8. december 2016

Nye evalueringer af egnsteatrene

Danmarks egnsteatre bliver fra tid til anden evalueret omkring faglighed, kunstnerisk niveau m.v. – sat i værk af Projektstøtteudvalget for Scenekunst, der har den overordnede kontrolfunktion.

Tidligere i år kom 'Sammenfattende statusrapport. Danske egnsteatre – Erfaringer på tværs 2008-2016', som samlede otte års evalueringer af landets p.t. 33 egnsteatre og kom med overordnede konklusioner (læs artiklen 'Danmarks egnsteatre har høj kvalitet – og udfordringer').

Efter nytår tages der hul på en ny runde af evalueringer af udvalgte egnsteatre. Ifølge Proscenium har Projektstøtteudvalget besluttet at igangsætte evalueringer af Black Box Theatre, Ishøj Teater, Nørregade Teatret og Opera Hedeland – med start i januar 2017. De forventes afsluttet i efteråret 2017 og foretages af en ekstern konsulent, Lene Bak – der sammen med Nicole M. Langkilde udarbejdede ovenstående rapport.

Siden følger de øvrige 29 egnsteatre, idet Slots- og Kulturstyrelsen if. Proscenium har meldt ud, at alle egnsteatre skal evalueres frem til medio 2019, som også er det tidspunkt, hvor egnsteatrene er i fuld gang med at genforhandle kontrakter og budgetter med deres værtskommuner.

Der er meget på spil for egnsteatrene, som i tilfælde af en dårlig evaluering kan risikere at miste status som egnsteater og dermed det statslige tilskud (refusion), der sammen med det kommunale tilskud udgør tilskudsrammen.

Det oplevede netop Ishøj Teater således tilbage i 2011, hvorfor man mistede statstilskuddet i 2012. En ny ledelse og ændret kunstnerisk virke betød, at man atter blev egnsteater fra 2013. Teatret blev stiftet i 1965 af Tonny og Jytte Lyngbirk og har været egnsteater i Ishøj Kommune siden 1985.

Nørregade Teatret har base i Maribo, hvor man startede som amatørteater, men i 2007 fik status som egnsteater i Lollands Kommune og i 2011 flyttede til byens gamle elværk, der blev ombygget til teaterbrug.

Black Box Theatre er egnsteater i Holstebro og har eksisteret siden 2010, mens man startede Black Box Dance Company i 2013 og således har to markante kunstneriske segmenter i samme hus.

Opera Hedeland fra 2001, der skiftede navn fra Teater Hedeland i 2008, er en ganske særlig konstruktion af et egnsteater, der har Roskilde, Høje Taastrup og Greve kommuner som tilskudsydere og Slots- og kulturstyrelsen som hovedtilskudsyder (et levn fra strukturreformen, der nedlagde amterne). Man er fritaget for de normale krav om antal produktioner, turneaktivitet, lokale aktiviteter overfor børn og unge osv., og egnsteatret har kun én årlig produktion – en stor opera med internationale medvirkende – der opføres nogle få dage i august.

De kommende evalueringers overordnede formål er udover en egentlig kontrol, der skal sikre, at rammer overholdes og det faglige niveau er godt nok til statslige tilskud, også at komme med anbefalinger til forbedringer og udvikling.   

(Billedet: Ishøj Teater er et af fire egnsteatre, der skal evalueres i løbet af 2017. Foto: Ishøj Teater)

(caj)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne