2. maj 2021

Ny ansøgningsrunde for scene- og billedkunst fra Bikubenfonden

Fra 6. – 20. maj åbner Bikubenfonden for ansøgninger til udstillinger og udvikling inden for billedkunstområdet samt forestillinger og udvikling inden for scenekunsten. 

Der kan ansøges om bevillinger i størrelsesordenen 50.000 – 300.000 kr. til: 

– Nyskabende udstillinger og øvrig formidling af billedkunst i Danmark


– Nyskabende scenekunstforestillinger, der opføres i Danmark

– Nyskabende danse- eller performanceproduktioner, som opføres i Danmark 

– Formidling af scenekunst, dans eller performance

– Udvikling inden for scene- og billedkunstområdet 

Der er særlig fokus på nyskabende ideer, og i de ansøgninger, der vedrører danse- eller performanceproduktioner, har vi særligt fokus på indsatser, der stimulerer international udveksling og underbygger netværk og videndeling.

Bikubenfonden har to faste ansøgningsrunder for scenekunst og billedkunst. Ved seneste ansøgningsrunde i november 2020 gav fonden 1.937.800 kr. til ni projekter indenfor scenekunstområdet – og 1.412.000 kr. til otte projekter på billedkunstområdet.

Læs mere om rammer for ansøgning m.v. her:

https://www.bikubenfonden.dk/ansoegningsrunde-scenekunst-og-billedkunst

(Billedet: Performanceværket ‘Vibrant Matter, som modtog bevilling ved ansøgningsrunden i november 2019 – skabt af koreograf Sophia Mage, billedkunstner Laura Rathschau og lydkunstner SØS Gunver Ryberg, som modtog bevilling ved ansøgningsrunden i november 2019. Fotograf: Rune Abro / hxs)

Seneste nyheder & navne

Seneste nyheder & navne