23. februar 2014

Nyt anslag mod egnsteatre

Landets 33 egnsteatre skal åbenbart fortsat være kastebolde i en særegen statslig kamp om at begrænse udgifterne til de ellers generelt meget effektive og populære lokalsamfundsteatre.

Nyligt har den statslige rammestyring af refusionsprocenten betydet nedgang fra 41,5 til 40 pct. for 2014, hvad der betyder et kedeligt valg mellem øgede driftsudgifter for værtskommunerne eller beskårne budgetter hos teatrene – og nu er der så også problemer omkring det særlige tilskud til de egnsteatre, der som delvist eller helt finansieret af de nedlagte amter kom i klemme ved kommunalreformen.

En politisk aftale om, at de hidtidige amtslige tilskud skulle overtages og videreføres af staten, er nu blevet undsagt af Kulturstyrelsen, hvilket betyder, at flere egnsteatre har fået brev om, at tilskuddet er blevet reduceret – og det ganske betragteligt. Teatrenes egen portal, Proscenium, fortæller således, at Mungo Park Allerød i 2014 mister 213.000 kr., Odsherred Teater 131.000 kr. og Limfjordsteatret 140.000 kr. i forhold til det tilskudsbeløb, der ellers fremgår af deres egnsteateraftaler.

Dertil kommer, at disse udbetalinger åbenbart falder, som vinden blæser. Aftalen er udbetaling forud i kvartalsvise rater, men fx. har flere teatre stadig ikke fået de penge, de angiveligt skulle disponere over fra 1. januar 2014.

For et ressourcesvagt egnsteater betyder det et uventet pres på likviditeten og problemer med at betale lønninger og leverandører til tiden.

Det har nu fået Teatrenes Interesseorganisation (TIO) til i et brev til kulturministeren at kalde statens håndtering af det særlige tilskud til egnsteatrene for 'lemfældig, urimelig og stærkt paradoksal'.

TIO kalder situationen for et brud på den politiske aftale, der blev indgået i forbindelse med kommunalreformen.

Og forløbet modarbejder på sælsom vis den nyligt indgåede teateraftale, der med virkning fra 2017 skal sikre en fast statslig refusionsprocent til alle egnsteatre gennem en økonomisk synkronisering af de kommunale egnsteateraftaler og det årlige bidrag fra staten via finansloven.   

Læs hele historien og TIO's brev til kulturministeren på Proscenium.

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne