15. oktober 2018

Nye kunstfonde klar til at modtage ansøgninger

Danmarks to nye regionale kunstfonde, Øernes Kunstfond og Den Jyske Kunstfond, er nu klar til at modtage ansøgninger, så de hver især kan komme i gang med at fordele dette års 2,3 mio. kr. til projekter udenfor hovedstadsområdet og som ligger i krydsfeltet mellem kultur og erhverv.

Således kan teatergrupper, andre kunstnere, iværksættere, foreninger, netværk m.fl. frem til 13. november 2018 ansøge om at få del i støttepuljen.

Det er dog en forudsætning for støtte, at projekterne også har lokal medfinansiering.  

De to kunstfonde er fremkommet som en del af en finanslovsaftale for 2018, hvor regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti besluttede at etablere disse provinsorienterede modsvar til Statens Kunstfond, som efter Dansk Folkepartis mening primært støtter kunst og kultur i København.

Der er afsat 4,6 mio, kr.  årligt til hver af de to fonde, og finansieringen er foregået ved en reduktion på to procent af Statens Kunstfonds bevilling.

Fondene skal således styrke kunstlivet og udviklingen af den lokale kunstproduktion uden for Region Hovedstaden, men de vil dog blive administreret af den del af Slots- og Kulturstyrelsen, der indtil videre stadig ligger i København…

Kulturminister Mette Bock har udpeget formænd og bestyrelse i de to fonde. Formand for Den Jyske Kunstfond er iværksætter og koncertarrangør Frank Panduro, mens Øernes Kunstfonds formand er Mette Blum Marcher, der direktør på Guldagergaard, Internationalt Keramisk Center.

Man kan læse mere om ansøgningsprocessen og de regionale kunstfonde på https://slks.dk/regionale-kunstfonde/

(Billedet: Kulturminister Mette Bock udpegede i august formænd og bestyrelser for Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond, som nu er klar til at uddele projektpenge. Foto: Bjarke Ørsted)

(caj)

Flere nyheder & navne

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne