre på hinanden følgende sæsoner – heriblandt til 'hårREJSEnde' (se anmeldelse), senest 650.000 kr. til projektet ’INTET’ for sæson 2012-13.

Lige nu gælder det dog ’tanke[RUM]', en forestilling om filosofi, der bl.a. kan opleves på den kommende Festival 2012 i Ringsted og Sorø.

Læs mere om teatret på www.hvid-stoj.dk

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne